S. 4-12 Dossierfiche K. 52-1283

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof
Hugo Vandenberghe    Luc Van den Brande   

toezicht op de grondwettigheid
internationale overeenkomst
Grondwettelijk Hof (België)
prejudiciële rechtsvraag
toepassing van de wet
rechten van het individu

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-12/1 4-12/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 12/7/2007
4-12/2 4-12/2 (PDF) Amendementen 15/5/2008
4-12/3 4-12/3 (PDF) Amendementen 29/5/2008
4-12/4 4-12/4 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2008
4-12/5 4-12/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/6/2008
4-12/6 4-12/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/6/2008
K. 52-1283/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/6/2008
K. 52-1283/2 Advies van de Raad van State 27/3/2009
K. 52-1283/3 Amendement 24/4/2009
K. 52-1283/4 Verslag namens de commissie 7/5/2009
K. 52-1283/5 Tekst aangenomen door de commissie 7/5/2009
K. 52-1283/6 Tekst geamendeerd in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/5/2009
4-12/7 4-12/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 15/5/2009
4-12/8 4-12/8 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2009
4-12/9 4-12/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/6/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening Doc. 4-12/1 4-12/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/6/2008   Inschrijving op agenda
26/6/2008   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-12/6 4-12/6 (PDF)
26/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o7) Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
10/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
10/4/2008   Bespreking
10/4/2008   Regeling der werkzaamheden
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Hoorzitting met de heer Michel Melchior, voorzitter van het Grondwettelijk Hof
23/4/2008   Hoorzitting met de heer Marc Bossuyt, voorzitter van het Grondwettelijk Hof
23/4/2008   Hoorzitting met de heer Ghislain Londers, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie
23/4/2008   Hoorzitting met de heer Jean-François Leclercq, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
23/4/2008   Hoorzitting met de heer Robert Andersen, eerste voorzitter van de Raad van State
23/4/2008   Hoorzitting met de heer Philippe Bouvier, auditeur-generaal bij de Raad van State
15/5/2008   Inschrijving op agenda
15/5/2008   Bespreking
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Bespreking
5/6/2008   Inschrijving op agenda
5/6/2008   Bespreking
5/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o3)
5/6/2008   Aanneming na amendering
12/6/2008   Inschrijving op agenda
12/6/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-12/4 4-12/4 (PDF)
12/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-12/5 4-12/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/6/2008   Overzending Doc. K. 52-1283/1
28/1/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 29/01/2009 nr. 80 Bijlage, p. 11
27/3/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1283/2
28/4/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd)
Bulletin van wetgevende werkzaamheden nr. 278
Doc. K. 52-1283/4
14/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 98, p. 54-55
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 98, p. 95-96
Doc. K. 52-1283/6
14/5/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
15/5/2009   Overzending Doc. 4-12/7 4-12/7 (PDF)
15/5/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/6/2009   Inschrijving op agenda
25/6/2009   Algemene bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
25/6/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
25/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
Doc. 4-12/9 4-12/9 (PDF)
15/5/2009   Verzending naar commissie
18/6/2009   Inschrijving op agenda
18/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
18/6/2009   Bespreking
18/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
18/6/2009   Aanneming zonder amendering
18/6/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-12/8 4-12/8 (PDF)
25/6/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
12/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/2009   Bekendmaking (51617-51618)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/6/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 10/4/2008, 23/4/2008, 15/5/2008, 28/5/2008, 5/6/2008, 12/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/5/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/6/2009
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/7/2009 31/7/2009, blz 51617-51618