Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-65

van Christine Defraigne (MR) d.d. 3 november 2014

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Elektriciteitsvoorziening - Black-out - Automatisch afschakelplan - Indeling in zones - Regionaal evenwicht - Schadevergoeding in geval van afschakeling

elektrische energie
energiedistributie
energievoorziening
regionale verschillen
vergoeding

Chronologie

3/11/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014)
5/12/2014Antwoord

Vraag nr. 6-65 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

BelgiŽ ondervindt steeds meer moeilijkheden om zijn elektriciteitsvoorziening te garanderen en het risico op een stroomuitval deze winter is reŽel.

Verschillende factoren liggen aan de basis van dit probleem: ouder wordende kerncentrales, geen aantrekkelijkheid van gascentrales (we kunnen nog een verlies van ďflexibeleĒ productie verwachten), het ontbreken van een planning in de keuze van alternatieven met het oog op een definitieve kernuitstap, enz.

Om dit probleem het hoofd te bieden heeft uw voorganger, de heer Wathelet, een automatisch afschakelplan voorgesteld dat geprogrammeerd is voor verschillende uren voor bepaalde zones van het land.

1) Hoewel recent gebleken is dat de voorgestelde kaart van de zones waarop de afschakeling betrekking heeft, WalloniŽ ernstig benadeelde ten opzichte van Vlaanderen, zou die indeling in zones gebaseerd zijn op verschillende wetenschappelijke criteria. Wat zijn die criteria en wat is hun belang?U hebt ook beloofd het evenwicht tussen de twee gewesten te herstellen. Welke aanpassingen zullen worden aangebracht aan het plan?

2) Wordt, indien het plan in werking wordt gesteld, voorzien in schadevergoedingen indien ernstige schade zou worden veroorzaakt door de geplande afschakeling?

Wie is juridisch aansprakelijk?

Antwoord ontvangen op 5 december 2014 :

In antwoord op haar vraag, heb ik de eer het geachte lid kopie van het betreffende memorandum over te maken.

1) De basiscriteria van het afschakelplan zijn gradualiteit (meerdere schijven kunnen al dan niet geactiveerd worden om het evenwicht (vraag / aanbod) op te lossen), de geografische spreiding (om tegemoet te komen aan problemen met de spanningsregeling en om onevenwichten op het net te vermijden) en volgorde van prioriteit zoals vastgelegd in het bovengenoemd ministerieel besluit.

2) De relatie tussen een elektriciteitsleverancier en een eindafnemer is van contractuele aard. Er moet dus gekeken worden naar de bewoordingen van het contract om te weten of er vergoedingen voorzien zijn in geval van schade.

Gewoonlijk sluiten de distributeurs hun aansprakelijkheid uit in geval van onderbreking en kaatsen zij de aansprakelijkheid terug naar de beheerder.

De contractuele aansprakelijkheid wordt behandeld in de artikelen 1147 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

In principe doet het bestaan van het contract afbreuk aan de toepassing tussen partijen van de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid. De relatie tussen de eindafnemer en de netbeheerder is buitencontractueel. De buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid wordt behandeld in de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek. Het mechanisme van de (zowel contractuele als buitencontractuele) aansprakelijkheid impliceert drie elementen / voorwaarden :

– de fout ;

– de schade ;

– het oorzakelijk verband tussen de fout en het ontstaan van de schade.

Om de vergoeding van de schade te bekomen, is het nodig dat de eindafnemer die schade ondervindt, het bestaan ervan bewijst en dat het om een fout gaat in hoofde van de netbeheerder, dit wil zeggen een gedrag dat een normaal voorzichtige en toegewijde persoon in een vergelijkbare situatie niet zou vertoond hebben.

De eindafnemer moet ook het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade aantonen.

De aansprakelijkheid van de netbeheerder of van een derde zal afhangen van het oordeel van de rechter.