Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-636

van Christine Defraigne (MR) d.d. 30 april 2015

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Sans-papiers - Gezondheidszorg - Toegankelijkheid

gezondheidsverzorging
recht op gezondheid
illegale migratie
politiek asiel
asielzoeker

Chronologie

30/4/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015)
27/5/2015Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-581

Vraag nr. 6-636 d.d. 30 april 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Vorige week heb ik “La Voix des Sans-Papiers” ontmoet, een vereniging die de mensen zonder papieren vertegenwoordigt. Ze hebben een vreemde opmerking gemaakt over de toegang tot de gezondheidszorg. Volgens hen is het voor mensen zonder papieren onmogelijk om gezondheidszorg te krijgen.

Er zijn zowel regionale als federale maatregelen nodig om de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen gemakkelijker te maken. Opdat dit kan werken moet bovendien een akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten worden gesloten om de medische procedures uniform te maken.

- Ik zou graag weten of er er nagedacht wordt over de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor iedereen?

- Kan de minister me hierover meer informatie geven?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2015 :

Asielzoekers kunnen via het principe van de dringende medische hulp toegang krijgen tot de gezondheidszorg. Deze toegang kan echter nog eenvoudiger en laagdrempeliger gemaakt worden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) en de medische hulpverleners kan sneller en minder administratief belastend.

Met het oog op een administratieve vereenvoudiging en een betere hulpverlening werd daarom het project Mediprima opgestart, om het proces van de tenlastename van de medische kosten voor personen die OCMW-steun krijgen te verbeteren, te vereenvoudigen en te automatiseren. Zo worden onder meer verschillende praktijken op elkaar afgestemd, krijgen de zorgverstrekkers duidelijke informatie en wordt de toegang tot de medische zorg vergemakkelijkt. Op dit ogenblik nemen enkel ziekenhuizen deel aan Mediprima. Het is mijn intentie, zoals ook vermeld in het regeerakkoord, om het project verder uit te bouwen, bijvoorbeeld naar andere zorgverstrekkers zoals de huisartsen en de apotheken.

In een bredere context van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor kwetsbare groepen, waaronder de asielzoekers, maakten het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering (RIZIV) en de organisatie « Dokters van de wereld » in 2014 een groenboek over dit onderwerp. Zij organiseerden op 28 maart 2014 eveneens rondetafelgesprekken over deze problematiek. Het doel van het debat was om een aantal aanbevelingen te ontwikkelen om de toegang tot de gezondheidszorg te vergemakkelijken. Het resultaat van dit proces resulteerde in een witboek, dat beschikbaar is op de website van het RIZIV. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de minister bevoegd voor gezondheidszorg.