S. 6-196 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om in het Burgerlijk Wetboek te erkennen dat een dier een levend wezen met gevoel is
Christine Defraigne   

huisdier
welzijn van dieren
dierenbescherming
burgerlijk recht
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-196/1 6-196/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/4/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/4/2015   Indiening Doc. 6-196/1 6-196/1 (PDF)
24/4/2015   Inoverwegingneming
24/4/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/4/2015   Verzending naar commissie
22/6/2015   Inschrijving op agenda
22/6/2015   Niet behandeld
5/10/2015   Inschrijving op agenda
5/10/2015   Niet behandeld
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd