S. 4-530 Dossierfiche K. 52-1206

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen
Patrik Vankrunkelsven    Christine Defraigne    Marleen Temmerman   

moederschap
voorkoming van ziekten
alcoholisme
etiketteren
alcoholhoudende drank
verpakt product
bescherming van moeder en kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-530/1 4-530/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/1/2008
4-530/2 4-530/2 (PDF) Amendementen 30/4/2008
4-530/5 4-530/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/5/2008
4-530/3 4-530/3 (PDF) Amendementen 21/5/2008
4-530/4 4-530/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/5/2008
K. 52-1206/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/5/2008
4-530/6 4-530/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 29/5/2008
K. 52-1206/2 Verslag namens de commissie 29/6/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2008   Indiening Doc. 4-530/1 4-530/1 (PDF)
31/1/2008   Inoverwegingneming
31/1/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/5/2008   Inschrijving op agenda
29/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o10) Hand. 4-32 Hand. 4-32 (PDF)
Doc. 4-530/6 4-530/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
31/1/2008   Verzending naar commissie
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Niet behandeld
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
16/4/2008   Bespreking
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Bespreking
30/4/2008   Inschrijving op agenda
30/4/2008   Bespreking
14/5/2008   Inschrijving op agenda
14/5/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
14/5/2008   Aanneming na amendering
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Dirk Claes is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 4-530/4 4-530/4 (PDF)
21/5/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-530/5 4-530/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1206/1
29/6/2009   Verwerping in commissie Doc. K. 52-1206/2
7/5/2010   Einde behandeling
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
geen nieuwe termijn
Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/5/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 16/4/2008, 23/4/2008, 30/4/2008, 14/5/2008, 21/5/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 30/5/2008 60 23/10/2008
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 30/5/2008 273 13/7/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
geen nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 30/5/2008 273 13/7/2009