Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-687

van Christine Defraigne (MR) d.d. 26 juni 2015

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Opvang van migranten - Steun aan eerstelijnsstaten - Overleg tussen de federale overheid en de Gewesten

sociale voorzieningen
politiek asiel
illegale migratie
migrant
Europese Unie
asielzoeker

Chronologie

26/6/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015)
27/4/2016Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-687 d.d. 26 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Als gevolg van de beslissing van de Europese Unie om een operatie op te zetten voor de strijd tegen mensensmokkelaars (EUNAVFOR Med), werd een nieuwe procedure ingesteld om te proberen de toevloed van migranten in te dijken.

Op de Europese Top van 25 en 26 juni 2015 werd beslist het probleem van de toestroom van migranten aan de Europese kusten aan te pakken.

Het probleem van de migranten die reeds aanwezig zijn in bepaalde lidstaten is nog altijd aanwezig, en daarover worden tal van debatten gevoerd.

Dit probleem wordt aangepakt op het federale niveau. Een mogelijke opvang van migranten zal echter ook invloed hebben op de Gewesten en de gemeenten.

Kan BelgiŽ steun verlenen aan de lidstaten die geconfronteerd worden met deze massale toestroom, teneinde het solidariteitsbeginsel in stand te houden? Wordt daarover nagedacht? Zijn studies uitgevoerd om op objectieve wijze de capaciteit van BelgiŽ en de Gewesten te bepalen om de opvang van migranten op ons grondgebied te verhogen? Werden de Gewesten betrokken bij die reflectie?