S. 5-2091 Dossierfiche K. 53-50

Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiŽle verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen
Christian Brotcorne  

interpretatie van het recht
rechtsvordering
vonnis
tenuitvoerlegging van het vonnis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-50/1 Wetsvoorstel 9/8/2010
K. 53-50/2 Advies van de Raad van State 22/2/2013
K. 53-50/3 Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 22/3/2013
K. 53-50/4 Amendementen 22/4/2013
K. 53-50/5 Amendement 30/4/2013
K. 53-50/6 Verslag namens de commissie 8/5/2013
K. 53-50/7 Tekst aangenomen door de commissie 8/5/2013
K. 53-50/8 Tekst aangenomen door de commissie 8/5/2013
K. 53-50/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2013
5-2091/1 5-2091/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 31/5/2013
5-2091/2 5-2091/2 (PDF) Amendementen 18/6/2013
5-2091/3 5-2091/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2013
5-2091/4 5-2091/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 26/6/2013
5-2091/5 5-2091/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 27/6/2013
K. 53-50/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 28/6/2013
K. 53-50/11 Tekst verbeterd door de commissie 18/7/2013
K. 53-50/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/10/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/8/2010   Indiening Doc. K. 53-50/1
14/10/2010   Inoverwegingneming
13/12/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 121 bijlage 19/12/2012, p. 7
20/12/2012   Externe adviesaanvraag: Hoge Raad voor de Justitie
Na stemming; Integraal verslag nr. 123, p. 3-4
22/2/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-50/2
22/3/2013   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. K. 53-50/3
8/5/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 53-50/6
16/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 72-74
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 142, p. 120
Doc. K. 53-50/9
16/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
31/5/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2091/1 5-2091/1 (PDF)
31/5/2013   Verzending naar commissie: Justitie
20/6/2013   Inschrijving op agenda
27/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
Doc. 5-2091/5 5-2091/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/5/2013   Verzending naar commissie
12/6/2013   Inschrijving op agenda
12/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Els Van Hoof
12/6/2013   Bespreking
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
18/6/2013   Aanneming na amendering
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Lezing van het verslag
Het verslag van de heer Ahmed Laaouej en mevrouw Els Van Hoof is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
  [K3] Behandeling door Kamer
27/6/2013   Overzending Doc. K. 53-50/10
18/7/2013   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 551
8/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 159, p. 50
10/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 160, p. 78
Doc. K. 53-50/12
10/10/2013   Aanneming zonder amendering
10/10/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/10/2013   Bekrachtiging en afkondiging
24/1/2014   Bekendmaking (6602-6604)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/6/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 12/6/2013, 18/6/2013, 26/6/2013
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/10/2013, 10/10/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/5/2013 15 3/6/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 1/6/2013 60 11/10/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/10/2013 24/1/2014, blz 6602-6604