S. 3-553 Dossierfiche                  

Resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder, tegen het antisemitisme
François Roelants du Vivier    Christine Defraigne   

terrorisme
geweld
jood
motie van het Parlement
Palestijnse kwestie
antisemitisme
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-553/1 3-553/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/3/2004
3-553/2 3-553/2 (PDF) Amendementen 9/12/2005
3-553/3 3-553/3 (PDF) Amendementen 17/1/2006
3-553/4 3-553/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/1/2006
3-553/5 3-553/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2006
3-553/6 3-553/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 2/2/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/3/2004   Indiening Doc. 3-553/1 3-553/1 (PDF)
11/3/2004   Inoverwegingneming
11/3/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/4/2005   Verzending naar een andere commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/1/2006   Inschrijving op agenda
2/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o10) Hand. 3-149 Hand. 3-149 (PDF)
Doc. 3-553/6 3-553/6 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/3/2004   Verzending naar commissie
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/4/2005   Verzending naar een andere commissie
10/1/2006   Inschrijving op agenda
10/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
10/1/2006   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel van resolutie
10/1/2006   Bespreking
17/1/2006   Inschrijving op agenda
17/1/2006   Bespreking
17/1/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o2)
17/1/2006   Aanneming na amendering
17/1/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-553/4 3-553/4 (PDF)
17/1/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-553/5 3-553/5 (PDF)
2/2/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Justitie Vice-eerste minister en minster van Binnenlandse Zaken Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/2/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 10/1/2006, 17/1/2006