S. 5-717 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek
Nele Lijnen    FranÁois Bellot    Jacques Brotchi    Christine Defraigne    Guido De Padt    Martine Taelman   

officiŽle statistiek
strafrecht
Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking
abortus
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-717/1 5-717/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/1/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/1/2011   Indiening Doc. 5-717/1 5-717/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
18/2/2011   Verzending naar verenigde commissies: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
18/2/2011   Verzending naar verenigde commissies
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving