S. 5-2003 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden
Gťrard Deprez    Jacques Brotchi    Christine Defraigne   

schuldvordering
alternatieve geschillenbeslechting
gerechtsdeurwaarder
bescherming van de consument
consumptief krediet
toegang tot het beroepsleven
rechtsvordering
schuldenlast
tuchtprocedure
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2003/1 5-2003/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/3/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/3/2013   Indiening Doc. 5-2003/1 5-2003/1 (PDF)
7/3/2013   Inoverwegingneming
7/3/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/11/2013   Verzending naar een andere commissie: Justitie
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/3/2013   Verzending naar commissie
5/6/2013   Inschrijving op agenda
5/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Jacky Morael, Rik Daems
5/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Gťrard Deprez
5/6/2013   Bespreking
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Hoorzitting de heer Didier NoŽl, wetenschappelijk coŲrdinator, Observatoire du Crťdit et de l'Endettement asbl;
25/6/2013   Hoorzitting de heer Michel Kaiser, advocaat, Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique
25/6/2013   Hoorzitting de heer Patrick Berben, bestuurder, Orde van Vlaamse balies
25/6/2013   Hoorzitting de heer Ivo Goeyens, voorzitter, Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van BelgiŽ
25/6/2013   Gedachtewisseling
26/11/2013   Regeling der werkzaamheden
28/4/2014   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
7/11/2013   Verzending naar een andere commissie
20/11/2013   Inschrijving op agenda
20/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes, Yoeri Vastersavendts
20/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Gťrard Deprez
20/11/2013   Bespreking
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Regeling der werkzaamheden
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Hoorzitting met de heer I. Goeyens, gewezen voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en de heer T. Deboulle, ondervoorzitter van de van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
3/12/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/6/2013, 25/6/2013, 26/11/2013
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 20/11/2013, 26/11/2013, 3/12/2013