S. 3-298 Dossierfiche K. 51-734

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren
Christine Defraigne   

welzijn van dieren
strafsanctie
detailhandel
diergeneeskunde
beslag op bezittingen
dierenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-298/1 3-298/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/11/2003
3-298/2 3-298/2 (PDF) Amendementen 5/1/2004
3-298/3 3-298/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2004
3-298/4 3-298/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/1/2004
3-298/5 3-298/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/1/2004
K. 51-734/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/1/2004
K. 51-734/2 Amendementen 27/4/2004
K. 51-734/3 Verslag namens de commissie 7/5/2004
K. 51-734/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/11/2003   Indiening Doc. 3-298/1 3-298/1 (PDF)
6/11/2003   Inoverwegingneming
6/11/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/11/2003   Verzending naar een andere commissie: Sociale Aangelegenheden
15/1/2004   Inschrijving op agenda
22/1/2004   Algemene bespreking Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
22/1/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
22/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o2) Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
Doc. 3-298/5 3-298/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/11/2003   Verzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Niet behandeld
26/11/2003   Einde behandeling
27/11/2003   Verzending naar een andere commissie
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Wilmots
3/12/2003   Bespreking
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Uitgesteld
7/1/2004   Inschrijving op agenda
7/1/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o1)
7/1/2004   Aanneming na amendering
7/1/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-298/3 3-298/3 (PDF)
7/1/2004   Tekst aangenomen Doc. 3-298/4 3-298/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/1/2004   Overzending Doc. K. 51-734/1
7/5/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-734/3
13/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 64, p. 32-34 + p. 53-54
13/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 64, p. 54-55
Doc. K. 51-734/4
13/5/2004   Aanneming zonder amendering
13/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
3/11/2004   Bekendmaking (74353)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/1/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 3/12/2003, 7/1/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/5/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 24/1/2004 60 1/4/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/6/2004 3/11/2004, blz 74353