S. 5-360 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie
Christine Defraigne   

Europese verkiezing
stemrecht
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-360/1 5-360/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2010   Indiening Doc. 5-360/1 5-360/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
3/5/2012   Inschrijving op agenda
28/4/2014   Einde behandeling
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd