S. 4-1047 Dossierfiche K. 52-1949

Wetsontwerp tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder
Els Schelfhout    Wouter Beke    Pol Van Den Driessche    Tony Van Parys   

verhuur van onroerend goed
makelaar
algemene kosten
clausule
burgerlijk recht
huurovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1047/1 4-1047/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/12/2008
4-1047/2 4-1047/2 (PDF) Amendementen 31/3/2009
4-1047/3 4-1047/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2009
4-1047/4 4-1047/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/4/2009
4-1047/5 4-1047/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 23/4/2009
K. 52-1949/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/4/2009
K. 52-1949/2 Verslag namens de commissie 20/5/2009
K. 52-1949/3 Tekst verbeterd door de commissie 20/5/2009
K. 52-1949/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/5/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/12/2008   Indiening Doc. 4-1047/1 4-1047/1 (PDF)
11/12/2008   Inoverwegingneming
11/12/2008   Verzending naar commissie: Justitie
15/4/2009   Inschrijving op agenda
23/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-72 Hand. 4-72 (PDF)
23/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o7) Hand. 4-72 Hand. 4-72 (PDF)
Doc. 4-1047/5 4-1047/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/12/2008   Verzending naar commissie
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Niet behandeld
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
18/2/2009   Bespreking
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Niet behandeld
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Bespreking
31/3/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
31/3/2009   Aanneming na amendering
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1047/3 4-1047/3 (PDF)
22/4/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1047/4 4-1047/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/4/2009   Overzending Doc. K. 52-1949/1
20/5/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-1949/2
28/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 62-63
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 100, p. 113-114
Doc. K. 52-1949/4
28/5/2009   Aanneming zonder amendering
28/5/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/2009   Bekendmaking (52513)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/4/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 18/2/2009, 31/3/2009, 22/4/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/5/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 24/4/2009 60 22/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/6/2009 7/8/2009, blz 52513