S. 4-1460 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 563/1 in het Strafwetboek, houdende algemeen verbod om zich met gemaskerd, vermomd of verborgen gezicht op de openbare weg of in openbare ruimten te begeven
Christine Defraigne   

kledingstuk
strafrecht
godsdienst
islam
verhouding kerk-staat
openbare veiligheid
migrerende vrouw
religieus symbool

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1460/1 4-1460/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2009   Indiening Doc. 4-1460/1 4-1460/1 (PDF)
22/10/2009   Inoverwegingneming
22/10/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
22/10/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd