S. 4-1409 Dossierfiche K. 52-1334

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken
Clotilde Nyssens   Olivier Hamal   Carina Van Tittelboom-Van Cauter   Thierry Giet   Zoť Genot   Pierre-Yves Jeholet   Marie-Christine Marghem   Sarah Smeyers   Raf Terwingen   Katharina Schryvers   Xavier Baeselen  

notaris
recht om voor het gerecht te treden
mede-eigendom
meergezinswoning
burgerlijk recht
gerechtskosten
vereniging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1334/1 Wetsvoorstel 7/7/2008
K. 52-1334/2 Erratum 9/7/2008
K. 52-1334/3 Addendum 8/10/2008
K. 52-1334/4 Amendementen 13/3/2009
K. 52-1334/5 Erratum 19/3/2009
K. 52-1334/6 Amendementen 7/5/2009
K. 52-1334/7 Amendementen 22/6/2009
K. 52-1334/8 Amendementen 23/6/2009
K. 52-1334/9 Amendement 30/6/2009
K. 52-1334/10 Amendementen 1/7/2009
K. 52-1334/11 Verslag namens de commissie 13/7/2009
K. 52-1334/12 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2009
K. 52-1334/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/2009
4-1409/1 4-1409/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/9/2009
4-1409/2 4-1409/2 (PDF) Amendementen 21/10/2009
4-1409/3 4-1409/3 (PDF) Advies van de Raad van State 4/12/2009
4-1409/4 4-1409/4 (PDF) Amendementen 27/1/2010
4-1409/5 4-1409/5 (PDF) Amendementen 10/2/2010
4-1409/6 4-1409/6 (PDF) Amendementen 2/3/2010
4-1409/7 4-1409/7 (PDF) Amendementen 17/3/2010
4-1409/8 4-1409/8 (PDF) Amendementen 23/3/2010
4-1409/9 4-1409/9 (PDF) Amendementen 4/5/2010
4-1409/10 4-1409/10 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1409/11 4-1409/11 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/5/2010
4-1409/12 4-1409/12 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/5/2010
4-1409/13 4-1409/13 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 6/5/2010
K. 52-1334/14 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 6/5/2010
K. 52-1334/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/7/2008   Indiening Doc. K. 52-1334/1
10/7/2008   Inoverwegingneming
13/7/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1334/11
15/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 109, p. 62-77
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 111, p. 49
Doc. K. 52-1334/13
16/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/9/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1409/1 4-1409/1 (PDF)
28/9/2009   Verzending naar commissie: Justitie
27/10/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
9/12/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 4-1409/3 4-1409/3 (PDF)
17/12/2009   Ontvangt extern advies
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
15/4/2010   Inschrijving op agenda
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1409/12 4-1409/12 (PDF)
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1409/13 4-1409/13 (PDF)
  Commissie: Justitie
28/9/2009   Verzending naar commissie
14/10/2009   Inschrijving op agenda
14/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
14/10/2009   Bespreking
21/10/2009   Inschrijving op agenda
21/10/2009   Commissie wenst extern advies: Raad van State
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Regeling der werkzaamheden
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Niet behandeld
13/1/2010   Inschrijving op agenda
13/1/2010   Niet behandeld
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Niet behandeld
23/2/2010   Inschrijving op agenda
23/2/2010   Bespreking
2/3/2010   Inschrijving op agenda
2/3/2010   Bespreking
3/3/2010   Inschrijving op agenda
3/3/2010   Bespreking
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Bespreking
23/3/2010   Inschrijving op agenda
23/3/2010   Bespreking
24/3/2010   Inschrijving op agenda
24/3/2010   Bespreking
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Uitgesteld
20/4/2010   Inschrijving op agenda
20/4/2010   Bespreking
20/4/2010   Regeling der werkzaamheden
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Bespreking
4/5/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
4/5/2010   Aanneming na amendering
4/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1409/10 4-1409/10 (PDF)
4/5/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1409/11 4-1409/11 (PDF)
27/10/2009   Opschorting termijn
10/12/2009   Hervatting termijn
28/1/2010   Opschorting termijn
convocatie POC
4/2/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Doc. 4-82/26 4-82/26 (PDF)
5/2/2010   Hervatting termijn
18/3/2010   Opschorting termijn
25/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30+20
Doc. 4-82/29 4-82/29 (PDF)
26/3/2010   Hervatting termijn
28/4/2010   Opschorting termijn
convocatie POC
29/4/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30+20+30
Doc. 4-82/30 4-82/30 (PDF)
30/4/2010   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
6/5/2010   Overzending Doc. K. 52-1334/14
6/5/2010   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 484
6/5/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 101
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o14)
Integraal verslag nr. 154, p. 107-109
Doc. K. 52-1334/15
6/5/2010   Aanneming zonder amendering
7/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/6/2010   Bekrachtiging en afkondiging
28/6/2010   Bekendmaking (39717-39726)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/5/2010
Commissie: Justitie
Geamendeerd 14/10/2009, 21/10/2009, 15/12/2009, 23/2/2010, 2/3/2010, 3/3/2010, 17/3/2010, 23/3/2010, 24/3/2010, 20/4/2010, 4/5/2010
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 60 5/1/2010
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 46
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 46 9/2/2010
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 13
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 43
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/10/2009 15 27/10/2009
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 43 29/3/2010
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 44 14/6/2010
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 11
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30+20
Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 31
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 31 11/5/2010
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 14
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30+20+30
Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 44
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2010 28/6/2010, blz 39717-39726