S. 5-1774 Dossierfiche K. 53-1009

Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
Raf Terwingen   Sonja Becq   Nahima Lanjri   Marie-Christine Marghem   Stefaan Vercamer   Sarah Smeyers   Sabien Lahaye - Battheu   Valérie Déom   Catherine Fonck   Muriel Gerkens  

burgerlijke rechtsvordering
voogdijschap
orgaantransplantatie
meerderjarigheid
minderjarigheid
afstamming
burgerlijk recht
rechten van de zieke
registratierecht
ouderlijke macht
stemrecht
huwelijk
geestelijk gehandicapte
adoptie
eigendom van goederen
echtscheiding
erfrecht
rechtsbevoegdheid
forensische geneeskunde
opvolging in een landbouwbedrijf
kindersterfte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1009/1 Wetsvoorstel 11/1/2011
K. 53-1009/2 Amendementen 19/7/2011
K. 53-1009/3 Advies van de Raad van State 8/11/2011
K. 53-1009/4 Amendementen 30/11/2011
K. 53-1009/5 Amendementen 10/5/2012
K. 53-1009/6 Amendement 13/6/2012
K. 53-1009/7 Amendementen 21/6/2012
K. 53-1009/8 Amendementen 22/6/2012
K. 53-1009/9 Amendementen 27/6/2012
K. 53-1009/10 Verslag namens de commissie 16/7/2012
K. 53-1009/12 Tekst aangenomen door de commissie 16/7/2012
K. 53-1009/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/7/2012
5-1774/1 5-1774/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 22/10/2012
5-1774/2 5-1774/2 (PDF) Amendementen 27/12/2012
5-1774/3 5-1774/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/1/2013
5-1774/4 5-1774/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 9/1/2013
5-1774/5 5-1774/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/1/2013
5-1774/6 5-1774/6 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 10/1/2013
5-1774/7 5-1774/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 10/1/2013
5-1774/8 5-1774/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 10/1/2013
K. 53-1009/14 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 11/1/2013
K. 53-1009/15 Amendementen 29/1/2013
K. 53-1009/16 Amendementen 5/2/2013
K. 53-1009/17 Verslag namens de commissie 8/2/2013
K. 53-1009/18 Tekst aangenomen door de commissie 12/2/2013
K. 53-1009/19 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/2/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/1/2011   Indiening Doc. K. 53-1009/1
25/1/2011   Inoverwegingneming
11/8/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 48 Bijlage 13/09/2011, p. 8
9/11/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-1009/3
16/7/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing)
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 64-85
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 103, p. 96
Doc. K. 53-1009/13
19/7/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/7/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/10/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1774/1 5-1774/1 (PDF)
22/10/2012   Verzending naar commissie: Justitie
10/1/2013   Inschrijving op agenda
10/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
10/1/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
10/1/2013   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag
10/1/2013   Terugzending naar commissie: Justitie
10/1/2013   Inschrijving op agenda
10/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o7) Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
Doc. 5-1774/8 5-1774/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/10/2012   Verzending naar commissie
7/11/2012   Inschrijving op agenda
7/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
7/11/2012   Bespreking
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Bespreking
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Uitgesteld
12/12/2012   Inschrijving op agenda
12/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o1)
18/12/2012   Aanneming na amendering
9/1/2013   Inschrijving op agenda
9/1/2013   Goedkeuring verslag
Eenparig - 9 stemmen
10/1/2013   Terugzending naar commissie
10/1/2013   Inschrijving op agenda
10/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
10/1/2013   Bespreking
10/1/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
10/1/2013   Aanneming na amendering
10/1/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K3] Behandeling door Kamer
10/1/2013   Overzending Doc. K. 53-1009/14
8/2/2013   Aanneming in commissie (tegengeamendeerd) Doc. K. 53-1009/17
28/2/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 54
28/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 133, p. 93-94
28/2/2013   Aanneming na tegenamendering Doc. K. 53-1009/19
28/2/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/3/2013   Bekrachtiging en afkondiging
14/6/2013   Bekendmaking (38132-38175)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/1/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 7/11/2012, 20/11/2012, 12/12/2012, 18/12/2012, 9/1/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 10/1/2013
[K3] Behandeling door Kamer
Tegen-geamendeerd 28/2/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/10/2012 15 23/10/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2012 60 15/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/2013 14/6/2013, blz 38132-38175