Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-67

van Christine Defraigne (MR) d.d. 23 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Hulpdiensten - Lokalisatie van personen in nood - Adresverwarring - Databanken - Dubbele namen van straten en lanen

eerste hulp

Chronologie

23/10/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014)
3/2/2015Rappel
26/2/2015Antwoord

Vraag nr. 6-67 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de nacht van woensdag 17 september 2014 is een Luikenaar van 37 jaar overleden in zijn woning, gelegen aan de boulevard Ernest Solvay in de wijk Thier in Luik.

De vader van het slachtoffer, die zijn zoon bewusteloos had aangetroffen, had de hulpdiensten gecontacteerd via het noodnummer 101. Die zijn echter niet naar de boulevard Ernest Solvay gereden, maar naar de rue Ernest Solvay te Sclessin, op 10 kilometer van de woonplaats van het slachtoffer wiens adres telefonisch was meegedeeld.

Mijnheer de minister, dit is het tweede geval in de regio Luik in amper iets meer dan drie maanden. Op dinsdag 17 juni van dit jaar is immers een inwoner van Spa overleden als gevolg van een epilepsieaanval omdat de ambulanciers zich naar de boulevard de la Sauveničre te Luik hadden begeven, terwijl die persoon zich in de rue de la Sauveničre in Spa bevond.

Die adresverwarring lijkt een terugkerend fenomeen te zijn en doet zich niet alleen voor in de regio Luik.

Eind 2013 heeft een man het leven verloren in Marchienne-au-Pont. Ook in dat geval werd een vergissing begaan in het adres. De avenue Paul Pastur te Marchienne-au-Pont werd verward met de rue Paul Pastur te Charleroi.In dit laatste geval werd vastgesteld dat de vergissing voortkwam uit de databank waarop de dienst 112 zich baseert. Het adres van waar de telefonische oproep kwam, werd slecht gecommuniceerd en dus slecht geregistreerd.

Mijnheer de minister, werd er reeds berekend hoe vaak er sprake is van vergissingen bij de lokalisatie met soms dramatische gevolgen, gelet op het feit dat dit soort incidenten duidelijk herhaaldelijk voorkomt? Werden de oorzaken van die vergissingen duidelijk geďdentificeerd? Gaat het om menselijke vergissingen of om computerfouten? Wat zou men kunnen doen om de afhandeling van die noodoproepen te verbeteren? Werkt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aan die problematiek?

Ten slotte lijkt deze problematiek veel ruimer te zijn en is hij niet recent. Sedert de fusie van gemeenten stelt men een explosie vast van het aantal dubbele namen van straten en lanen. Hoe vordert dit dossier op het grondgebied van het Waalse Gewest? Hoeveel openbare wegen hebben een andere naam gekregen sedert de fusie van gemeenten? Hoeveel openbare wegen moeten nog een andere naam krijgen? Hoeveel dubbele namen bestaan er alleen al in de regio Luik?

Antwoord ontvangen op 26 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) Het gebeurt inderdaad soms dat gelijke of gelijkaardige straatnamen voor verwarring zorgen van de locatie van een incident, maar omdat het oorzaak bij verschillende diensten kan liggen, kan niet elk incident bijgehouden worden door de noodcentrales.

2) De oorzaak kan liggen bij een beller die zijn locatie niet goed kent, bij de operator van het Hulpcentrum 112/100 (die soms op basis van gebrekkige informatie de locatie moet bepalen) of bij een hulpdienst (bijvoorbeeld een brandweerdispatcher) die na de alarmering een fout maakt.

De operatoren van de noodcentrales weten dat het juiste adres vitaal is voor de interventie en doen grote inspanningen om het juiste adres te weten te komen. Meestal vragen de operatoren eerst en vooral naar de locatie van de beller en vaak herhalen ze het adres om zeker te zijn dat ze het juiste adres hebben.

De fout ligt dan ook meestal niet bij de operatoren in de noodoproepcentrales of bij de dispatchingtechnologie, maar wel bij verwarring die ontstaat tussen gelijkende straatnamen, die soms over verschillende gemeenten lopen.

Het geval van Luik waarnaar wordt verwezen, bevatte een vermoedelijke combinatie van menselijke vergissingen. We dienen er wel op te wijzen dat deze oproep gebeurde in zeer stresserende omstandigheden.

Deze vaststelling is jammer, maar heeft in dit specifieke geval geen invloed gehad op de afloop. Het slachtoffer blijkt, volgens de analyse van de wetsdokter, reeds voordien te zijn overleden. Echter, het is belangrijk om hieruit toch de nodige lessen te trekken.

3) Wil men elke menselijke fout zoveel mogelijk uitschakelen, is het belangrijk om zoveel mogelijk processen te automatiseren. Bij uitwisseling tussen noodcentrales moet de informatiestroom zoveel mogelijk geautomatiseerd verlopen.

Er zijn verschillende « veiligheden » ingebouwd om dergelijke incidenten in de noodcentrales te minimaliseren :

– de operatoren vragen meestal om de locatie duidelijk te bevestigen of te herhalen ;

– bij bevraging aan de telefoon bevat het politieproces in het CIC 101 een herhaling van de antwoorden van de oproeper én de vraagstelling naar identificatiegegevens. Deze informatie kan mogelijk helpen bij eventuele lokalisatie (niet altijd maar is mee ondersteunende procedure), aangezien er op dat moment een check gebeurt met de databank van het Rijksregister. Indien er gebeld wordt vanop het thuisadres, dan heeft men met deze procedure ook tegelijkertijd een correcte lokalisatie. Bij de Hulpcentra 100 gebeurt er op dit moment geen bevraging naar identiteit noch is er momenteel een controleprocedure via het Rijksregister. Er zal worden onderzocht of dit proces in de toekomst kan worden ingevoerd ;

– voor oproepen die uitgaan van een vaste telefoonlijn krijgen operatoren automatisch het adres ;

– de hulpcentra 112/100 die werken met CITYGIS-technologie krijgen een pop-up te zien als een straat door meerdere gemeenten loopt (wat problemen kan opleveren voor het bepalen van de locatie) ;

– voor GSM-oproepen ontvangen de operatoren van de CIC 101 en de hulpcentra 112/100 die werken met ASTRID-technologie (Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Namen en West-Vlaanderen) reeds gedurende twee anderhalf jaar een indicatie van de locatie door de reikwijdte van de GSM-mast die de oproep ontvangt in beeld te brengen ; dit is een goede ondersteuning, indien er in een provincie meerdere straten met eenzelfde naam bestaan ;

– deze functionaliteit zal in de loop van 2015 ook voorzien worden in alle hulpcentra 112/100 die werken met CITYGIS-technologie ;

– in de toekomst zal er een app 112 voorzien worden die de locatie van de beller die deze app gebruikt zeer nauwkeurig zal kunnen doorgeven.

4) Ik heb er geen zicht op hoeveel gelijke of gelijkaardige namen er precies in de provincie Luik liggen sinds de fusie van de gemeenten. De bevoegdheid om straatnamen te wijzigen ligt bij de burgemeesters van de gemeenten. De procedure om de straatnamen te wijzigen is voor de burgemeesters echter niet evident. We moeten er bovendien rekening mee houden dat straatnamen en huisnummers wijzigen tot nieuwe problemen kan leiden omdat oudere mensen oude straatnamen meegeven aan de noodcentrale en jongere mensen nieuwe straatnamen.