S. 6-406 Dossierfiche                  

Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen
Christine Defraigne   

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
parlementair toezicht
nationaal parlement
regionaal parlement
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
Verdrag van Lissabon
wetgevende procedure
Europees Parlement
Hof van Justitie (EU)
subsidiariteitsbeginsel
evenredigheidsbeginsel
rechtstreeks gekozen kamer
Eerste Kamer
interparlementaire samenwerking
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
Verdrag betreffende de Europese Unie
herziening van het Verdrag (EU)
bevoegdheid van het Parlement
parlementaire procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-406/1 6-406/1 (PDF) Voorstel 2/3/2018
6-406/2 6-406/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2018
6-406/3 6-406/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 23/3/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/3/2018   Indiening Doc. 6-406/1 6-406/1 (PDF)
9/3/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/3/2018   Inschrijving op agenda
23/3/2018   Algemene bespreking
23/3/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-1/o0) Doc. 6-406/3 6-406/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/3/2018   Verzending naar commissie
9/3/2018   Inschrijving op agenda
9/3/2018   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Desquesnes
9/3/2018   Inleidende uiteenzetting
9/3/2018   Bespreking
9/3/2018   Stemming over het geheel: aangenomen (+11/-0/o1)
9/3/2018   Aanneming zonder amendering
23/3/2018   Einde behandeling
Mededeling aan bestemmelingen: Eerste Minister, Voorzitter Kamer en voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/3/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/3/2018