Auteurs- en sprekersregister betreffende "Defraigne Christine" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Alarmsysteem niet aangesloten op een alarmcentrale - Registratie - Meldpunt alarmsystemen - Website www.policeonweb.be - Cijfers - Vertrouwelijkheid - Mogelijkheden tot alternatieve registratie - Telefoon en papieren formulier (5-1672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1672
Alcohol achter het stuur - Ongevallen met zwaargewonden - Belgische specificiteit (5-3028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3028
Anticonceptiepil - Gebruik - Mogelijk hoger sterftecijfer - Studie van de universiteit van Aberdeen - Kanker bij vrouwen - Aantal - Groei - Anticonceptiemiddelen - Risico op kanker (5-343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-343
Asielprocedure - Hervorming - Motivatie en criteria - Uitwerking - Kostprijs - Verklaringen van de liga voor de rechten van de mens (5-479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-479
Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering van regularisatie - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Vernietiging met terugwerkende kracht - Sociale inspectie - Personeel (5-345)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-345
Autonome werkstraffen - Aantal - Omkaderingsdiensten - Budget - Gegevens over de betrokkenen - Werkgevers - Kostenlast - Uitvoeringstermijn alternatieve straf (5-281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-281
Belgische vereniging van auteurs (SABAM) - Auteursrechten - Berekeningsmethode - Kleinschalige cultuurprojecten - Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) - Jeugdhuizen - Ontoereikende middelen (5-6557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6557
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (5-1649)      
  Terugzending naar commissie
5-62
p. 47-48 5-62 p. 47-48 (PDF)
Borst- en baarmoederkanker -Erfelijkheidstest - Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de KUL - DNA Sequencer - Aanschaf - Begunstigden van de testen - Behandelde patiënten -Aantal - Aanschaf in de Franse Gemeenschap (5-352)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-352
Brandweerdiensten - Hervorming - Kostprijs - Uitvoering - Staking van de brandweermannen - Eventuele minimumdienst (5-282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-282
Cannabis - Bestrijding - Budget - Controle in de omgeving van scholen - Andere controlemaatregelen - Cannabisplantages - Cijfers (5-1104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1104
Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen(CGVS) - Dossiers genitale verminking van vrouwen - Verschillende behandeling (5-6556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6556
Computerpiraterij - Gevoelige websites van de Staat - Beveiliging van computergegevens - Maatregelen - Eventuele technologische waakdienst - Budget (5-277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-277
De "wietkaart" (Gevolgen van de verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot de Nederlandse coffeeshops) (5-533)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-58
p. 17-19 5-58 p. 17-19 (PDF)
De Salduz-prestaties (Niet-betaling of laattijdige betaling - Ontwerp voor de hervorming van de rechtsbijstand) (5-1028)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-106
p. 19-20 5-106 p. 19-20 (PDF)
De bijdrage voor de registratie in het hondenregister (Niet-overeenstemming met de vergoeding van het dienstverlenend bedrijf dat het register bijhoudt) (5-3217)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 6-7 5-230 COM p. 6-7 (PDF)
De btw-plicht van de advocaten vanaf 1 januari 2014 (Praktische gevolgen - Probleem van het beroepsgeheim) (5-4075)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie en aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-260 COM
p. 4-6 5-260 COM p. 4-6 (PDF)
De budgettaire toestand bij de politie (Federale politie - Zie ook mondelinge vraag 5-1332 en vragen om uitleg 5-3448 en 5-4800) (5-1320)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140
p. 22-23 5-140 p. 22-23 (PDF)
De financiering van de centra voor de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik (5-8490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8490
De gerechtsdeurwaarders (Kandidaat-gerechtsdeurwaarders - Samenstelling van de benoemingscommissies) (5-1383)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146
p. 25-26 5-146 p. 25-26 (PDF)
De informatisering van Justitie (Uitstel van de inwerkingtreding van de elektronische procedure) (5-822)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-90
p. 13-14 5-90 p. 13-14 (PDF)
De invrijheidstelling van een dealer bij gebrek aan een vertaler (5-703)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-78
p. 22-26 5-78 p. 22-26 (PDF)
De justitiekosten (in strafzaken - Verhoging - Uitgaven van telecomoperatoren, gerechtelijke experts, DNA-analyses, juridische bijstand, ...) (5-245)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 11-13 5-29 p. 11-13 (PDF)
De mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiënteerde evangelisatie (Extremisme - Als religie verpakte haatcampagnes - Evenwicht tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting) (5-317)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 15-19 5-43 COM p. 15-19 (PDF)
De niet-betaling van de "Salduz"-permanenties (Vergoeding van de bijstand door een advocaat tijdens de eerste verschijning voor de onderzoeksrechter) (5-205)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 19-22 5-26 p. 19-22 (PDF)
De politiezones (Verandering van politiezone) (5-1198)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-128
p. 21-22 5-128 p. 21-22 (PDF)
De prijs voor drinkwaterdistributie (Verzet van de minister tegen de prijsverhoging die de Société wallonne des eaux [SWDE] en de Compagnie intercommunale liégeoise des eaux [CILE] willen doorvoeren) (5-1329)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-141
p. 20-21 5-141 p. 20-21 (PDF)
De problemen van homoseksuele koppels bij de burgerlijke stand (Onaangepaste software) (5-127)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 14-16 5-22 COM p. 14-16 (PDF)
De psychotherapeuten (Wetsvoorstel op de erkenning van de psychotherapeuten - Personen die zich "levenscoach" noemen - Charlatans) (5-1261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-136
p. 18-20 5-136 p. 18-20 (PDF)
De sensibilisering en het informeren van patiënten inzake gezondheid (5-9238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9238
De situatie bij ArcelorMittal (Staalbedrijf - Sluiting van de warme fase - Houding van de regering) (5-387)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-45
p. 6-7 5-45 p. 6-7 (PDF)
De staking van de plaatsvervangende rechters (en de advocaten - Betaling van de prestaties - Juridische bijstand) (5-592)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-62
p. 21-23 5-62 p. 21-23 (PDF)
De staking van de pro-Deoadvocaten (Probleem van de vergoeding, onder andere in het kader van Salduz) (5-534)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-59
p. 15-16 5-59 p. 15-16 (PDF)
De stemplicht (Vervolging van de afwezige kiezers) (5-672)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-76
p. 19-21 5-76 p. 19-21 (PDF)
De strafrechtelijke schikking (Uitbreiding - Verval van strafvordering mits betaling van een geldsom - Rondzendbrief) (5-577)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-61
p. 10-15 5-61 p. 10-15 (PDF)
De toekomst van het "Centre Tadam" in Luik (Centrum voor heroïneverslaafden - Op een gecontroleerde manier bezorgen van heroïne - Proefproject - Project van verbruikszalen in Luik) (5-774)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-87
p. 26-28 5-87 p. 26-28 (PDF)
De vaderschapstests (Ethische vragen - Rechtsgeldigheid) (5-291)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-35
p. 6-7 5-35 p. 6-7 (PDF)
De verklaringen van de Franse President over ArcelorMittal (Staalbedrijf - Investeringen in Frankrijk - Gevolgen voor de Luikse vestiging) (5-460)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-50
p. 10-11 5-50 p. 10-11 (PDF)
De werkgroep die de problematiek van de uitbuiting van bedelende kinderen onderzoekt (5-1939)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 9-11 5-146 COM p. 9-11 (PDF)
De wettelijke juridische bijstand (Verloning van de Pro-Deoadvocaten en van de advocaten die in het kader van de Salduzwet optreden) (5-505)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-57
p. 28-30 5-57 p. 28-30 (PDF)
Defensie - Vacante betrekkingen - Kandidaten - Schaarste - Maatregelen - Specifieke opleiding voor werkzoekenden (5-1477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1477
Dexia Bank België - Obligatie DBB 6,25% - Coupons - Terugbetaling en uitgestelde betaling - Stand van zaken (5-6795)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6795
Dierenmishandeling (Regionalisering : overdracht van ambtenaren - Verdeelsleutel) (5-1244)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-135
p. 19-20 5-135 p. 19-20 (PDF)
Dierenmishandeling - Strijd - Wetgeving - Gevoel van straffeloosheid - Maatregelen - Betrokkenheid van beroepsmensen en verenigingen (5-2429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2429
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Christine Defraigne, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Een mogelijke wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Gerechtskosten die aan de burgerlijke partij worden aangerekend wanneer de dader onbekend blijft - Artikel 162 Wetboek van Strafvordering) (5-866)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-93
p. 7-9 5-93 p. 7-9 (PDF)
Een obligatie van Dexia Bank België (Obligatie "DBB 6,25%" - Opschorting van de terugbetaling - Betaling van de coupons door Belfius) (5-2756)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-190 COM
p. 16-18 5-190 COM p. 16-18 (PDF)
Eerste Wereldoorlog - Honderdste verjaardag - Herdenkingen - Slag bij Luik - Herdenking van de Belgische soldaten - Specifiek eerbetoon - Afwezigheid (5-10159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10159
Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen - Overwogen oplossingen (5-3129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3129
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Overheidsbedrijven - Beursgenoteerde bedrijven - Bestuursraad - Aanwezigheid van vrouwen - Doelstelling van 30% - Maatregelen - Standpunt van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) (5-390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-390
Geneesmiddel dat in Belgie niet beschikbaar is - Aflevering - Verklaring van de arts - Apothekers - Weigering om te importeren - Procedure (5-10533)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10533
Geneesmiddelen - Overconsumptie - Oorzaken - Preventiecampagnes - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Begroting - Gewicht op de uitgaven - Vermindering - Maatregelen (5-278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-278
Gerechtsgebouwen - Installatie van rooklokalen (5-757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-757
Gevangenis van Lantin - Spectaculaire ontsnapping - Redenen - Tekortkomingen - Maatregelen (5-2545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2545
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Huur bijkomende cellen te Tilburg - Kostprijs - Nieuwe preventie en reclasseringmaatregelen - Elektronische armband - Uitbreiding (5-480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-480
Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Overbevolking - Gespecialiseerd personeel - Tekort - Maatregelen (5-1670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1670
Hervorming van de Senaat      
  5-151
p. 76-77 5-151 p. 76-77 (PDF)
  5-151
p. 78 5-151 p. 78 (PDF)
Herziening van artikel 152 van de Grondwet (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Zie ook doc. 5-1066 en 5-167) (5-1065)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Sabine de Bethune
5-1065/1
p. 1-6 5-1065/1 p. 1-6 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1067) (5-1066)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Sabine de Bethune
5-1066/1
p. 1-2 5-1066/1 p. 1-2 (PDF)
Het UN Women-rapport - Cijfers over seksueel geweld - Hoge cijfers voor Belgie - Strijd - Maatregelen (5-2907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2907
Het arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende de zogenaamde Salduzwet (Noodzaak om de wet aan te passen - Probleem van de vergoeding van advocaten) (5-852)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-92
p. 18-21 5-92 p. 18-21 (PDF)
Het beroep van medische pedicure (5-5603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5603
Het centraal strafregister (Tekortkomingen) (5-740)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-82
p. 25-26 5-82 p. 25-26 (PDF)
Het drama in Luik (5-326)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Zie actualiteitendebat : de aanslag in Luik
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Het gebruik van valse documenten om sociale uitkeringen te bekomen (Grootschalige fraude) (5-946)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-98
p. 22-25 5-98 p. 22-25 (PDF)
Het in overeenstemming brengen van liften met de nieuwe normen (5-5765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5765
Het investeringsplan van de NMBS (Gevolgen voor Wallonië) (5-798)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-88
p. 10-12 5-88 p. 10-12 (PDF)
Het misbruik van beroepsprocedures (Meervoudige aanvragen van asielzoekers - Hervorming van de juridische bijstand) (5-967)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-101
p. 27-28 5-101 p. 27-28 (PDF)
Het niet naleven van het bestek betreffende het beheer van het hondenregister en de uitreiking van Europese paspoorten voor honden, katten en fretten (Procedure - Vennootschap Zetes - Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden BVIRH) (5-1570)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 15-18 5-112 COM p. 15-18 (PDF)
Het oprichten van de commissie voor onderhoudsbijdragen voorzien in de wet van 19 maart 2010 (Objectieve berekening van de door de ouders te betalen bijdragen) (5-2069)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 30-31 5-146 COM p. 30-31 (PDF)
Het overlijden van drie oud-patiënten van Tadam (na de stopzetting van het proefproject voor de begeleiding van drugsverslaafden - Zie ook mondelinge vragen 5-1175 en 5-1200) (5-958)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-99
p. 7-9 5-99 p. 7-9 (PDF)
Het universitair verslag over het Tadamproject (Proefproject voor begeleiding van drugsverslaafden - Zie ook mondelinge vragen 5-958 en 5-1175) (5-1200)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-129
p. 15-17 5-129 p. 15-17 (PDF)
Het verband tussen het portretrecht en het recht op informatie (Beelden van de beschuldigde en van de juryleden in de strafhoven en -rechtbanken - Hof van assisen) (5-72)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 31-34 5-15 p. 31-34 (PDF)
Het werkverzuim (5-1360)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-144
p. 38-40 5-144 p. 38-40 (PDF)
Het wetenschappelijk verslag over het Tadam-project (Proefproject voor begeleiding van drugsverslaafden - Zie ook mondelinge vragen 5-958 en 5-1200) (5-1175)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-124
p. 7-8 5-124 p. 7-8 (PDF)
Het wettelijke kader inzake Google Street View op het Belgisch grondgebied (Opnames van het grondgebied - Huizen, voertuigen, personen - Klachten) (5-129)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Claudia Niessen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 16-18 5-22 COM p. 16-18 (PDF)
Hof van beroep te Luik - Fiscale kamer - Beslissingen in het nadeel van de belastingplichtigen - Cijfers (5-9267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9267
Honden - Katten – Retributie voor identificatie en registratie - Belasting - Impact op de btw voor beroepsbeoefenaars (5-7643)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7643
Huisarrest - Toepassing - Begroting - Betrouwbaarheid van het systeem - Garantie - Wijze van toekennen (5-2908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2908
Identificatie en registratie van honden - Openbare aanbesteding - Nieuw dienstverlenend bedrijf - Opvolging van de uitvoering van contracten (5-1473)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1473
Internationale ontvoering van kinderen door een van de ouders - Dossiers - Aantal - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal -Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Land van bestemming van de ontvoerd (5-349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-349
Internet - Veiligheid - Passwords - Keuzen - Sensibiliseringscampagne - Budget (5-279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-279
Internet - Veiligheid - Sociale netwerken - Gevaar - Sensibiliseringscampagne - Budget (5-280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-280
Invrijheidstelling bij gebrek aan een tolk - Frequentie - Stand van zaken (5-7476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7476
Kinderporno - Cijfers - Veronderstelde vermindering - Verklaring - Strijd - Nieuwe actiemiddelen (5-1474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1474
Koning Boudewijnstichting - Verslag over de financiële situatie van de vrouw - Kwetsbaarheid - Strijd - Betere informatie - Type van profiel - Oorzaken - Alimentatie - Niet-betaling door ex-echtgenoot - Maatregelen (5-292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-292
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing (5-294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-294
Mededeling van de regering - De heer Elio Di Rupo, eerste minister, kondigt aan dat Koning Albert II op 21 juli 2013 zal aftreden en zal worden opgevolgd door zijn zoon prins Filip - Hulde      
  Bespreking
5-110
p. 6-14 5-110 p. 6-14 (PDF)
Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Budget - Eventuele verhoging - Bodyscanner - Eventuele aankoop - Aantal - Kostprijs - Effect op het aantal reizigers - Privéleven - Aanslag (5-293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-293
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen (5-2102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2102
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen (5-2103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2103
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen (5-2104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2104
Oneerlijke syndici (5-6184)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6184
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2856)      
  Bespreking
5-151
p. 31-61 5-151 p. 31-61 (PDF)
Oproepcentrales 100, 101 en 112 - Budget -Federale calltakers - Aantal - Aanwerving - Loopbaan - Opleiding (5-1105)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1105
Osteoporose - Behandeling - Forsteo - Weigering van de terugbetaling voor mannen (5-2754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2754
Osteoporose - Behandeling bij mannen (5-2929)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2929
Osteoporose - Behandeling bij mannen (5-2930)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-2930
Overdreven snelheid - Bestrijding - Boetes - Aantal - Verschil tussen de drie gewesten van het land - Redenen - Maatregelen (5-1471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1471
Overheidsbedrijven - Minimale dienstverlening - Eventuele invoering - Andere maatregelen - Sancties bij wilde stakingen - Werving van extra personeel (5-1472)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1472
Overtredingen door Belgische automobilisten in het buitenland - Frankrijk - Bilaterale overeenkomsten - Vervolgingen (5-9809)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9809
Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen (5-481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-481
Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen (5-482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-482
Politie - Dienstwapen - Bezit van wapen thuis - Oorzaken - Zelfmoordrisico's - Preventie - Maatregelen (5-2428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2428
Rauwe melk - Q- koorts- Besmettingsgevaar - Raad van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Werkelijke doelstellingen - Wetenschappelijke studie - Preventiecampagnes (5-340)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-340
Rechtbanken en hoven - Onthaal - Briefwisseling - Geen antwoord van de rechterlijke orde - Klachten ingediend door burgers bij de Hoge Raad voor de Justitie - Oplossingen voor een betere administratie (5-1674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1674
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Begrotingsbesparingen
5-80
p. 28 5-80 p. 28 (PDF)
   Fiscale regularisatie
5-80
p. 28 5-80 p. 28 (PDF)
   Hervorming van de rechtshulp
5-80
p. 29 5-80 p. 29 (PDF)
   Herziening en vereenvoudiging van het systeem van inning van de roerende voorheffing
5-80
p. 28 5-80 p. 28 (PDF)
   Loonmatiging
5-80
p. 28 5-80 p. 28 (PDF)
   Salduz-hervorming : vergoeding van de advocaten
5-80
p. 29 5-80 p. 29 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Aanpassing van het notionele intrestsysteem
5-39
p. 42 5-39 p. 42 (PDF)
   Begroting en overheidsschuld
5-39
p. 41-42 5-39 p. 41-42 (PDF)
   Hervorming van de wacht- en werkloosheidsuitkering
5-39
p. 43 5-39 p. 43 (PDF)
Seksuele meerderjarigheid - Eventuele verlaging van de leeftijd naar veertien jaar - Opinie - Aantal verkrachtingen van minderjarigen - Gevolgen (5-478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-478
Snoepjes - Verpakking - Grote gelijkenis met sigarettenpakjes - Preventie roken bij jongeren - Maatregelen (5-2209)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2209
Spermabanken - Spermadonatie - Schaarste - Kunstmatige inseminatie - Aanvragen van heteroseksuele en homoseksuele koppels - Cijfers - Kostprijs (5-1476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1476
Technische keuring - Toename van het aantal rode kaarten (5-2927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2927
Verhuizingen - Diefstal door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Onderzoeken - Maatregelen (5-1673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1673
Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Maatregelen (5-1478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-1478
Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Maatregelen (5-1671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1671
Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Verhoging - Redenen - Controles - Reorganisatie - Strijd - Maatregelen (5-1475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1475
Verkeersreglement - Inbreuken - Boeten en veroordelingen - Belgische en buitenlandse chauffeurs - Discriminaties - Maatregelen (5-357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-357
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   Over het feit dat de bespreking van de regeringsverklaring plaatsvindt na de stemming in de Kamer
5-120
p. 24 5-120 p. 24 (PDF)
Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen - Uitvoering - Informatie van de hoven en rechtbanken - Bericht aan de consumenten - Maatregelen (5-341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-341
Voertuig zonder rijbewijs - Lichte vierwieler - Keuring - Maximumsnelheid (5-2928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2928
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1733/1
p. 1-3 5-1733/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Moureaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1751/1
p. 1-3 5-1751/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1752/1
p. 1-6 5-1752/1 p. 1-6 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2236/1
p. 1-3 5-2236/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1753/1
p. 1-5 5-1753/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes
5-2242/1
p. 1-3 5-2242/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2243/1
p. 1-5 5-2243/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Marchel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1564/1
p. 1-3 5-1564/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman et de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron et Francis Delpérée
5-2238/1
p. 1-4 5-2238/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1743/1
p. 1-3 5-1743/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2239/1
p. 1-3 5-2239/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2244/1
p. 1-18 5-2244/1 p. 1-18 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1730/1
p. 1-3 5-1730/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron
5-2240/1
p. 1-4 5-2240/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2237/1
p. 1-8 5-2237/1 p. 1-8 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1720/1
p. 1-8 5-1720/1 p. 1-8 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1721/1
p. 1-3 5-1721/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1722/1
p. 1-6 5-1722/1 p. 1-6 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2235/1
p. 1-3 5-2235/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1731/1
p. 1-3 5-1731/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1732/1
p. 1-3 5-1732/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1561/1
p. 1-6 5-1561/1 p. 1-6 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1723/1
p. 1-3 5-1723/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Moureaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1750/1
p. 1-3 5-1750/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1724/1
p. 1-5 5-1724/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1725/1
p. 1-7 5-1725/1 p. 1-7 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marchel Cheron en Francis Delpérée
5-1726/1
p. 1-3 5-1726/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1727/1
p. 1-5 5-1727/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1728/1
p. 1-3 5-1728/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1729/1
p. 1-2 5-1729/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1734/1
p. 1-3 5-1734/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1737/1
p. 1-3 5-1737/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1738/1
p. 1-3 5-1738/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Freya Piryns en Philippe Mahoux
5-1735/1
p. 1-5 5-1735/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1736/1
p. 1-6 5-1736/1 p. 1-6 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1739/1
p. 1-2 5-1739/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1740/1
p. 1-2 5-1740/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1741/1
p. 1-2 5-1741/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1742/1
p. 1-3 5-1742/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11 (Zelfverwijzende bepaling waardoor het onmogelijk wordt grondwettelijke principes te gebruiken op een manier die tegen deze principes indruist) (5-1934)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Jacques Brotchi, Gérard Deprez en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1934/1
p. 1-4 5-1934/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden (5-1933)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez, Jacuques Brotchi en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1933/1
p. 1-8 5-1933/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman
5-2241/1
p. 1-3 5-2241/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1562/1
p. 1-4 5-1562/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Moureaux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1749/1
p. 1-8 5-1749/1 p. 1-8 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1568/1
p. 1-8 5-1568/1 p. 1-8 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1566/1
p. 1-5 5-1566/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1565/1
p. 1-9 5-1565/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
   Voorstel van de heren Wouter Beke, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  01. GEZONDHEIDSZORG EN HULP AAN PERSONEN : erkenningsnormen en infrastructuur voor ziekenhuizen, hulp aan personen met een handicap, ouderenbeleid, rust- en verzorgingstehuizen, "long term care"-revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, preventie, organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, Impulseofonds huisartsen, huisartsenkringen, thuiszorg, palliatieve zorg, preventieacties door tandartsen, erkenning van de gezondheidsberoepen en de subquota van de gezondheidszorgberoepen, interpersoonlijke solidariteit ziekteverzekering [federale materie], gemeenschapsbevoegdheden inzake gezondheidszorg te Brussel, samenwerkingsakkoorden
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  02. JUSTITIE : vervolgingsbeleid, strafrechtelijk beleid, vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal, kadernota Integrale Veiligheid en Nationaal Veiligheidsplan, justitiehuizen, slachtofferonthaal, maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten, uithandengeving, strafuitvoering, plaatsing minderjarigen in gesloten instellingen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  03. GEZINSBIJSLAGEN, geboortepremies en adoptiepremies
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  04. ARBEIDSMARKT : controle op beschikbaarheid en vrijstellingen, doelgroepenbeleid, arbeidsbemiddeling, betaald educatief verlof en industrieel leerlingwezen, economische migratie, startbaanovereenkomsten, start- en stagebonus, werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen, sociale economie, PWA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  05. OPENBAAR AMBT : administratief en geldelijk statuut, loopbaanonderbreking, uitzendarbeid, reorganisatie van de beheerstructuur van de RVA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  06. TELECOMMUNICATIE : inhoudelijke en technische aspecten van de audiovisuele en de auditieve mediadiensten
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  07. FILMKEURING
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  08. ENERGIE EN LEEFMILIEU : Rampenfonds, doorvoer van afvalstoffen, distributietarieven gas en elektriciteit, substitutie inzake de verdragen voor de vermindering van broeikasgassen en klimaatverandering
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  09. HUISVESTING : regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  10. LANDBOUWBELEID : zeevisserij, pacht, veepacht, BIRB, Landbouwrampenfonds
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  11. ECONOMISCH EN INDUSTRIEEL BELEID : vestigingsvoorwaarden, handelsvestigingen, handelshuur, Participatiefonds, toerisme, prijsbeleid
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  12. AUTONOMIE VAN DE GEWESTEN TEN AANZIEN VAN DE PROVINCIES : bovengemeentelijke besturen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  13. DIERENWELZIJN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  14. MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID : gedifferentieerd verkeersveiligheidsbeleid, snelheidsbeperkingen, verkeersborden, toezicht op de technische federale voorschriften, reglementering inzake scholing en examens, sensibilisering inzake verkeersveiligheid, bouw en onderhoud van wegen, mogelijkheid tot bijkomende financiering van spoorlijnen, binnenvaart
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  15. ONTEIGENING EN AANKOOPCOMITES : normen inzake de gerechtelijke procedure - authentificieren van handelingen met een onroerend karakter
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  16. BICULTURELE AANGELEGENHEDEN VAN GEWESTELIJK BELANG : Brussel, sportinfrastructuur, beroepsomscholing
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  17. VERSTERKING VAN DE VEILIGHEID IN BRUSSEL : afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  18. FEDERALE LOYAUTEIT : toezicht door het Grondwettelijk Hof
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  19. REGELING VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INZAKE DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHTEN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1567/1
p. 1-5 5-1567/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1745/1
p. 1-4 5-1745/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden (5-64)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-64/1
p. 1-5 5-64/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1754/1
p. 1-14 5-1754/1 p. 1-14 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
5-1754/3
p. 1-7 5-1754/3 p. 1-7 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1989/1
p. 1-4 5-1989/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Wijzigingen van technische aard, die als doel hebben de bijzondere wet aan te passen aan vaststaande praktijken en rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof van Justitie, het Hof toe te laten efficiënter te werken, en de bijzondere wet te verduidelijken - Elektronische procesvoering) (5-2438)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2438/1
p. 1-37 5-2438/1 p. 1-37 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - Uitbreiding van de constitutieve autonomie tot de regels betreffende de samenstelling van het Parlement, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem) (5-1572)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée
5-1572/1
p. 1-5 5-1572/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1746/1
p. 1-7 5-1746/1 p. 1-7 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Dirk Claes, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Rik Daems en Francis Delpérée
5-1815/1
p. 1-7 5-1815/1 p. 1-7 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaamse Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen - Zie ook doc 5-1571) (5-1570)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marchel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée
5-1570/1
p. 1-12 5-1570/1 p. 1-12 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo (5-1068)      
  Bespreking
5-87
p. 17-18 5-87 p. 17-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda (Handel in landbouwproducten en industrieële producten - Ontwikkelingslanden - Bijzonder beschermingsmechanisme - Rechtvaardig evenwicht tussen het belang van de handel en dat van de voedselzekerheid - Taks- en quotavrije toegang tot de markt voor de minst ontwikkelde landen - Programma voor handelsgerelateerde bijstand en gerichte technische bijstand - Ontwikkelingsaspect - Hervorming van de WHO) (5-200)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-200/1
p. 1-4 5-200/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de galgo-windhonden en het ontbreken van dierenbeschermingswetgeving in Spanje (Wreedheden jegens dieren - Hondenrennen) (5-361)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-361/1
p. 1-5 5-361/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik (bij jongeren) (5-1333)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Gérard Deprez
5-1333/1
p. 1-7 5-1333/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het lot van Asia Bibi, een christelijke vrouw uit Pakistan die tot de dood is veroordeeld wegens godslastering (5-1263)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-1263/1
p. 1-4 5-1263/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiënten (5-523)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-523/1
p. 1-8 5-523/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie (5-199)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-199/1
p. 1-6 5-199/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om de sector van de klinische seksuologie te regelen (Toegang tot het beroep - Bescherming van de titel - Oprichting van een Erkenningscommissie) (5-1656)      
  Voorstel van de heer Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-1656/1
p. 1-4 5-1656/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om een conferentie te organiseren met alle nationale en internationale spelers die betrokken zijn bij de wereldgezondheidsproblematiek (5-201)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-201/1
p. 1-10 5-201/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht (5-161)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-161/1
p. 1-2 5-161/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder (5-197)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Jacques Brotchi, Gérard Deprez en Richard Miller
5-197/1
p. 1-8 5-197/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in korte ketensystemen vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde (5-1518)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-1518/1
p. 1-6 5-1518/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend (Wijziging KB 18 december 2003) (5-1941)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1941/1
p. 1-3 5-1941/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft (5-151)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-151/1
p. 1-2 5-151/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van de staten-generaal "Dier en Maatschappij" (5-173)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-173/1
p. 1-9 5-173/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid (5-1653)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller
5-1653/1
p. 1-8 5-1653/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (5-595)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-595/1
p. 1-3 5-595/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht.- Subsidiariteits- en evenredigheidscontrole (5-1382)      
  Bespreking
5-39
p. 4-6 5-39 p. 4-6 (PDF)
Wensen (2011-2012)      
  Eindejaarswensen
5-42
p. 67-68 5-42 p. 67-68 (PDF)
Wensen (2013-2014)      
  Einde-zittingswensen en einde-legislatuurwensen
5-151
p. 75-79 5-151 p. 75-79 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Amendementen nrs 142 en 143 van mevrouw Christine Defraigne
5-1189/5
p. 26 5-1189/5 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 217 van mevrouw Christine Defraigne
5-1189/6
p. 33 5-1189/6 p. 33 (PDF)
  Algemene bespreking
5-108
p. 37-54 5-108 p. 37-54 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (5-2443)      
  Amendement nr 11 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
   Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - Opleiding van magistraten - Universiteiten
5-2443/2
p. 8 5-2443/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 9, 10 en 12 tot 15 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
   Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - Samenstelling
5-2443/2
p. 7-10 5-2443/2 p. 7-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Strafuitvoering : voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis : elektronisch dossier voor de inverdenkinggestelde en zijn raadsman, persoonlijke verschijning van de verdachte - Strafwetboek : verzwarende omstandigheden bij geweld tegen personeelsleden van vervoersmaatschappijen en van strafinrichtingen, inzage in het strafdossier, uitbreiding rechten benadeelde persoon - Wetboek van Strafvordering : bevoegdheden procureur inzake gijzelingen of afpersing - Wijzigingen inzake uitstel en probatie - Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie : bekrachtiging koninklijke besluiten - Aanpassing registratiesysteem voor wapens - Verbetering van de Franse tekst van artikel 50 van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - Zie ook doc. 5-1863) (5-1864)      
  Algemene bespreking
5-83
p. 38-46 5-83 p. 38-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) (Verlenging van de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en parketten-generaal - Uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Gewijzigde berekening van het pensioen van magistraten - Zie ook doc. 5-1416) (5-1409)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 46-56 5-42 p. 46-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) (Verhoging van de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten - Aanpak van seksueel misbruik binnen een gezagsrelatie : uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen over de verklaring van de benadeelde persoon - Zie ook doc. 5-1409) (5-1416)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 46-56 5-42 p. 46-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (Wijziging wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" ; uitbreiding van de beperking voor cash betalingen tot 5000 euro tot de verkopen van goederen door particulieren aan handelaren in edele metalen - Wijziging Strafwetboek en Wetboek van vennootschappen : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" - Wijziging van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen [I] door uitbreiding van de identificatieverplichting tot de verkoop van metalen die door de klant betaald worden in cash geld - Wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van ondernemingen door de inschrijving van de ambtshalve schrapping van het KBO-nummer van de vennootschappen die voor het derde opeenvolgende jaar geen jaarrekeningen hebben neergelegd) (5-2127)      
  Verslag van mevrouw Christine Defraigne en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2127/4
p. 1-6 5-2127/4 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Amendementen nrs 13 tot 23 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-2212/2
p. 13-20 5-2212/2 p. 13-20 (PDF)
  Verslag van mevrouw Christine Defraigne en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2212/4
p. 1-92 5-2212/4 p. 1-92 (PDF)
  Algemene bespreking
5-123
p. 40-60 5-123 p. 40-60 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden, de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het Kieswetboek en de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten - Zie ook doc. 5-1775) (5-1774)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-1774/2
p. 1-2 5-1774/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-87
p. 35-37 5-87 p. 35-37 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
5-87
p. 9-10 5-87 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Amendementen nrs 57 en 58 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
5-1095/2
p. 25 5-1095/2 p. 25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieën van veroordeelden - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende modaliteiten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Zie ook doc. 5-1953) (5-1952)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus1992 op het politieambt (Voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Zie ook doc. 5-1864) (5-1863)      
  Algemene bespreking
5-83
p. 38-46 5-83 p. 38-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Toekenning van de naam van de vader of van de moeder of de dubbele naam - Wijziging Burgerlijk Wetboek) (5-2785)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Bereikbaarheid van de syndicus - Kosten bijeenroeping van de algemene vergadering - Volmachten - Termijn ten aanzien van de syndici) (5-1155)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-1155/2
p. 3-4 5-1155/2 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-36
p. 33 5-36 p. 33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieën van veroordeelden - Zie ook doc. 5-1952) (5-1953)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiële verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen) (Mogelijkheid voor de rechter op zijn vonnis terug te komen als hij verzuimd heeft zich over een punt van een vordering uit te spreken - Zie ook doc. 5-2097) (5-2091)      
  Amendementen nrs 6 tot 11 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-2091/2
p. 3-6 5-2091/2 p. 3-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Onbekwamen - Zie ook doc. 5-1774) (5-1775)      
  Algemene bespreking
5-87
p. 35-37 5-87 p. 35-37 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Modernisering van het beroep - Objectivering van het benoemingsproces - Opwaardering van het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder - Continuïteit van de kantoren - Tucht en deontologie - Vervanging van de artikelen 509 tot 555 quater en wijziging van de artikelen 571 en 1389bis van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing van het KB van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage) (5-2315)      
  Amendementen nrs 13 tot 17 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-2315/2
p. 9-13 5-2315/2 p. 9-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen (5-502)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en François Bellot en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-502/1
p. 1-10 5-502/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de beveiliging van en de controle op gevaarlijk bewijsmateriaal in de lokalen van de gerechtsgebouwen (o.a. wapens, munitie, explosieven, chemische producten, drugs, geneesmiddelen - Veiligheids- en controlemaatregelen - Jaarlijkse inventaris) (5-369)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-369/1
p. 1-5 5-369/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders (Reglementering - Wijziging Burgerlijk Wetboek artikelen 56 en 57 [voor notaris gesloten overeenkomst], artikelen 312 en 332 [vordering tot betwisting van moederschap of van vaderschap] - Strafbepalingen) (5-160)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-160/1
p. 1-15 5-160/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Dalila Douifi
5-2001/1
p. 1-114 5-2001/1 p. 1-114 (PDF)
  Amendement nr 174 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
  5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek) (5-653)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman
5-653/1
p. 1-136 5-653/1 p. 1-136 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de melkbanken (Moedermelk) (5-159)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-159/1
p. 1-18 5-159/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een betere bescherming van vrouwen in het kader van een in-vitrofertilisatie (Wijziging KB 28 augustus 1963 betreffende behoud van het loon voor afwezigheidsdagen : afwezigheid wegen het aanvatten van een in-vitrofertilisatie ; duur van de afwezigheid - Aanvulling arbeidswet 16 maart 1971 : recht op afwezigheid ; bescherming tegen ontslag) (5-175)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-175/1
p. 1-4 5-175/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het instellen van de verschijning van de gedetineerden voor de onderzoeksgerechten in een videoconferentie (Inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis - Artikelen 127 en 135 Wetboek van strafvordering - Artikel 23, wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis) (5-174)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-174/1
p. 1-3 5-174/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel dat ertoe strekt de commissarissen van de lokale en federale politie toe te staan het parket bij de politierechtbanken bij te staan (Artikel 156 Gerechtelijk Wetboek) (5-2178)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-2178/1
p. 1-3 5-2178/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel dat ertoe strekt de telefoontap uit te breiden tot de misdrijven bedoeld in artikel 8 van de wapenwet, die worden begaan met oorlogswapens (Vermoeden van wapensmokkel of illegale wapenhandel) (5-1539)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1539/1
p. 1-4 5-1539/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid) (Internationale adopties) (5-1146)      
  Verslag van de dames Christine Defraigne en Fauzaya Talhaoui
5-1146/8
p. 1-2 5-1146/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux, Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Nele Lijnen
5-2445/1
p. 1-30 5-2445/1 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie (Werklastverminderingen inzake meldingen aan de Kruispuntbank van ondernemingen - Vervollediging van het centraal huwelijksovereenkomstenregister - Werklastvermindering en informatisering inzake de Burgerlijke Stand - Informatisering van de verwerping van nalatenschappen - Aanwezigheid van de vrederechter op een openbare verkoop door beschermde personen - Reorganisatie van de griffies van de handelsrechtbanken in verband met huwelijkscontracten handelaars, de elektronische neerlegging van de oprichting van VZW's en de databank verstekvonnissen - Oprichting van de Dienst Informatiebeheer) (5-1418)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1418/1
p. 1-32 5-1418/1 p. 1-32 (PDF)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (5-405)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpérée
5-405/1
p. 1-91 5-405/1 p. 1-91 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Christine Defraigne
5-405/3
p. 4-5 5-405/3 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 8 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-405/3
p. 1-4 5-405/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 10 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
5-405/4
p. 1-26 5-405/4 p. 1-26 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christine Defraigne
5-405/5
p. 3-4 5-405/5 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 26 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
5-405/5
p. 6-15 5-405/5 p. 6-15 (PDF)
  Amendementen nrs 33 en 34 van mevrouw Christine Defraigne
5-405/5
p. 20-21 5-405/5 p. 20-21 (PDF)
  Algemene bespreking
5-24
p. 32-35 5-24 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister (Wijziging van Titel VII, Boek II, van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken) (5-147)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-147/1
p. 1-19 5-147/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2245/1
p. 1-17 5-2245/1 p. 1-17 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1560/1
p. 1-24 5-1560/1 p. 1-24 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie (5-360)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-360/1
p. 1-4 5-360/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2233/1
p. 1-23 5-2233/1 p. 1-23 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2234/1
p. 1-22 5-2234/1 p. 1-22 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel om artsen te verbieden attesten af te geven die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan religieuze, levensbeschouwelijke of culturele overtuigingen (Scheuring van het maagdenvlies : vals maagdelijkheidsattest - Wijziging KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) (5-163)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-163/1
p. 1-4 5-163/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden (Striktere controles en sancties voor de gerechtsdeurwaarders - Tuchtrecht - Voorafgaandelijke inschrijving bij Economische zaken voor advocaten en gerechtsdeurwaarders - Wijziging artikelen 531 en 532 Gerechtelijk Wetboek - Wijziging wet 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument) (5-2003)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2003/1
p. 1-16 5-2003/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel om in het Burgerlijk Wetboek te erkennen dat een dier een levend wezen met gevoel is (5-1631)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-1631/1
p. 1-8 5-1631/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter aanvulling van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde roken te verbieden in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan zestien jaar aanwezig zijn (5-2480)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2480/1
p. 1-12 5-2480/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde de verkoper van dieren ertoe te verplichten de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft (5-150)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-150/1
p. 1-3 5-150/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, § 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken (5-452)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Alain Courtois, Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-452/1
p. 1-4 5-452/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren (5-167)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-167/1
p. 1-5 5-167/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-58
p. 6-8 5-58 p. 6-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 405quater van het Strafwetboek, om gewelddadige feiten gepleegd in inrichtingen waar vaak minderjarigen komen beter te bestraffen (5-166)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-166/1
p. 1-3 5-166/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar (Kindermishandeling) (5-669)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-669/1
p. 1-3 5-669/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433novies van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de verbeurdverklaring van de onroerende goederen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring) (Mogelijk maken van de verbeurdverklaring van onroerende goederen die bij mensenhandel werden gebruikt) (5-1881)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1881/1
p. 1-3 5-1881/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (De ex-echtgenoot van een gefailleerde die verschoonbaar is verklaard, wordt ingevolge de verschoonbaarheid zelf ook bevrijd van de schulden van zijn echtgenoot) (5-164)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-164/1
p. 1-6 5-164/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer (5-156)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-156/1
p. 1-5 5-156/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige (5-364)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-364/1
p. 1-3 5-364/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine (van patiënten die zwaar verslaafd zijn aan drugs en resistent zijn tegen bestaande behandelingen) (5-2437)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Jacky Morael en Philippe Mahoux en de dames Leona Detiège, Christine Defraigne, Vanessa Matz en Fabienne Winckel
5-2437/1
p. 1-10 5-2437/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het vaststellen van de lijst van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar (Gebruiksartikelen die bij het gebruik, hetzij door het innemen van delen ervan, hetzij door contact met het lichaam een verslavende uitwerking kunnen hebben) (5-202)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-202/1
p. 1-3 5-202/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen (5-143)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-143/1
p. 1-5 5-143/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (5-1013)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne en de heren Dirk Claes, Francis Delpérée en Peter Van Rompuy
5-1013/1
p. 1-20 5-1013/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiënten in ziekenhuizen (5-92)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Christine Defraigne
5-92/1
p. 1-5 5-92/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid (Wijziging van het opschrift van de wet van 23 maart 1995 - Wijziging artikelen 1 en 3 wet 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - De genocide die tijdens WOI door het Jong-Turkse Ottomaanse regime, de genocide door het Duitse nationaal-socialistische regime en de genocide die in 1994 door het Rwandese Hutu Power regime is gepleegd) (5-66)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-66/1
p. 1-5 5-66/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (Extreem gruwelijke misdrijven - Recidive bij moord en doodslag - Three strikes and you're out) (5-658)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot harmonisering van de bepalingen van het Strafwetboek betreffende diefstal en heling van een dier met artikel 528 van het Burgerlijk Wetboek, dat dieren van zaken onderscheidt (Diefstal van dieren) (5-1316)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-1316/1
p. 1-4 5-1316/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot het instellen van een differentiëring van de identiteitskaarten van minderjarigen naargelang van de leeftijdsgroep waartoe zij behoren (5-178)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-178/1
p. 1-2 5-178/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op het fokken van dieren die uitsluitend of voornamelijk voor hun pels worden gehouden in België (5-1695)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-1695/1
p. 1-4 5-1695/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd (Gemeenschapsdienst - Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) (5-198)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-198/1
p. 1-3 5-198/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 46,§1, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (Beslissingsbevoegdheid van de curator om de overeenkomsten vóór de datum van het vonnis van faillietverklaring al dan niet verder uit te voeren) (5-220)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-220/1
p. 1-16 5-220/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand door de reservataire erfgenamen van de vordering tot inkorting wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon (teneinde een veilige toekomst te garanderen van een gehandicapt kind bij het overlijden van zijn ouders) (5-149)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-149/1
p. 1-12 5-149/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337/1 in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen (5-140)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-140/1
p. 1-5 5-140/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 563/1 in het Strafwetboek, houdende algemeen verbod om zich met gemaskerd, vermomd of verborgen gezicht op de openbare weg of in openbare ruimten te begeven (5-169)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-169/1
p. 1-8 5-169/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 57bis in het Strafwetboek, betreffende de herhaling in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen (5-157)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-157/1
p. 1-5 5-157/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van een verplichte opleiding voor beroepsmensen uit de dierensector (5-1087)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-1087/1
p. 1-5 5-1087/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven (5-1140)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren François Bellot, Alain Courtois en Richard Miller
5-1140/1
p. 1-7 5-1140/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling (5-284)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-284/1
p. 1-21 5-284/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf (Wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie) (5-359)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-359/1
p. 1-6 5-359/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechtelijk toezicht (indien de vrederechter of jeugdrechter vaststelt dat, na scheiding, de ouderband met een van de ouders verloren dreigt te gaan : wijziging Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek - Wijziging Strafwetboek : ouderverstoting) (5-520)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-520/1
p. 1-12 5-520/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Commissie voor hulp aan ouders die het slachtoffer zijn van internationale kinderontvoeringen door de andere ouder (5-172)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-172/1
p. 1-10 5-172/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (5-282)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-282/1
p. 1-20 5-282/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen (5-283)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot et Gérard Deprez et de Mmes Christine Defraigne et Dominique Tilmans
5-283/1
p. 1-23 5-283/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen (Oprichting van een meldpunt voor bijtincidenten - Gegevensbank - Federale deskundigencomités inzake gevaarlijke honden - Bevoegdheden van burgemeester en gouverneur - Aansprakelijkheidsverzekering - Gedragscode - Africhten - Sancties) (5-123)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Christine Defraigne en de heer Guido De Padt
5-123/1
p. 1-17 5-123/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een ombudsman belast met het behandelen van klachten over de werking van notariskantoren (Wijziging wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt) (5-2026)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-2026/1
p. 1-8 5-2026/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot organisatie van het opsporen en informeren van de begunstigden van slapende levensverzekeringsovereenkomsten (5-194)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-194/1
p. 1-17 5-194/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen waar cosmetische chirurgie wordt beoefend (5-286)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-286/1
p. 1-12 5-286/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Plastische chirurgie) (5-720)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-720/1
p. 1-9 5-720/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (5-1540)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Christine Defraigne
5-1540/1
p. 1-17 5-1540/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (Wijziging Strafwetboek - Versoepeling van het beroepsgeheim - Strafverzwaring voor feiten gepleegd tegen een persoon die ingevolge leeftijd, ziekte, zwangerschap, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek bijzonder kwetsbaar is - Ouderen - Intrafamiliaal geweld - Opheffing van de strafrechtelijke straffeloosheid bij misdrijven tegen eigendommen, als de feiten binnen de familie werden begaan - Vorderingsrecht van verenigingen - Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (5-1023)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Francis Delpérée en Guy Swennen
5-1023/1
p. 1-39 5-1023/1 p. 1-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-362/1
p. 1-5 5-362/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 110 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde er de verplichting in op te nemen om de telefoonoproepen per seconde aan te rekenen (5-181)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-181/1
p. 1-4 5-181/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet, wat de administratieve sancties betreft (Nieuwe sancties : plaatsverbod en werkstraf - Verlaging van de leeftijd van de beoogde minderjarige - Verhoging van de geldboeten - Eenvormige toepassing door de politiezones - Inkorting van de proceduretermijnen - Wijziging Gerechtelijk Wetboek : beroep bij de politierechtbank - Wijziging wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming) (5-1830)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Gérard Deprez, Armand De Decker en Alain Courtois
5-1830/1
p. 1-15 5-1830/1 p. 1-15 (PDF)
  Intrekking
5-107
p. 67 5-107 p. 67 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel (Vastleggen van een tijdsbestek) (5-155)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-155/1
p. 1-4 5-155/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerd administratief beroep is ingesteld (5-363)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-363/1
p. 1-4 5-363/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechter in staat te stellen de terugkeer te bevelen van het kind dat door een ouder ontvoerd is, zodra het vonnis is uitgesproken (5-171)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-171/1
p. 1-4 5-171/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen (Aanvulling artikel 1412, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) (5-180)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-180/1
p. 1-3 5-180/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijksvermogensrecht : vergoedingsrekeningen in het raam van de ontbinding van het wettelijk stelsel) (5-1127)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en Francis Delpérée
5-1127/1
p. 1-3 5-1127/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijk uitsluitend gericht op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel) (5-1454)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Alain Courtois en Gérard Deprez
5-1454/1
p. 1-7 5-1454/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen (Verplichte vermelding die de consument waarschuwt voor het risico op onleesbaarheid wanneer de garantie schriftelijk wordt verstrekt op "warmtegevoelig of elektrogevoelig papier") (5-2410)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heren François Bellot, Gérard Deprez en Armand De Decker
5-2410/1
p. 1-4 5-2410/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1675/11, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, opdat de rechter een maatschappelijk onderzoek kan gelasten met het oog op de uitspraak over de gerechtelijke aanzuiveringsregeling (5-170)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-170/1
p. 1-7 5-170/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven (5-767)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez, Armand De Decker en Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-767/1
p. 1-6 5-767/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte (Vermindering van de onteigeningsvergoeding : niet verschuldigd zijn van intrest) (5-148)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-148/1
p. 1-4 5-148/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat of van de persoon die krachtens artikel 728, §3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Schuldvorderingen) (5-145)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-145/1
p. 1-4 5-145/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Christine Defraigne
5-145/2
p. 1-4 5-145/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 6 van mevrouw Christine Defraigne
5-145/4
p. 1-4 5-145/4 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Christine Defraigne
5-145/5
p. 1-5 5-145/5 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-145/10
p. 1-3 5-145/10 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 46-50 5-74 p. 46-50 (PDF)
  5-90
p. 15-17 5-90 p. 15-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de vijfjarige verjaring van toepassing te maken op de schulden betreffende de gemeentelijke lasten van een mede-eigendom (o.a. levering van gas en elektriciteit) (5-1237)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-1237/1
p. 1-3 5-1237/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek om de advocaten een betere vertegenwoordiging te verzekeren in de Hoge Raad voor de Justitie (5-177)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-177/1
p. 1-6 5-177/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen (Erkenning van een kind buiten het huwelijk - Wegwerken van het onderscheid tussen kinderen die ouder en jonger zijn dan één jaar) (5-1419)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, François Bellot en Alain Courtois
5-1419/1
p. 1-8 5-1419/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (Dubbele naamgeving) (5-551)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind (5-998)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (5-446)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (Familienaam van de vader, de moeder of van beiden) (5-628)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (5-339)      
  Algemene bespreking
5-58
p. 6-8 5-58 p. 6-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht (5-562)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-562/1
p. 1-4 5-562/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (Vervanging van de naam op het naamplaatje op hun uniform door een nummer, teneinde de anonimiteit van de politieagenten te bewaren) (5-1580)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1580/1
p. 1-4 5-1580/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een in beslag genomen dier in volle eigendom te geven (Mishandelingen - Beslag door het parket) (5-152)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-152/1
p. 1-3 5-152/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij (Mensenhandel - Rechten van het kind) (5-1477)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Martine Taelman en de heer André du Bus de Warnaffe
5-1477/1
p. 1-17 5-1477/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek, om de bestaande uitzondering op de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim uit te breiden tot vertrouwelijke mededelingen van een meerderjarige over feiten waarvan bij het slachtoffer was toen hij minderjarig was, met name om te voorkomen dat seksueel misbruik wordt gepleegd op andere minderjarigen (5-564)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-564/1
p. 1-6 5-564/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Verbod om organen weg te nemen bij personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die wegens hun geestestoestand niet bij machte zijn hun wil te uiten) (5-1024)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Gérard Deprez en mevrouw Christine Defraigne
5-1024/2
p. 1-3 5-1024/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de instelling van een beroep betreft (Arbeidsrechtbank : nieuw sociaal onderzoek) (5-165)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-165/1
p. 1-5 5-165/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven (5-303)      
  Algemene bespreking
5-74
p. 52-55 5-74 p. 52-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken (5-1831)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1831/1
p. 1-3 5-1831/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922 van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de fictieve massa betreft (Erfrecht) (5-390)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-390/1
p. 1-3 5-390/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de berekening van de fictieve massa betreft (Erfrecht) (5-521)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-521/1
p. 1-3 5-521/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 137 en 138 van het Strafwetboek, teneinde de strijd tegen het terrorisme op te voeren (Deelname aan paramilitaire trainingskampen van terroristische aard) (5-1655)      
  Voorstel van de heer Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-1655/1
p. 1-3 5-1655/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 21bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verjaringstermijn voor sommige op minderjarigen gepleegde ernstige feiten tot vijftien jaar te verlengen (Seksueel misbruik e.a.) (5-522)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-522/1
p. 1-4 5-522/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting van een geldsom aan FOD Financiën) (5-893)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Peter Van Rompuy
5-893/1
p. 1-4 5-893/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de tijdelijke uithuisplaatsing ingeval van huiselijk geweld) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld) (Zie ook doc. 5-1604) (5-539)      
  Algemene bespreking
5-43
p. 39-42 5-43 p. 39-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (Vorderingen tot uitlegging of verbetering) (5-1126)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en François Delpérée
5-1126/1
p. 1-5 5-1126/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Sabine de Bethune
5-1067/1
p. 1-45 5-1067/1 p. 1-45 (PDF)
  Amendement nr 91 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-1067/7
p. 5 5-1067/7 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-100
p. 4-19 5-100 p. 4-19 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-100
p. 19-21 5-100 p. 19-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk het Waals Parlement en het Vlaams Parlement, het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (5-65)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-65/1
p. 1-11 5-65/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europese Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Het ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Het verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement - Zie ook doc. 5-1570) (5-1571)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bart Tommelein, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1571/1
p. 1-13 5-1571/1 p. 1-13 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde voor bepaalde overtredingen een rechtvaardigingsgrond in te voeren voor geneesheren die in een noodsituatie handelen (Snelheidsovertredingen) (5-142)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-142/1
p. 1-5 5-142/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op een betere aanpak van de noden veroorzaakt door de specifieke pathologieën van artsen (Voorkomen van burn-out) (5-1959)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
5-1959/1
p. 1-3 5-1959/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1569/1
p. 1-7 5-1569/1 p. 1-7 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Verslagen van de commissie) (5-717)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Guido De Padt
5-717/1
p. 1-6 5-717/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Samenstelling van de commissie) (5-168)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-168/1
p. 1-3 5-168/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, ten einde in bepaalde gevallen van aangekondigde sluiting de overdracht van activiteiten te ondersteunen (Schorsing van de procedure van collectief ontslag en overdracht onder gerechtelijk gezag op vordering van het gewest) (5-2085)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-2085/1
p. 1-12 5-2085/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde strengere straffen in te voeren in geval van wreedheden tegenover dieren (5-287)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-287/1
p. 1-6 5-287/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een etikettering van alle dierenhuiden in te voeren (Verbod op invoer, uitvoer, verhandeling en vervoer van pelzen die het etiket niet dragen) (5-153)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-153/1
p. 1-5 5-153/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde het ritueel slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming te verbieden (5-36)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-36/1
p. 1-3 5-36/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat (5-2115)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-2115/1
p. 1-10 5-2115/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om de rechter de mogelijkheid te geven een recidiverende overtreder onder invloed van alcohol of in staat van dronkenschap de plaatsing van een alcoholslot op te leggen (5-221)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-221/1
p. 1-6 5-221/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Inge Faes, Martine Taelman en Güler Turan en de heren Francis Delpérée en Rik Torfs
5-663/1
p. 1-41 5-663/1 p. 1-41 (PDF)
  Amendement nr 83 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
5-663/3
p. 1-7 5-663/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  5-29
p. 31-37 5-29 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990, betreffende de voorlopige hechtenis met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht (5-1509)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-1509/1
p. 1-5 5-1509/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord (Internet) (5-196)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-196/1
p. 1-7 5-196/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten met het oog op het beperken van de reclame voor alcohol en alcoholhoudende dranken (5-1332)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Gérard Deprez
5-1332/1
p. 1-5 5-1332/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, om hem uit te breiden tot belaging en misdrijven onder invloed van alcohol, waarbij de openbare orde wordt verstoord (5-2875)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-2875/1
p. 1-8 5-2875/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Ombudsman voor de klachtenbehandeling) (5-285)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-285/1
p. 1-7 5-285/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken (5-154)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-154/1
p. 1-18 5-154/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie (5-2184)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Jean-Jacques De Gucht en Richard Miller en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-2184/1
p. 1-12 5-2184/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiënt zelf te laten bepalen (5-2171)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Leona Detiège en de heren Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht
5-2171/1
p. 1-3 5-2171/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jean-Jacuqes De Gucht en Guy Swennen en mevrouw Christine Defraigne
5-2170/1
p. 1-6 5-2170/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat minderjarigen van vijftien jaar en ouder betreft (5-179)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-179/1
p. 1-6 5-179/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten teneinde het portretrecht te definiëren en de verspreiding toe te staan van portretten van personen die veroordeeld zijn voor bepaalde terroristische misdrijven (5-182)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-182/1
p. 1-6 5-182/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1755/1
p. 1-9 5-1755/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
5-1755/3
p. 1-5 5-1755/3 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1747/1
p. 1-4 5-1747/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dankzij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening (5-162)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-162/1
p. 1-8 5-162/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (Toelating om bloed te geven voor mensen met hemochromatose - Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorbtie van ijzer voordoet - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1559) (5-1550)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christie Morreale en Christine Defraigne en de heren Dirk Claes, Bart Tommelein en Francis Delpérée
5-1550/1
p. 1-2 5-1550/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1748/1
p. 1-3 5-1748/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten teneinde een uitbreiding van het toepassingsgebied van de pre-implantatiediagnostiek mogelijk te maken (5-1103)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
5-1103/1
p. 1-10 5-1103/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, teneinde de selectie van het geslacht van het toekomstige embryo te verbieden (5-904)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en Christine Defraigne
5-904/1
p. 1-4 5-904/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijzigingen te vergemakkelijken (5-52)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1563/1
p. 1-13 5-1563/1 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld) (Wijziging Wetboek van Strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst) (5-30)      
  Algemene bespreking
5-43
p. 39-42 5-43 p. 39-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij vzw's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondsorganisaties (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance]) (5-195)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-195/1
p. 1-7 5-195/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventôse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux, Francis Delpérée en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1991/1
p. 1-14 5-1991/1 p. 1-14 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes en Philippe Mahoux en de dames Martine Taelman, Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1990/1
p. 1-56 5-1990/1 p. 1-56 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht (Devolutie van de nalatenschap naar bloedverwanten, inclusief de plaats van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende levensgenoot in deze nalatenschap - Regels inzake de verdeling van de nalatenschap, de inbreng van schenkingen en van schulden, en gevolgen van de verdeling - Reserve van de kinderen, van de ouders en van de langstlevende echtgenoot, en regels van de inkorting - Begrip onbelaste reserve, mogelijkheid om daarvan af te wijken ten voordele van zorgkinderen en mogelijkheid om aan de reserve te verzaken - Mogelijkheid om erfovereenkomsten te sluiten) (5-2207)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Christine Defraigne en de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts
5-2207/1
p. 1-82 5-2207/1 p. 1-82 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling) (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (5-550)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Helga Stevens en Christine Defraigne en de heren Rik Torfs, Guy Swennen en Francis Delpérée
5-550/1
p. 1-28 5-550/1 p. 1-28 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 52-55 5-74 p. 52-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (5-1238)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christine Defraigne
5-1238/1
p. 1-5 5-1238/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-58
p. 6-8 5-58 p. 6-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft (Opname van de naam van de meeouder in de akten van de burgerlijke stand - Erkenning van een kind - Onderzoek naar vaderschap - Afstammingsband - Vordering tot betwisting - Uitbreiding van de vaderschapsregel naar meeouders - Vaststelling van het meeouderschap bij vonnis - Geslachtsneutraal maken van de begrippen "vader" en "moeder") (5-2483)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap (5-399)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen (Wijziging artikelen 80, 86bis, 98, 99, 295ter, 312, 326 en 357 Gerechtelijk Wetboek) (5-183)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-183/1
p. 1-13 5-183/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - Gecoöpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1744/1
p. 1-30 5-1744/1 p. 1-30 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Harmonisering van de verschillende wetten met betrekking tot herhaling) (5-1048)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren François Bellot en Alain Courtois
5-1048/1
p. 1-4 5-1048/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune, Dalila Douifi, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Hassan Bousetta, Francis Delpérée, Wouter Beke, Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1823/1
p. 1-13 5-1823/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (Online grooming) (5-2253)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2253/1
p. 1-10 5-2253/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, teneinde de voorrang van het burgerlijk huwelijk boven iedere andere viering te herbevestigen (5-158)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-158/1
p. 1-5 5-158/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft (5-146)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-146/1
p. 1-6 5-146/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Migratieneutraal - Integratiewil - Geen Belgische nationaliteit voor wie vrij ernstige strafbare feiten heeft gepleegd - Recht van verblijf en hoofdverblijf - Naturalisatie - Procedurele wijzigingen) (5-736)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-736/1
p. 1-18 5-736/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen (Strafsanctie - Verlies van de nationaliteit) (5-141)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-141/1
p. 1-3 5-141/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op het opvoeren van de mogelijkheden tot vervallenverklaring van de nationaliteit (Personen veroordeeld wegens terrorisme, racisme of xenofobie en recidivisten) (5-2140)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-2140/1
p. 1-7 5-2140/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten (Verbod om in contact te komen met minderjarigen : aanpassing van de regeling in verband met het strafblad zodat het verbod alleen op de uittreksels vermeld wordt voor de duur van het verbod - Mogelijkheid om een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uit te wissen en voor de veroordeelde tot een eenvoudige schuldigverklaring om herstel in eer en rechten te krijgen) (5-1417)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Peter Van Rompuy en Francis Delpérée
5-1417/1
p. 1-11 5-1417/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt (in het bijzonder op kruispunten en in de omgeving van verkeerslichten) (5-144)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-144/1
p. 1-4 5-144/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen (5-1380)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christine Defraigne en Elke Sleurs
5-1380/1
p. 1-6 5-1380/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (5-115)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 56-60 5-28 p. 56-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot wjiziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (Periode van deeltijdse werkhervatting na ziekte - 60-plussers) (5-670)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-670/1
p. 1-3 5-670/1 p. 1-3 (PDF)
de btw op de winstmarge en tweedehandsdieren (5-6585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6585
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999