Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3858

van Christine Defraigne (MR) d.d. 4 augustus 2009

aan de minister van Justitie

Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in BelgiŰ

gedetineerde
strafstelsel
strafgevangenis
sport
culturele manifestatie
sportmanifestatie
Frankrijk

Chronologie

4/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5651

Vraag nr. 4-3858 d.d. 4 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Franse gevangenen organiseren sedert twee jaar de Tour de France voor gevangenen.

Dat evenement duurt twee weken en de gevangenen kunnen 2400 km afleggen.

Het peleton bestaat uit gevangenen die tot vrij korte gevangenisstraffen zijn veroordeeld en van de rechter een uitgaansvergunning hebben gekregen en uit leden van het penitentiair personeel. Het initiatief heeft als doel bij te dragen tot de re´ntegratie van de gevangenen in de maatschappij.

Het oordeel van de gevangenen en de penitentiaire bewakers over de proef is meer dan positief. Volgens hen is dit een middel om hun fierheid en zin voor inspanning terug te vinden. Het experiment biedt de gevangenen en het veiligheidspersoneel de kans om elkaar beter te begrijpen en om gezondere en meer respectvolle relaties te onderhouden.

Volgens het Rapport 2008 van het Observatoire international des prisons (OIP), belast met een studie over ons gevangenissysteem, zouden het aantal activiteiten en de inhoud ervan verschillen naargelang van de instellingen.

Het OIP betreurt echter het tekort aan opvoeders in de gevangenissen. Door hun werklast kunnen ze slechts zelden buitengewone activiteiten organiseren. In Lantin bijvoorbeeld zouden er slechts drie opvoeders zijn voor ongeveer duizend gevangenen; in Andenne zou er ÚÚn zijn voor ongeveer 400 gevangenen.

Een andere hindernis voor de organisatie van culturele en sportieve activiteiten zou te maken hebben met de verouderde staat en het tekort aan materiaal en lokalen. In Lantin is de toneelzaal al meer dan twee jaar gesloten als gevolg van een inspectie van de brandweer. Er wordt dus geen enkele activiteit aangeboden.

Sommige specifieke en gerichte initiatieven zouden het dagelijkse leven van de gevangenen echter kunnen verbeteren, zoals het succes van het initiatief van onze Franse buren aantoont.

Ik zou graag weten of een dergelijke evenement ook in ons land zou kunnen worden georganiseerd.

Ik zou bovendien graag weten of de door het Observatoire international des prisons geschetste situatie inzake penitentiaire activiteiten in onze gevangenissen inmiddels verbeterd is. Zo neen, zult u daar iets aan doen?