S. 5-562 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht
François Bellot    Alain Courtois    Christine Defraigne   

achternaam
afstamming
seksuele minderheid
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-562/1 5-562/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/12/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2010   Indiening Doc. 5-562/1 5-562/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/12/2010   Verzending naar commissie
14/12/2010   Inschrijving op agenda
14/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman, Francis Delpérée
15/3/2011   Inschrijving op agenda
15/3/2011   Hoorzitting met de heer Patrick Senaeve, professor aan de KULeuven
15/3/2011   Hoorzitting met mevrouw Herlindis Moestermans, Nederlandstalige Vrouwenraad
15/3/2011   Bespreking
28/4/2011   Inschrijving op agenda
28/4/2011   Hoorzitting met professor dr. Hélène Casman, VUB
28/4/2011   Hoorzitting met de heer Sven Eggermont, assistent van professor Frederik Swennen, UIA
28/4/2011   Hoorzitting met mevrouw Danielle Caron, Conseil des femmes francophones de Belgique
28/4/2011   Hoorzitting met de heer S. Léonard, vertegenwoordiger van de Délégué aux droits de l'enfant
28/4/2011   Hoorzitting met professor Renchon, UCL
28/4/2011   Hoorzitting met professor Alain-Charles Van Gysel, ULB
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Regeling der werkzaamheden
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
2/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Vervalt
Aanneming 5-2785
24/4/2014   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 24/4/2014
Commissie: Justitie
Vervallen 14/12/2010, 15/3/2011, 28/4/2011, 24/5/2011, 2/4/2014