S. 6-300 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen
Christine Defraigne   

samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
nationaal parlement
regionaal parlement
interparlementaire samenwerking
institutionele hervorming
bevoegdheid van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-300/1 6-300/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 14/11/2016
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2016   Indiening Doc. 6-300/1 6-300/1 (PDF)
18/11/2016   Inoverwegingneming
18/11/2016   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/11/2016   Verzending naar commissie
12/12/2016   Inschrijving op agenda
12/12/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Jacques De Gucht, Cťcile Thibaut
12/12/2016   Inleidende uiteenzetting door Christine Defraigne
12/12/2016   Bespreking
9/1/2017   Inschrijving op agenda
9/1/2017   Bespreking
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2016, 9/1/2017