S. 4-1079 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen
Christine Defraigne    Alain Courtois   

arrestatie
toegang tot de informatie
advocaat
voorlopige hechtenis
rechten van de verdediging
medisch onderzoek
voorhechtenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1079/1 4-1079/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/12/2008
4-1079/2 4-1079/2 (PDF) Amendementen 28/10/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/12/2008   Indiening Doc. 4-1079/1 4-1079/1 (PDF)
8/1/2009   Inoverwegingneming
8/1/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
8/1/2009   Verzending naar commissie
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
28/10/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 28/10/2009