S. 4-352 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad
Dominique Tilmans    Christine Defraigne    Berni Collas   

gelijke behandeling van man en vrouw
gelijke behandeling
bestrijding van discriminatie
verzekeringspremie
verzekering
levensverzekering
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-352/1 4-352/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/11/2007
4-352/2 4-352/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 3/12/2007
4-352/3 4-352/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2007   Indiening Doc. 4-352/1 4-352/1 (PDF)
8/11/2007   Inoverwegingneming
8/11/2007   Verzending naar commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
19/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
  Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
8/11/2007   Verzending naar commissie
14/11/2007   Inschrijving op agenda
14/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): André Van Nieuwkerke
14/11/2007   Interne adviesaanvraag: Adviescomité voor gelijke kansen
14/11/2007   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
5/12/2007   Inschrijving op agenda
5/12/2007   Bespreking
12/12/2007   Inschrijving op agenda
12/12/2007   Bespreking
18/12/2007   Inschrijving op agenda
18/12/2007   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 4-477/1
19/12/2007   Inschrijving op agenda
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
14/11/2007   Verzending naar commissie voor advies
14/11/2007   Inschrijving op agenda
14/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Helga Stevens, Margriet Hermans
14/11/2007   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een adviesa
22/11/2007   Inschrijving op agenda
22/11/2007   Hoorzitting met de heer Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder Assuralia en hoogleraar aan de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid (VUB)
22/11/2007   Hoorzitting met de heer Ivo Mechels, woordvoerder van Test-Aankoop
22/11/2007   Hoorzitting met de heer Jean-Paul Coteur, expert Test-Aankoop in de verzekeringen
22/11/2007   Hoorzitting met de heer Yves Evenepoel, actuaris Test-Aankoop
22/11/2007   Hoorzitting met dr. Yves Thiery, Instituut voor Handels- en Verzekeringsrecht (KULeuven)
22/11/2007   Hoorzitting met prof. Pierre Devolder, Faculté des sciences économiques, sociales et politiques (UCL)
22/11/2007   Hoorzitting met prof. Sébastien Van Drooghenbroeck, Faculté de Droit (Facultés universitaires Saint-Louis)
22/11/2007   Hoorzitting met mevrouw Herlindis Moestermans, Nederlandstalige Vrouwenraad
22/11/2007   Hoorzitting met emeritus prof. Hubert Claassens, Onderzoeksgroep Insurance (KULeuven)
22/11/2007   Hoorzitting met de heer Liebermann, adjunct-kabinetschef van de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
22/11/2007   Hoorzitting met mevrouw Michèle Bribosia, vertegenwoordigster van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen
22/11/2007   Gedachtewisseling
28/11/2007   Inschrijving op agenda
28/11/2007   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
3/12/2007   Inschrijving op agenda
3/12/2007   Bespreking
3/12/2007   Uitbrengen advies
het advies is aangenomen met 6 stemmen bijh 3 onthoudingen
3/12/2007   Aanneming van het advies
3/12/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-352/2 4-352/2 (PDF)
20/12/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 20/12/2007
Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
Vervallen 14/11/2007, 5/12/2007, 12/12/2007, 19/12/2007
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 14/11/2007, 22/11/2007, 28/11/2007, 3/12/2007