Auteurs- en sprekersregister betreffende "Wille Paul" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"I love techno" - In beslag genomen drugs - Steekproef van drugs in omgang in BelgiŽ Ė Testing (4-7011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7011
Aalst - Carnaval - Alcoholmisbruik - Incidenten (4-3168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3168
Aankopen via internet - Producten moeilijk leverbaar in BelgiŽ - Maatregelen (4-6449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6449
Aasgierfondsen ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten - Stand van zaken inbeslagname gelden voor ontwikkelingssamenwerking - Code of conduct van Club van Parijs, EU, IMF en Wereldbank) (4-728)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-72
p. 18-21 4-72 p. 18-21 (PDF)
Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - Activiteitenverslag 2006 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (4-521)      
  Verslag van de heren Paul Wille (S) en Thierry Giet (K)
4-521/1
p. 1-27 4-521/1 p. 1-27 (PDF)
Afghanistan - Confrontatie van Belgische troepen met een zelfmoordaanslag - Begeleiding - Gevaar (4-4447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4447
Afghanistan - Inzetting van Belgische F16's - Doelwitten (4-4448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4448
Afghanistan - Nieuw standpunt van de Amerikaanse bevelhebber betreffende de strijd tegen de Taliban - Implicaties voor ons land (4-4225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-4225
Afghanistan - Operation Enduring Freedom - Inzetting manschappen - Garanties betreffende de beperking tot deelname aan de International Security Assistance Force (ISAF) (4-1046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1046
Afghanistan - Prijsstijging tarwe - Destabilisatie (4-952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-952
Afghanistan - Prijsstijging tarwe - Destabilisatie (4-953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-953
Afghanistan - Prijsstijging tarwe - Destabilisatie (4-954)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-954
Afghanistan - Veiligheidssituatie - Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen - Houding ten opzichte van vluchtelingen (4-6415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6415
Afghanistan - Veiligheidssituatie - Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen - Houding ten opzichte van vluchtelingen (4-6416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6416
Afghanistan - Voedselschaarste - Hulp (4-958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-958
Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving (4-4155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4155
Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving (4-4156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4156
Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving (4-4157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4157
Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving - Maatregelen (4-4228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4228
Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving - Maatregelen (4-4229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4229
Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving - Maatregelen (4-4230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-4230
Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving - Maatregelen (4-4231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4231
Afghanisten - Irak - Central Intelligence Agency (CIA) - Foltertechnieken (4-4248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4248
Afghanisten - Irak - Central Intelligence Agency (CIA) - Foltertechnieken (4-5395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5395
Antwerpen - Internationale zeevaart - Welzijn van de zeevaarders - Invoering van een "welzijntaks" (4-3144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3144
ArgentiniŽ - Mexico - Drugsbeleid - Bezit van marihuana en cocaÔne voor privťgebruik (4-4301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4301
Asielaanvragen - Aantallen - Dwangsommen - Economische migratie (4-7227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7227
Asielaanvragen - Aantallen - Dwangsommen - Economische migratie (4-7228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7228
Asielzoekers - Opvangplaatsen - FinanciŽle steun (4-4242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4242
Asielzoekers - Opvangplaatsen - FinanciŽle steun (4-4243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4243
Asielzoekers - Opvangplaatsen - FinanciŽle steun (4-4244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4244
Asielzoekers - Opvangplaatsen - FinanciŽle steun (4-5477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5477
Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) - Geneesmiddelen - Onwettige reclame - Te hoog gebruik (4-7464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7464
Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (aandachtstekort / hyperactiviteitstoornis - ADHD) - Gebruik van methylphenidaat - Stijging - Risico's en maatregelen (4-3590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3590
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-4302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4302
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-4303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4303
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-4304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4304
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-4305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-4305
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-5178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5178
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-5665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5665
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-6082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6082
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-6089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6089
Banken - Depositogarantiesysteem - Oneerlijke concurrentie (4-1398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1398
Banken - Depositogarantiesysteem - Oneerlijke concurrentie (4-1399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1399
Banken - Noodwet - Initiatief van de Britse minister van FinanciŽn Alistair Darling - Opstelling van een "levend testament" - Eventuele aanpassing in BelgiŽ (4-4432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4432
Bedienaars van de eredienst - Parochieassistenten - Bezoldiging (4-1142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1142
Bedienaars van de eredienst - Parochieassistenten - Bezoldiging (4-2537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2537
Bedrijven in strategische sectoren - Buitenlandse investeringen - Bescherming (4-1403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1403
Bedrijven in strategische sectoren - Buitenlandse investeringen - Bescherming (4-1404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1404
Belastingaangifte - Laattijdig indienen - Boetes - Aantal en bedragen (4-775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-775
Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering (4-3460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3460
Belastingparadijzen - Maatregelen - Belastingverdragen - Verlies aan inkomsten voor BelgiŽ (4-6408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6408
Belastingplichtigen - Te laat indienen van de aangifte - Waarschuwingen - Aanslagen van ambtswege (4-5026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5026
Belastingplichtigen - Te laat indienen van de aangifte - Waarschuwingen - Aanslagen van ambtswege (4-5200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5200
Belastingsdiensten - Gebruik van gegevens - Internet (4-786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-786
Belastingsdiensten - Gebruik van gegevens - Internet (4-787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 4-787
Belgisch leger - Inzet van troepen in het buitenland - Stand van zaken (4-2054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2054
Belgische luchtvaartmaartschappijen - Incidenten veroorzaakt door dronken passagiers - Aantallen - Controle (4-4803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4803
Belgische luchtvaartmaartschappijen - Incidenten veroorzaakt door dronken passagiers - Aantallen - Controle (4-4804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4804
Belgische luchtvaartmaartschappijen - Incidenten veroorzaakt door dronken passagiers - Aantallen - Controle (4-6060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6060
Belgische militairen - Buitenlandse missie - Veiligheid en welzijn (4-3594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3594
Belgische pensioenfondsen - Reservetekorten - Herstelplan (4-2599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2599
Belgische pensioenfondsen - Reservetekorten - Herstelplan (4-5542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5542
Belgische pensioenfondsen - Reservetekorten - Herstelplan (4-885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-885
Belgische pensioenfondsen - Reservetekorten - Herstelplan (4-886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-886
Belgische pensioenfondsen - Reservetekorten - Herstelplan (4-887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-887
BelgiŽ - Economie - Russische investeringen (4-1588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1588
BelgiŽ - Economie - Russische investeringen (4-1589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1589
BelgiŽ - Economie - Russische investeringen (4-1590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1590
Bestaan van verdoken sharia-rechtbanken - Aantallen - Ontmantelingen - Overleg (4-4805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4805
Bestaan van verdoken sharia-rechtbanken - Aantallen - Ontmantelingen - Overleg (4-5709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5709
Birma - Handelsboycot - Invoeren van Birmees hout - Hiaat in de regelgeving (4-3073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3073
Birma - Handelsboycot - Invoeren van Birmees hout - Hiaat in de regelgeving (4-3074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3074
Bisfenol A - Risico's voor de gezondheid - Verbod (4-6410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6410
Bisfenol A - Risico's voor de gezondheid - Verbod (4-6411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6411
Blackberry's - Makkelijke onderschepping van mailverkeer - Advies van de Veiligheid van de Staat - Maatregelen (4-5097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5097
Blackberry's - Makkelijke onderschepping van mailverkeer - Advies van de Veiligheid van de Staat - Maatregelen (4-5098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5098
Bolivia - Cocaproductie - Productdiversificatie - Uitvoer (4-4402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4402
Borstvoeding - Aantal borstgevende vrouwen -Tijdsduur - Promotie (4-4386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4386
Brussel - Toename van geweld - Beschikbaarheid van wapens op de zwarte markt - Bescherming van de politieagenten (4-6930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6930
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Misbruik van visum (4-3032)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3032
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Misbruik van visum (4-3033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3033
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Misbruik van visum (4-3255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3255
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Misbruik van visum (4-6117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6117
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen (4-2980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2980
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen (4-2981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2981
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen (4-5622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5622
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen (4-5936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5936
Burgerluchtvaart - Nieuwe regelgeving - Rondvluchten - Uitzondering (4-4232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4232
Cambodja - Tegenstanders van de politieke macht - Vervolgingen wegens laster en smaad - Houding van BelgiŽ (4-6414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6414
Cambodja - Uitwijzing van een Belgische pedofiel - Verdragsrechtelijk lacune (4-4296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4296
Cambodja - Uitwijzing van een Belgische pedofiel - Verdragsrechtelijk lacune (4-5396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5396
Champagnestreek - Belgische toeristen - Diefstal van aangekochte champagne (4-2049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2049
Champagnestreek - Belgische toeristen - Diefstal van aangekochte champagne (4-2727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2727
Champagnestreek - Belgische toeristen - Diefstal van aangekochte champagne (4-5920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5920
Congo - Ontbossing - Maatregelen - Steun aan duurzame projecten (4-4802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-4802
Congo - Ontbossing - Maatregelen - Steun aan duurzame projecten (4-5756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-5756
Consignatieverzoek inzake BTW-boetes - Vrije toegang tot de rechter (4-851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-851
Controlecommissie voor nucleaire voorzieningen - Synatom - Werking - Controle (4-2056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2056
Controlecommissie voor nucleaire voorzieningen - Synatom - Werking - Controle (4-2647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2647
DNA-onderzoek - Aantal profielen - Toepassingsgebied - Misbruiken (4-4391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4391
DNA-onderzoek - Aantal profielen - Toepassingsgebied - Misbruiken (4-5675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5675
De Global Green New Deal (Stimuleren door de overheid van de economie door ecologische investeringen - Duurzame ontwikkeling) (4-424)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-46
p. 8-10 4-46 p. 8-10 (PDF)
De aanpak van de terroristische dreiging in BelgiŽ      
  Debat
4-15
p. 11-19 4-15 p. 11-19 (PDF)
De definiŽring van het "wetenschappelijk en economisch potentieel" (Behoud van een parlementair toezicht) (4-82)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-13
p. 9-11 4-13 p. 9-11 (PDF)
De heer Paul Wille vraagt of het feit dat de heer Geert Lambert geen deel meer uitmaakt van de sp.a+Vl.Pro-fractie, gevolgen heeft voor de samenstelling van het Bureau en de Quaestuur van de Senaat      
  4-54
p. 6 4-54 p. 6 (PDF)
De impact van de kredietcrisis op de emissiehandel (Als gevolg van de prijsdaling van de verhandelbare emissierechten zoude de grote vervuilers minder inspanningen kunnen doen op het vlak van emissiebeperking) (4-609)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-62
p. 27-29 4-62 p. 27-29 (PDF)
De kosteloze overdracht van effecten (Effectenrekeningen) (4-534)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 9-10 4-54 p. 9-10 (PDF)
De kredietcrisis en de problemen met Kobelco en Irish Life Insurance (Nood aan bescherming voor gedupeerde beleggers in spaar- en verzekeringsproducten) (4-997)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-103
p. 23-25 4-103 p. 23-25 (PDF)
De kredietschaarste in Oost-Europa en de Europese overheidsobligaties (Oplossingen om de Oost-Europese landen te ondersteunen - Europese variant van de Brady Bonds) (4-658)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister en aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-65
p. 9-11 4-65 p. 9-11 (PDF)
De overheidsgarantie voor banken en collaterised debt obligations (Verkoop aan bedrijven en particulieren van beleggingen in herverpakte kredieten) (4-797)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-78
p. 21-23 4-78 p. 21-23 (PDF)
De steun aan banken (Noodzaak om te controleren of de banken het geld van de belastingbetalers investeren in het heropstarten van de economie - Verstrekken van leningen en investeringen - Toezicht door de overheid) (4-629)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-63
p. 13-14 4-63 p. 13-14 (PDF)
Deposito- en Consignatiekas (2007-2008)      
  Commissie van toezicht
   Benoeming van een lid
4-25
p. 7 4-25 p. 7 (PDF)
Derde pensioenpijler - Mogelijke reservetekorten op Belgische pensioenfondsen - Maatregelen (4-1651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1651
Derde pensioenpijler - Mogelijke reservetekorten op Belgische pensioenfondsen - Maatregelen (4-1652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1652
Derde pensioenpijler - Mogelijke reservetekorten op Belgische pensioenfondsen - Maatregelen (4-2255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2255
Diefstallen - Fietsen - Aantallen - Teruggevonden fietsen (4-3090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3090
Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten (4-783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-783
Dividendbelasting - Pensioenfondsen - Onterecht geheven bronbelasting (4-2247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2247
Dividendbelasting - Pensioenfondsen - Onterecht geheven bronbelasting (4-5145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5145
Dividendbelasting - Pensioenfondsen - Onterecht geheven bronbelasting (4-941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-941
Dopinggebruik - Bestrijding - Aanbevelingen van de Senaat - Andere beleidsmaatregelen (4-3091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3091
Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat      
  4-53
p. 6-8 4-53 p. 6-8 (PDF)
Drugs - Inbeslagname - Aantallen - Incidenten (4-3042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3042
Drugs - Testing - Proefprojecten - Stand van zaken (4-7039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7039
Drugs - Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid - Controle op samenstelling (4-3026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3026
Drugsbeleid - Zomerfestivals, mega-evenementen en megadancings - Aantal arrestaties - Aantal agenten - In beslag genomen drugs - Analyse van de Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (WIV) - Resultaten (4-4308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4308
Drugsbeleid - Zomerfestivals, mega-evenementen en megadancings - Aantal arrestaties - Aantal agenten - In beslag genomen drugs - Analyse van de Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (WIV) - Resultaten (4-5987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5987
Drugsbeleid - Zomerfestivals, mega-evenementen en megadancings - Testing - Organisaties - Toelating - Wettelijkheid - Aantal testing - Resultaten - In beslag genomen drugs - Analyse van de Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (WIV) - Resultaten (4-4309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4309
Drugsbeleid - Zomerfestivals, mega-evenementen en megadancings - Testing - Organisaties - Toelating - Wettelijkheid - Aantal testing - Resultaten - In beslag genomen drugs - Analyse van de Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (WIV) - Resultaten (4-5271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5271
Drugsbestrijding - Fugitive Active Search Plan (FAST) - Samenwerking met buitenlandse politiediensten - Evaluatie (4-3041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3041
Drugsgebruik - Aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen door overdosis of gebruik van "vervuilde" drugs - Controle op de samenstelling van partydrugs (4-3143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3143
Drugshandel - BelgiŽ als draaischijf en verdelingspunt - Stand van zaken - Maatregelen (4-7224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7224
Drugssmokkel - Luchthavens - Controles - Inbeslagnamen (4-4259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4259
Drugssmokkel - Luchthavens - Controles - Inbeslagnamen (4-5983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5983
Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging (4-3082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3082
Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging (4-3083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3083
Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging (4-5626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5626
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Paul Wille, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
  de heer Paul Wille, gecoŲpteerd senator
4-86
p. 9 4-86 p. 9 (PDF)
Elektriciteitsgebruik - Straatverlichting - Gebruik van dimmers (4-3166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3166
Elektrische wagens - Steun van de federale overheid - Laadsystemen (4-5027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5027
Elektrische wagens - Steun van de federale overheid - Laadsystemen (4-5028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-5028
Elektrische wagens - Steun van de federale overheid - Laadsystemen (4-5029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-5029
Elektrische wagens - Steun van de federale overheid - Laadsystemen (4-5201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5201
Elektrische wagens - Steun van de federale overheid - Laadsystemen (4-5750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5750
Elektrische wagens - Steun van de federale overheid - Laadsystemen (4-6095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6095
Eremisdrijven - Aantallen - Actieve rol van de politie - Sensibilisatie van de betrokken bevolking (4-4400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4400
Eremisdrijven - Aantallen - Actieve rol van de politie - Sensibilisatie van de betrokken bevolking (4-5995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5995
Eremisdrijven - Registratie van gegevens - Aantallen - Sensibilisatie van de betrokken bevolking (4-7006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7006
Erfloze nalatenschappen - Aantallen en cijfers - Inning (4-1584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1584
Erfloze nalatenschappen - Aantallen en cijfers - Inning (4-1585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1585
Erfloze nalatenschappen - Aantallen en cijfers - Inning (4-1586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-1586
Erfloze nalatenschappen - Aantallen en cijfers - Inning (4-1587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1587
Europese Spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-4045)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4045
Europese Spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-4046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4046
Europese Spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-4047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-4047
Europese Spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-5532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5532
Europese Spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-6087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6087
Europese Unie - Verdrag van Lissabon - Informatiecampagne in Ierland (4-3097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3097
Europese kartelregels - Overtreding - Mogelijkheid tot schikking (4-1402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1402
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-2743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2743
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-4204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4204
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-4205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4205
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-4206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-4206
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-5172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5172
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-5534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5534
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-6088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6088
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-916
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (4-917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-917
Evenement I love techno - Drugs - Betere tests - Samenwerking tussen het parket en het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (4-4919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4919
Evenement I love techno - Drugs - Betere tests - Samenwerking tussen het parket en het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (4-5722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5722
Evenement I love techno - In beslag genomen drugs - Uitvoering van grondige tests - Aantal intoxicaties (4-4918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4918
Evenement I love techno - In beslag genomen drugs - Uitvoering van grondige tests - Aantal intoxicaties (4-5323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5323
Evenwichtige voeding - EnquÍte van het marktonderzoekbureau Millward Brown - Cijfers - Maatregelen - Sensibiliseringscampagne - Cardiovasculaire aandoeningen - Cijfers (4-4300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4300
Facebook - Aanwezigheid van zedendelinquenten - Samenwerking met het gerecht - Maatregelen (4-6334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6334
Facebook - Gebruikersvoorwaarden - Afstand van auteursrecht - Controle en maatregelen (4-3081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3081
Facebook - Risico's - Bescherming van de gebruikers - Rol van de federale regering (4-3110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3110
Facebook - Zedendelinquenten - Beveiliging (4-4258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4258
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1495
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1496
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1497
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1498
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1499
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1500
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1501
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1502
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1503
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1504
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1505
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1506
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1507
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1508
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1509
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1510
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1511
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-1512
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1513
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1514
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1515
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1516
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-2687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2687
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-2759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2759
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-6182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6182
FinanciŽle crisis - Banenverlies - Werkloosheidsuitkeringen - Budgettaire gevolgen (4-4399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4399
FinanciŽle crisis - Banenverlies - Werkloosheidsuitkeringen - Budgettaire gevolgen (4-5480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5480
FinanciŽle crisis - Kobelco Luxembourg - Overleg met Luxemburg - Garanties (4-2831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2831
Fiscale rulings - Aantal aanvragen - Nieuwe rechtspraak - Impact (4-853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-853
Gazastrook - Kledingvoorschriften op school - Mensenrechten - Relatie met Palestijnse machthebbers (4-4401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4401
Gazastrook - Kledingvoorschriften op school - Mensenrechten - Relatie met Palestijnse machthebbers (4-5403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5403
Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen - Stijging - Sensibilisatie - Stimuleren van alternatieve therapeutische methodes (4-3096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3096
Gedelegeerde samenwerking van 2008 tot 2010 - Toekenning van de kredieten (4-6439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6439
Geluidshinder - Europese databank - Gegevens van BelgiŽ (4-6437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6437
Geneesmiddelen - Reclame op het internet (4-4247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4247
Gevangenis Jamioulx - Dood van een gevangene -Opleiding van de cipiers - Kader voor tussenkomst van getrainde agenten (4-4480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4480
Gevangenissen - GeÔnterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol (4-4459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4459
Gevangenissen - GeÔnterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol (4-5676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5676
Gevangenissen - Ontsnappingen - Maatregelen (4-3153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3153
Gevangenissen - Ontzeggen van toegang aan burgers - Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen - Vage bepalingen (4-6421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6421
Gevangenissen - Overbevolking - Masterplan - Andere beleidsmaatregelen (4-3154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3154
GeÔnterneerden - Begeleiding in gevangenissen - Gebrek aan opvang in instellingen - Incidenten (4-7221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7221
GeÔnterneerden - Zorgtraject psychiatrie - Huidige begeleiding in gevangenissen (4-4389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4389
GeÔnterneerden - Zorgtraject psychiatrie - Huidige begeleiding in gevangenissen (4-4390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4390
GeÔnterneerden - Zorgtraject psychiatrie - Huidige begeleiding in gevangenissen (4-5274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5274
Global Competitiveness Index - Zwakke score van BelgiŽ - Maatregelen (4-4395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4395
Global Competitiveness Index - Zwakke score van BelgiŽ - Maatregelen (4-4396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4396
Global Competitiveness Index - Zwakke score van BelgiŽ - Maatregelen (4-5182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5182
Global Competitiveness Index - Zwakke score van BelgiŽ - Maatregelen (4-5869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5869
Gloeilampen - Uitdoofscenario (4-4255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4255
Green Investment Scheme-contract (GIS) - Investeringen in Hongarije - Projecten - Gebrek aan transparantie - Concrete investeringen - Controles - Samenwerking met Hongarije (4-4898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4898
Green Investment Scheme-contract (GIS) - Investeringen in Hongarije - Projecten - Gebrek aan transparantie - Concrete investeringen - Gedetailleerde cijfers - Contracten - Naleving - Sancties - FinanciŽle crisis - Invloed (4-4897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4897
Green Investment Scheme-contract (GIS) - Investeringen in Hongarije - Projecten - Realisatie - Opvolging door het Controlecomitť - Fonds voor Broeikasgassen - Energiebesparingen in overheidsgebouwen (4-4319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4319
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Overdracht van gevangenen naar BelgiŽ - Behandeling van de gevangenen volgens het Belgisch rechtssysteem (4-3151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3151
Guantanamo - Expertenmissie van de federale regering - Opvang van een ex-gedetineerde in BelgiŽ (4-4333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4333
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Opvang van gevangenen in BelgiŽ (4-3145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3145
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Opvang van gevangenen in BelgiŽ (4-5362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5362
GuantŠnamo - Gebrek aan vooruitgang in het kader van de sluiting - Methodes in strijd met de regelgeving van de Europese Unie (EU) - Maatregelen (4-6505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6505
GuantŠnamo - Praktijken tegen de mensenrechten - Sluiting - Procedure (4-6412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6412
HIV - Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) - Registratie (4-1572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1572
HIV - Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) - Registratie (4-2306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2306
HIV - Sneltesten - Faciliteiten (4-1571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1571
Handel in emissierechten - Sectoraal systeem - Gratis rechten in geval van concurrentie buiten de Europese Unie (EU) - Steenbakkerijen (4-6436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6436
Hernieuwbare energie - Windmolenparken - Evolutie (4-1443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1443
Hernieuwbare energie - Windmolenparken - Financieringsproblemen voor projecten - Toekomstige mogelijkheden (4-3086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3086
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (4-311)      
  Voorstel van de heren Paul Wille en Jean-Jacques De Gucht en van mevrouw Nele Lijnen
4-311/1
p. 1-11 4-311/1 p. 1-11 (PDF)
Het "Witness protection"-programma (Uitvoering van wet op beschermde getuigen : aard van bescherming - Cijfers) (4-700)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 7-10 4-69 p. 7-10 (PDF)
Het eenheidsstatuut (voor arbeiders en bedienden - Voorstellen van de sociale partners - Gelijkschakeling van de ambtenaren - Bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten - IPA) (4-473)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-49
p. 26-28 4-49 p. 26-28 (PDF)
Het effect van de kredietcrisis op de windmolenparken in de Noordzee (Financieringsproblemen door de strengere voorwaarden die de banken opleggen) (4-796)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-78
p. 31-32 4-78 p. 31-32 (PDF)
Het oprichten van een meldpunt in het kader van de problemen met Kobelco en Irish Life Insurance (Nood aan bescherming voor gedupeerde beleggers in spaar- en verzekeringsproducten - Commissie voor Bank-, financie- en assurantiewezen) (4-1018)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-107
p. 17-18 4-107 p. 17-18 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo (4-503)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van Belgische troepen naar de DRC (4-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo (4-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het verzenden van valse sms-berichten op naam van een ander (Maatregelen tegen de valse naamdracht op het gebied van mobiele telefonie) (4-758)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-76
p. 25-27 4-76 p. 25-27 (PDF)
IJslandse Banken - Depositogarantiesysteem - Oneerlijke concurrentie (4-1789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1789
IJslandse Banken - Depositogarantiesysteem - Oneerlijke concurrentie (4-1790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1790
IJslandse Banken - Depositogarantiesysteem - Oneerlijke concurrentie (4-2259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2259
Illegale hennepkwekerijen - Situatie in BelgiŽ - Gebruik van een " hennephelikopter " (4-7226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7226
Immigratie - GeorgiŽ - Toename (4-7505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7505
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties - Aantal informatieaanvragen - Uitblijven van klachten - Beleidsoplossingen (4-6509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6509
Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Skype - Frequentie (4-3080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3080
Internationale studenten - Verdwijningen - Veiligheidsrisico's (4-3543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3543
Internationale studenten - Verdwijningen - Veiligheidsrisico's (4-3544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3544
Internationale studenten - Verdwijningen - Veiligheidsrisico's (4-5959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5959
Internationale studenten - Verdwijningen - Veiligheidsrisico's (4-6127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6127
Internet - Overheidssites - Sites van regeringsleden - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-849
Internet - Overheidssites - Sites van regeringsleden - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-850
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-2395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2395
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-2753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2753
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-2773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2773
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-6177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6177
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-857
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-858
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-859
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-860
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-861
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-862
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-863
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-864
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-865
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-866
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-867
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-868)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-868
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-869
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-870
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-871
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-872
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-873
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-874
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-875
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-876
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
   Antwoord
SV 4-877
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-878
Internetcriminaliteit via veilingen en identiteitsfraude (Internetmarktplaatsen gespecialiseerd in het verhandelen van gestolen wachtwoorden, identiteits- en kredietkaartgegevens - Maatregelen) (4-304)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-30
p. 14-16 4-30 p. 14-16 (PDF)
Internetwinkels - Beveiliging van betalingsgegevens - Versleutelen van adresgegevens - Controle (4-6352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6352
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Inwoners van BelgiŽ - Uitstaande schulden - Spaartegoeden (4-1815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1815
Inwoners van BelgiŽ - Uitstaande schulden - Spaartegoeden (4-1816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1816
Iraanse vluchtelingen - Ashraf - Humanitaire situatie (4-4164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4164
Iraanse vluchtelingen - Ashraf - Humanitaire situatie (4-4165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4165
Iraanse vluchtelingen - Ashraf - Humanitaire situatie (4-4166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4166
Iran - Minister van Defensie Ahmad Vahidi - Rol in de aanslag op Joods Centrum in Buenos Aires in 1994 - Internationaal arrestatiebevel - Internationale gemeenschap - Maatregelen (4-4314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4314
Iran - Minister van Defensie Ahmad Vahidi - Rol in de aanslag op Joods Centrum in Buenos Aires in 1994 - Internationaal arrestatiebevel - Internationale gemeenschap - Maatregelen (4-4315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4315
Iran - Minister van Defensie Ahmad Vahidi - Rol in de aanslag op Joods Centrum in Buenos Aires in 1994 - Internationaal arrestatiebevel - Internationale gemeenschap - Maatregelen (4-5399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5399
Iran - Minister van Defensie Ahmad Vahidi - Rol in de aanslag op Joods Centrum in Buenos Aires in 1994 - Internationaal arrestatiebevel - Internationale gemeenschap - Maatregelen (4-5666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5666
IsraŽl - Nidal Community Development Center - Sluiting - Maatregelen (4-6511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6511
Jeugdbendes (Inzet van minderjarigen als informant - Maatregelen om het fenomeen van de jongerencriminaliteit in te dijken) (4-177)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken en de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-19
p. 64-65 4-19 p. 64-65 (PDF)
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-2520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2520
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-5590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5590
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-770
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-771
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-2521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2521
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-5591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5591
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-772
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-773
Klimaatproblematiek - Nut van witte daken en objecten - Reductiepotentieel - Proefprojecten (4-6438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6438
Klimaatverandering - Ontwikkelingslanden - Technologische ondersteuning - Belgische en Europese initiatieven (4-6435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6435
Kredietcrisis - Banken - Terugbetaling van overheidssteun - Toetsing (4-3457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3457
Kredietcrisis - Cross-border-lease - Terugdraaien van de fiscale voordelen - Gevolgen van de implosie van de verzekeraar AIG (4-3173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3173
Kredietcrisis - Cross-border-lease - Terugdraaien van de fiscale voordelen - Gevolgen van de implosie van de verzekeraar AIG (4-3174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3174
Kredietcrisis - Cross-border-lease - Terugdraaien van de fiscale voordelen - Gevolgen van de implosie van de verzekeraar AIG (4-3175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3175
Kredietcrisis - Garantie voor spaarders - Totaalrisico voor de overheid (4-3461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3461
Kredietcrisis - Herstelplannen pensioenfondsen - Doorlichting (4-3841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3841
Kredietcrisis - Herstelplannen pensioenfondsen - Doorlichting (4-5165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5165
Kredietcrisis - Internationale handel - Financiering - Risico's voor BelgiŽ (4-2024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2024
Kredietcrisis - Internationale handel - Financiering - Risico's voor BelgiŽ (4-2025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2025
Kredietcrisis - Internationale handel - Financiering - Risico's voor BelgiŽ (4-2026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2026
Kredietcrisis - Internationale handel - Financiering - Risico's voor BelgiŽ (4-2265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2265
Kredietcrisis - Internationale handel - Financiering - Risico's voor BelgiŽ (4-2669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2669
Kredietcrisis - Lenen aan het bedrijfsleven - Terughoudendheid van de banken (4-1037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1037
Kredietcrisis - Lenen aan het bedrijfsleven - Terughoudendheid van de banken (4-1038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1038
Kredietcrisis - Staatsgarantie - Concurrentieel nadeel voor meer solide banken (4-1959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1959
Land- en tuinbouw - Monopolie octrooien - Voedselvoorziening (4-4150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4150
Land- en tuinbouw - Octrooien - Monopolie - Voedselvoorziening (4-4226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4226
Lange en zware vrachtwagen (LZVís of supertrucks) - Gebruik (4-1450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1450
Litouwen - Wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie - Mensenrechten en fundamentele vrijheden - Houding van BelgiŽ (4-6413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6413
Luchtvaart - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal (4-4250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4250
Luchtvaart - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal (4-4251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4251
Luchtvaart - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal (4-4252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4252
Luchtverkeer - No fly-list - Aantal Belgen - Gegrondheid en maatregelen (4-6333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6333
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1473
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1474
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1475
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1476
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1477
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1478
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1479
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1480
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1481
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1482
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1483
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1484
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1485
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1486
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1487
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1488
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1489
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-1490
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1491
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1492
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1493
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1494
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-2686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2686
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-2758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2758
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-6105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6105
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-6181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6181
Martelwerktuigen - Componenten - Productie of verhandeling in BelgiŽ (4-7474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7474
Martelwerktuigen - Componenten - Productie of verhandeling in BelgiŽ (4-7475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7475
Merkeigenaren - Verbod internetverkoop - Merkproducten - Strijd tegen namaak (4-4012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4012
Merkeigenaren - Verbod internetverkoop - Merkproducten - Strijd tegen namaak (4-4013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4013
Merkeigenaren - Verbod internetverkoop - Merkproducten - Strijd tegen namaak (4-4014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4014
Merkeigenaren - Verbod internetverkoop - Merkproducten - Strijd tegen namaak (4-5861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5861
MongoliŽ - Hongersnood - Steun van BelgiŽ (4-7270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7270
MongoliŽ - Hongersnood - Steun van BelgiŽ (4-7271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7271
MoskeeŽn - Erkenningen - Bezoldiging van imams - Informatie in geval van weigering van erkenning (4-7222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7222
Moslimvrouwen en -kinderen - Ontvoeringen tijdens de vakantiemaanden - Aantallen - Oorzaken en maatregelen (4-4313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4313
Moslimvrouwen en -kinderen - Ontvoeringen tijdens de vakantiemaanden - Aantallen - Oorzaken en maatregelen (4-5398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5398
Nationaal Instituut voor de Statistiek - Werking - Beleid (4-784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-784
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Brandveiligheid (4-3076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3076
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Veiligheid - Bewaking (4-3077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3077
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Veiligheid - Bewaking (4-3078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3078
Nederlandse pensioenfondsen - Zware verliezen - Situatie in BelgiŽ - Maatregelen (4-3296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3296
Nieuw standpunt Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan - Implicaties voor ons land (4-4142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4142
Nieuwe financiŽle producten - Risicoís voor particuliere beleggers - Toezicht (4-2245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2245
Nieuwe financiŽle producten - Risicoís voor particuliere beleggers - Toezicht (4-5143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5143
Nieuwe financiŽle producten - Risicoís voor particuliere beleggers - Toezicht (4-5144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5144
Nieuwe financiŽle producten - Risicoís voor particuliere beleggers - Toezicht (4-914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-914
Nieuwe financiŽle producten - Risicoís voor particuliere beleggers - Toezicht (4-915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-915
Nieuwe regelgeving luchtvaart - Rondvluchten - Uitzondering (4-4143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4143
Niger - Bilaterale ontwikkelingshulp - Opschorting (4-4329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4329
Noordpoolgebied - Grondstoffen - Veiligheidsproblematiek (4-1568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1568
Obesitas - Aantal Belgische patiŽnten - Heelkundige behandelingsmethodes - Aantallen en kostprijs (4-4730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4730
Obesitas - Aantal Belgische patiŽnten - Heelkundige behandelingsmethodes - Aantallen en kostprijs (4-5303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5303
Ondernemingen - Financiering - Toegang tot bedrijfskredieten (4-776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-776
Ondernemingen - Financiering - Toegang tot bedrijfskredieten (4-777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-777
Ondernemingen - Financiering - Toegang tot bedrijfskredieten (4-848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-848
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  Eedaflegging van opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister werden benoemd en onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel heeft verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen
   Verslag van de heer Wille
4-10
p. 4 4-10 p. 4 (PDF)
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Nederlandse kiescollege
   Verslag van de heer Paul Wille
4-23
p. 4 4-23 p. 4 (PDF)
Ontbossing - Kostprijs - Moratorium (4-4254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4254
Ontbossing - Kostprijs - Moratorium (4-4256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4256
Ontslag van senatoren (2008-2009)      
  de heer Paul Wille (einde mandaat als gemeenschapssenator)
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   De gewoonte van de regering om een groot aantal artikelen te verpakken in een programmawet of een wet houdende diverse bepalingen, om de evocatieprocedure te gebruiken om de behandeling te versnellen en om teksten in te dienen in de vorm van wetsvoorstellen
4-53
p. 15-16 4-53 p. 15-16 (PDF)
   Economische en climatologische uitdagingen - Lastenverlagingen - Begroting volgens de Europese richtlijnen - Klimaatcrisis - Duurzame economie
4-53
p. 16-17 4-53 p. 16-17 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-1552/3
p. 1-49 4-1552/3 p. 1-49 (PDF)
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Openbaar vervoer - Strafbare incidenten - Evolutie (4-4297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4297
Openbaar vervoer - Strafbare incidenten - Evolutie (4-5985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5985
Operatie Renegade - Onderschepping van een Brits vliegtuig - Redenen en resultaten - Overlast en klachten (4-3165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3165
Opname van CO2 - Stimulatie van algengroei - Dumpen van ijzersulfaat in zee - Expertise en houding van BelgiŽ (4-3167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3167
Opslaan van CO2 - Klimaatneutrale techniek - Toepassing in BelgiŽ - Risico's (4-7223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7223
Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Ontbreken van een beveiligd netwerk - Maatregelen (4-4330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4330
Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Ontbreken van een beveiligd netwerk - Maatregelen (4-5990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5990
Orgaantransplantatie - Wachtlijsten - Organen van levende donoren (4-4246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4246
Overheidswebsites - Toegankelijkheid - Webrichtlijnen (4-856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-856
Pakistan - Afdreiging van migranten door de Taliban - Stand van zaken in BelgiŽ - Maatregelen (4-3152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3152
Pakistan - Vredesakkoord met de Taliban - Swat-vallei - Bedreigingen (4-3147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3147
Partydrugs - Gamma Hydroxy Boterzuur - Gebruik in BelgiŽ - Risico's (4-4334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4334
Partydrugs - Testen - Proefprojecten (4-3593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3593
Partydrugs - Zelf aanmaken van Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - K2 of " Spice " - Maatregelen (4-7219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7219
Partydrugs - Zelf aanmaken van Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - K2 of " Spice " - Maatregelen (4-7220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7220
Paspoorten - Radio frequency identification-chip - Mogelijkheid tot illegaal kopiŽren van de gegevens - Maatregelen (4-2983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2983
Paspoorten - Radio frequency identification-chip - Mogelijkheid tot illegaal kopiŽren van de gegevens - Maatregelen (4-2984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2984
Paspoorten - Radio frequency identification-chip - Mogelijkheid tot illegaal kopiŽren van de gegevens - Maatregelen (4-5937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5937
Pensioenfondsen - Potentieel zware verliezen - Bevriezen van pensioenen (4-3297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3297
Pensioenfondsen - Potentieel zware verliezen - Bevriezen van pensioenen (4-5155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5155
Piraterij - Golf van Aden - Inzetten van een Belgisch marinefregat - Ter beschikking stellen van militairen (4-5030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-5030
Piraterij - Golf van Aden - Inzetten van een Belgisch marinefregat - Ter beschikking stellen van militairen (4-5744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-5744
Piraterij - Militaire beschermingsteams - Privť-bewaking - Wettelijk kader (4-6510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6510
Politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Aantal interventies en arrestaties - Risico voor de agenten (4-6312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6312
Politie - Databank - Opslag van gevoelige gegevens - Bescherming van gegevens (4-2050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2050
Politie - Databank - Opslag van gevoelige gegevens - Bescherming van gegevens (4-2051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2051
Politie - Databank - Opslag van gevoelige gegevens - Bescherming van gegevens (4-2577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2577
Politie - Databank - Opslag van gevoelige gegevens - Bescherming van gegevens (4-2728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2728
Politiediensten - Hardhandige ordehandhaving tijdens betogingen, sportwedstrijden, Ö - Maatregelen - Sancties (4-7575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7575
Privť-detectives - Vergunningen - Aangifte van overtredingen aan het parket (4-4393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4393
Privť-detectives - Vergunningen - Aangifte van overtredingen aan het parket (4-4822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4822
Privť-detectives - Vergunningen - Aangifte van overtredingen aan het parket (4-6035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6035
Quads - Afzonderlijk statuut - Verbodsbepalingen van gemeenten (4-4261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4261
REACH - Proefdieren - Aantallen - Alternatieven (4-4306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4306
REACH - Proefdieren - Aantallen - Alternatieven (4-4307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4307
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Mevrouw Magriet Hermans vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (doc 4-842) - Beroep op artikel 40 van het Reglement van de Senaat : stemming over een agendawijziging
4-38
p. 7-8 4-38 p. 7-8 (PDF)
  4-38
p. 9-10 4-38 p. 9-10 (PDF)
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte (doc. 4-793) - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsleden - Topambtenaren - Gebruik van een kredietkaart - Uitgaven die nodig zijn voor hun functie - Definitie - Controle - Publicatie van de uitgaven - Nederlandse initiatieven (4-4356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4356
Regeringsleden - Topambtenaren - Gebruik van een kredietkaart - Uitgaven die nodig zijn voor hun functie - Definitie - Controle - Publicatie van de uitgaven - Nederlandse initiatieven (4-4357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4357
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Afbouw van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
4-23
p. 32 4-23 p. 32 (PDF)
   Begroting voor de Ontwikkelingssamenwerking
4-23
p. 36 4-23 p. 36 (PDF)
   Behoud van de notionele aftrek
4-23
p. 34 4-23 p. 34 (PDF)
   Beperking van het aantal belastingschalen
4-23
p. 32 4-23 p. 32 (PDF)
   De voorgestelde maatregelen zijn niet becijferd
4-23
p. 32-33 4-23 p. 32-33 (PDF)
   Ethische vraagstukken
4-23
p. 34 4-23 p. 34 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 37 4-23 p. 37 (PDF)
   Invoering van een loopbaanrekening
4-23
p. 31 4-23 p. 31 (PDF)
   Modernisering en regionalisering van de arbeidsmarkt
4-23
p. 33-34 4-23 p. 33-34 (PDF)
   Optrekken van de belastingvrije som
4-23
p. 32 4-23 p. 32 (PDF)
   Sociaal en fiscaal statuut voor mensen die een familielid verzorgen
4-23
p. 33 4-23 p. 33 (PDF)
   Strijd tegen het internationale terrorisme
4-23
p. 34-36 4-23 p. 34-36 (PDF)
   Toekomst van de kerncentrales
4-23
p. 18-19 4-23 p. 18-19 (PDF)
   Verhoging van de laagste pensioenen
4-23
p. 32 4-23 p. 32 (PDF)
   Verhoging van het beroepskostenforfait
4-23
p. 31-32 4-23 p. 31-32 (PDF)
   Versterking van de koopkracht
4-23
p. 31 4-23 p. 31 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Arbeidsmarktbeleid
4-11
p. 30 4-11 p. 30 (PDF)
   Behoud van de koopkracht
4-11
p. 30 4-11 p. 30 (PDF)
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 27-31 4-11 p. 27-31 (PDF)
   Klimaatbeleid en leefmilieubeleid
4-11
p. 31 4-11 p. 31 (PDF)
   Opstellen van de Rijksbegroting 2008 - Stabiliteitspact - Budgettair evenwicht
4-11
p. 30 4-11 p. 30 (PDF)
   Staatshervorming - Werkgroep Octopus
4-11
p. 28 4-11 p. 28 (PDF)
  4-11
p. 29 4-11 p. 29 (PDF)
  4-11
p. 54 4-11 p. 54 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Buitenlands beleid - Vredesmissies
4-56
p. 21 4-56 p. 21 (PDF)
   Conflict in de Gazastrook
4-56
p. 21 4-56 p. 21 (PDF)
   Duurzame ontwikkeling en strijd tegen de opwarming van de aarde
4-56
p. 19 4-56 p. 19 (PDF)
   Ethische problemen
4-56
p. 17 4-56 p. 17 (PDF)
  4-56
p. 20 4-56 p. 20 (PDF)
   Euthanasie voor dementerenden en minderjarigen
4-56
p. 17 4-56 p. 17 (PDF)
  4-56
p. 20 4-56 p. 20 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-56
p. 17 4-56 p. 17 (PDF)
   Oudere werknemers
4-56
p. 19 4-56 p. 19 (PDF)
   Parlementair toezicht op de inlichtingendiensten en de Staatsveiligheid
4-56
p. 20 4-56 p. 20 (PDF)
   Strijd tegen de financiŽle en economische crisis
4-56
p. 18-19 4-56 p. 18-19 (PDF)
  4-56
p. 21 4-56 p. 21 (PDF)
   Verhoging van de financiŽle middelen van de Raad van Europa
4-56
p. 21 4-56 p. 21 (PDF)
   Wetsvoorstel dat ertoe strekt het investeren in kmo's via aandelen te stimuleren
4-56
p. 19 4-56 p. 19 (PDF)
Regie der Gebouwen - Leegstand - Gelegenheidsbewoners - Voorwaarden en kosten (4-4394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4394
Regie der Gebouwen - Leegstand - Gelegenheidsbewoners - Voorwaarden en kosten (4-5181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5181
Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH) - Dierproeven - Maatregelen voor vermindering (4-4882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4882
Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH) - Dierproeven - Maatregelen voor vermindering (4-5898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5898
Rijbewijzen - Omruilingen - Vervalsingen (4-4262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4262
Rijbewijzen - Vervalsingen (4-4257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4257
Rijbewijzen - Vervalsingen (4-5982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5982
Roma-bevolking - Integratieproblemen - Schoolverzuim - Overleg en maatregelen (4-3162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3162
Roma-bevolking - Integratieproblemen - Schoolverzuim - Overleg en maatregelen (4-5555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5555
Rusland - Mensenrechtensituatie - Aantal klachten bij het Europees Hof voor de rechten van de mens - Onvolledige opvolging van vonnissen (4-3146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3146
Rwanda - Burundi - Mensenrechten - Homoseksualiteit - Bestraffing - Initiatieven van BelgiŽ (4-4311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4311
Rwanda - Burundi - Mensenrechten - Homoseksualiteit - Bestraffing - Initiatieven van BelgiŽ (4-4312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4312
Rwanda - Burundi - Mensenrechten - Homoseksualiteit - Bestraffing - Initiatieven van BelgiŽ (4-5397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5397
Skimming van bankkaarten - Aantallen - Maatregelen (4-6354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6354
Sociale inspectiediensten - Controle gegevens - Internet (4-798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-798
Spaanse kust - Onteigeningen - Waardebepaling - Belgische eigenaars (4-3458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3458
Spaanse kust - Onteigeningen - Waardebepaling - Belgische eigenaars (4-3459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3459
Spaanse kust - Onteigeningen - Waardebepaling - Belgische eigenaars (4-5156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5156
Spaartegoedenrichtlijn - Evaluatie (Standpunt van BelgiŽ - Opheffing van het bankgeheim - Omzetting naar Belgisch recht - Automatische uitwisseling van informatie - Gesloten overeenkomsten met derde landen - Uitbreiding van de werkingssfeer) (4-942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-942
Staatsveiligheid - Stijging van het budget - Veranderingen in het personeelsbestand (4-4857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4857
Staatsveiligheid - Stijging van het budget - Veranderingen in het personeelsbestand (4-5713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5713
Stamcellen - Privť-bloedbanken - Gebrek aan informatie en verkeerde perceptie - Maatregelen (4-6350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6350
Starterskrediet - Microfinanciering (4-1614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1614
Starterskrediet - Microfinanciering (4-1615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1615
Starterskrediet - Microfinanciering (4-1616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1616
Starterskrediet - Microfinanciering (4-1617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1617
Starterskrediet - Microfinanciering (4-2608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2608
Starterskrediet - Microfinanciering (4-2778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2778
Starterskrediet - Microfinanciering (4-5543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5543
Steden en gemeenten - Gestructureerde producten - Begroting (4-7503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7503
Steden en gemeenten - Gestructureerde producten - Begroting (4-7504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7504
Strijd tegen terrorisme - Gebruik van bodyscans op luchthavens - CoŲrdinatie in Europa - Afgerichte honden (4-7225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7225
Strijd tegen terrorisme - Uitwisseling van bankgegevens tussen Europa en de Verenigde Staten - Overeenkomst - Herziening door het Europees Parlement (4-7217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7217
Strijd tegen terrorisme - Uitwisseling van bankgegevens tussen Europa en de Verenigde Staten - Overeenkomst - Herziening door het Europees Parlement (4-7218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7218
Tanzania - Lot van de Masai - Ontwikkelingssamenwerking (4-4162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4162
Tanzania - Lot van de Masai - Ontwikkelingssamenwerking (4-4163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-4163
Tanzania - Lot van de Masai - Ontwikkelingssamenwerking (4-5394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5394
Tanzania - Lot van de Masai - Ontwikkelingssamenwerking (4-5752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-5752
Telefoontap - Statistieken (4-1400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1400
Telefoontap - Statistieken (4-1401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1401
Telefoontap - Statistieken (4-2547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2547
Telefoontaps - Aantal - Type van gerechtelijke onderzoeken - Internettelefonie - Nieuwe wettelijke tekst - Kosten (4-4317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4317
Telefoontaps - Aantal - Type van gerechtelijke onderzoeken - Internettelefonie - Nieuwe wettelijke tekst - Kosten (4-5667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5667
Terreuralarm 2007 - Embargo-procedure - Gebrek aan samenwerking tussen de betrokken actoren (4-4331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4331
Terreuronderzoek - Verenigde Staten (VS) - Toegang tot Europese bankgegevens - Schending van de privacy (4-6452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6452
Terrorisme - Blacklists - Beperkende maatregelen - Delisting (4-2805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2805
Terrorisme - Blacklists - Beperkende maatregelen - Delisting (4-2806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2806
Terrorisme - Blacklists - Beperkende maatregelen - Delisting (4-5616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5616
Terrorisme - Zelfmoordaanslagen met explosieve stoffen verborgen in zetpillen - Beveiliging van onze luchthavens (4-4958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4958
Terrorisme - Zelfmoordaanslagen met explosieve stoffen verborgen in zetpillen - Beveiliging van onze luchthavens (4-4959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4959
Terrorisme - Zelfmoordaanslagen met explosieve stoffen verborgen in zetpillen - Beveiliging van onze luchthavens (4-6050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6050
Terrorisme - Zelfmoordaanslagen met explosieve stoffen verborgen in zetpillen - Beveiliging van onze luchthavens (4-6064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6064
Terroristische activiteiten - Rekruteren van jongeren - Aantallen arrestaties en vervolgingen (4-4960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4960
Terroristische activiteiten - Rekruteren van jongeren - Aantallen arrestaties en vervolgingen (4-4961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4961
Terroristische activiteiten - Rekruteren van jongeren - Aantallen arrestaties en vervolgingen (4-5729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5729
Terroristische activiteiten - Rekruteren van jongeren - Aantallen arrestaties en vervolgingen (4-6051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6051
Turkije - Lidmaatschap van de Europese Unie - Toekenning van subsidies - Bereiken van de doelgroepen (4-7041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7041
Turkije - Lidmaatschap van de Europese Unie - Toekenning van subsidies - Bereiken van de doelgroepen (4-7042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7042
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (4-2084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2084
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (4-2085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2085
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (4-2086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2086
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (4-2489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2489
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (4-2579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2579
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (4-2730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2730
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (4-5614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5614
Veiligheid van de Staat - Personeel - Niet uitbetaalde overuren - Maatregelen (4-3155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3155
Verenigde Staten - Belgisch Europarlementslid op de no fly list - Contact met ambassade (4-4398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4398
Verenigde Staten - Implementatie van een raketschild in TsjechiŽ - Bilaterale akkoorden - Impact op BelgiŽ (4-3107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3107
Verkeersagressie (4-1582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1582
Verkeersagressie (4-1583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1583
Verkeersagressie - Aantal - Meldpunt in politiezones - Maatregelen (4-4318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4318
Verkeersagressie - Aantal - Meldpunt in politiezones - Maatregelen (4-5668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5668
Vernenigde Naties - Blacklist - Werking van het sanctiecomitť (4-4332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4332
Vernenigde Naties - Blacklist - Werking van het sanctiecomitť (4-5401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5401
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Vliegtuigen - Luchtvervuiling in de cockpits - Oorzaken en risico's - Situatie in BelgiŽ (4-7465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7465
Vliegtuigen - Luchtvervuiling in de cockpits - Oorzaken en risico's - Situatie in BelgiŽ (4-7466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7466
Voedselbanken - Aantal hulpbehoevenden - Mogelijke stijging door economische crisis - Capaciteit (4-3163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3163
Voedselbanken - Aantal hulpbehoevenden - Mogelijke stijging door economische crisis - Capaciteit (4-3164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3164
Voetbalmatches - Veiligheid - Politiediensten - Aantal agenten - Stadionverboden - Aantal (4-4310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4310
Voetbalmatches - Veiligheid - Politiediensten - Aantal agenten - Stadionverboden - Aantal (4-5988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5988
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (4-836)      
  Geheime stemming en uitslag
4-49
p. 32-35 4-49 p. 32-35 (PDF)
  4-49
p. 42-43 4-49 p. 42-43 (PDF)
Voorschriften voor medicatie - Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) en psychoses - Opmerkelijke stijging - Oorzaken en maatregelen (4-3142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3142
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat (Veiligheidsmachtiging voor de senatoren die lid zijn van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (4-1696)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille en Tony Van Parys en mevrouw Christiane Vienne
4-1696/1
p. 1-3 4-1696/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (4-602)      
  a. Homogenisering en coherentie van de bevoegdheden, efficiŽntere werking van de federatie en aangepaste financiering van de federale entiteiten, de federale Staat en het hoofdstedelijk Gewest - Regionalisering van de regelgeving met betrekking tot het vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen en de sociale economie - Bevoegdheidsherschikking met betrekking tot de beleidsdomeinen telecommunicatie, energie en prijsbeleid - Media elektronische communicatie en omroep - Regionaliseren van aspecten van het landbouwbeleid : pacht, veepacht, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Landbouwrampenfonds - Regionalisering van de bevoegdheid inzake de bijzondere regels betreffende de huur van woningen - Regionalisering en communautarisering van aspecten van de verkeersveiligheid : snelheidsbeperkingen, handhaving, reglementering inzake en toezicht op verkeerstekens en aanvullende reglementen, veiligheidsnormering voor de wegeninfrastructuur, toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, rijscholing, maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering, rij- en rusttijden - Verkeer op waterwegen en binnenvaart
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
  b. Gezinsbeleid - Kinderopvang - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : verdeling van de middelen over de gemeenschappen - Bevoegdheid van de gewesten inzake gerechtelijke onteigeningsprocedure en inzake vaststelling van de algemene brandveiligheidsnormen - Verruiming van het subsitutierecht van de federale overheid : geval waarin een gewest in gebreke blijft Europees recht te implementeren en geval waarin een gewest zijn verplichtingen niet nakomt onder het Kaderverdrag inzake klimaatverandering - Vertegenwoordiging met stemrecht namens gemeenschappen, gewesten of federale overheid in instellingen die zij aanwijzen - Instelling van een federale investeringsdesk om buitenlandse kandidaat-investeerders aan te trekken - Nieuwe financieringsregeling voor het mobiliteitsvraagstuk in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering gemeenschappen en gewesten en bijzondere wet 22 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Zie ook doc. 4-604)
   Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" (Hervormingsprogramma - gebaseerd op een UNEP-rapport - om tegelijk de economische crisis, de klimaatverandering en de energieschaarste aan te pakken) (4-1027)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Wouter Beke, Berni Collas, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Margriet Hermans
4-1027/1
p. 1-25 4-1027/1 p. 1-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Olga Zrihen en Els Schelfhout en de heren Philippe Fontaine, Paul Wille en Benoit Hellings
4-1485/1
p. 1-7 4-1485/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in GeorgiŽ (Russische militaire interventie - Eenzijdige erkenning door Rusland van de onafhankelijkheid van de Georgische afscheidingsgebieden Zuid-OssetiŽ en AbchaziŽ, in strijd met het volkenrecht - Neutralisering van de Russische landmijnen - Beleid jegens Rusland - Opschorting van de onderhandelingsbesprekingen over de partnerschapsovereenkomst - Gedwongen hervestiging van GeorgiŽrs uit Zuid-OssetiŽ en AbchaziŽ - Steun voor de wederopbouw van GeorgiŽ - Trans-Kaukasische vredesconferentie - Europees nabuurschapsbeleid - Oprichting vrijhandelszone - Stabiliteitspact - NAVO-lidmaatschap - Energieveiligheid van de EU - Nabuccopijpleiding - GecoŲrdineerde benadering - GBVB) (4-927)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Sabine de Bethune en de heren Paul Wille en FranÁois Roelants du Vivier
4-927/1
p. 1-9 4-927/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Amendementen nrs 27 tot 37 van de heer Paul Wille c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-679/5
p. 1-5 4-679/5 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 46-61 4-34 p. 46-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman, Isabelle Durant en Miet Smet en de heren Alain Destexhe, Paul Wille en Philippe Mahoux
4-1373/1
p. 1-4 4-1373/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra (4-827)      
  Amendement nr 8 van mevrouw Margriet Hermans en de heer Paul Wille
4-827/3
p. 1 4-827/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi (4-1651)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Paul Wille en Bart Tommelein
4-1651/2
p. 1-2 4-1651/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Paul Wille, Josy Dubiť, Patrik Vankrunkelsven en Philippe Mahoux
4-1111/1
p. 1-9 4-1111/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Paul Wille, FranÁois Roelants du Vivier, Philippe Mahoux, Andrť Van Nieuwkerke, Georges Dallemagne, Josy Dubiť et Wouter Beke
4-502/1
p. 1-7 4-502/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende (4-1008)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Nahima Lanjri en de heer Paul Wille
4-1008/1
p. 1-23 4-1008/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (Sterfte tengevolge van zwangerschap of bevalling - Derde Wereld - Ontwikkelingssamenwerking) (4-793)      
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg (4-923)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-923/1
p. 1-3 4-923/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een nieuw algemeen beleid van BelgiŽ inzake de strijd tegen de honger in het licht van de wereldvoedselcrisis (4-767)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren FranÁois Roelants du Vivier en Paul Wille
4-767/2
p. 1 4-767/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie om door kwaliteitscontrole via drugstesten van verdovende middelen, inzonderheid van "partydrugs", de gebruiker te beschermen (4-1140)      
  Voorstel van de heren Paul Wille en Richard Fournaux en mevrouw Anne Delvaux
4-1140/1
p. 1-14 4-1140/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Moureaux, Joris Van Hauthem, Paul Wille, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe, Hugo Vandenberghe en Philippe Monfils en van mevrouw Sabine de Bethune
4-41
p. 12-16 4-41 p. 12-16 (PDF)
  4-41
p. 25-26 4-41 p. 25-26 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-1675/3
p. 1-5 4-1675/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 99-101 4-116 p. 99-101 (PDF)
Voorstel van resolutie tot inperking van de impact van zogenaamde "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van landen uit de derde wereld ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten) (4-244)      
  Voorstel van de heer Paul Wille en de dames Margriet Hermans en Nele Lijnen
4-244/1
p. 1-18 4-244/1 p. 1-18 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Wille c.s.
4-244/2
p. 1-2 4-244/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-15
p. 40-45 4-15 p. 40-45 (PDF)
Vrouwelijke moslimkamikazes - BelgiŽ (4-1569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1569
Vrouwelijke moslimkamikazes - BelgiŽ (4-1570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1570
Vrouwelijke moslimkamikazes - BelgiŽ (4-2548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2548
Wereldtentoonstelling in Shangai - Belgische paviljoen - Werken - Regeringscommissaris belast met de deelname aan de wereldtentoonstelling - Rol - Kosten - Sponsors (4-4316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4316
Wereldtentoonstelling in Shangai - Belgische paviljoen - Werken - Regeringscommissaris belast met de deelname aan de wereldtentoonstelling - Rol - Kosten - Sponsors (4-5400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5400
Werkgroep "Ruimtevaart"      
  Samenstelling werkgroep
4-64
p. 44-46 4-64 p. 44-46 (PDF)
Werklozen - Interimarbeid - Spontane sollicitatie - Aftrekbaarheid kosten (4-852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-852
Westerse moslimvrouwen en -kinderen - Ontvoering voor "heropvoeding" of huwelijk - Aantal dossiers -Internationale verdragen (4-7007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7007
Westerse moslimvrouwen en -kinderen - Westerse gewoonten - Ontvoering - "Heropvoeding" (4-1230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1230
Westerse moslimvrouwen en -kinderen - Westerse gewoonten - Ontvoering - "Heropvoeding" (4-2397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2397
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie (4-1612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1612
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie (4-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1613
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie (4-2550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2550
Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden - Informantenwerking - Controle (4-4387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4387
Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden - Informantenwerking - Controle (4-5674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5674
Wetenschappelijk en economisch potentieel - Actieplan tegen economische spionage - Controle van de visumaanvragen - Resultaten geboekt door de Veiligheid van de Staat (4-7467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7467
Wetenschappelijk onderzoek - Financiering met openbare middelen - Toegankelijkheid (4-4227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4227
Wetenschappelijk onderzoek - Openbare toegankelijkheid (4-4141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4141
Wetenschappelijk onderzoek - Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek - Toepassing in BelgiŽ (4-6507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6507
Wetenschappelijk onderzoek - Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek - Toepassing in BelgiŽ (4-6508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6508
Wetsontwerp betreffende de algemene regeling inzake accijnzen (Omzetting richtlijn 2008/118/EG - Elektronisch systeem accijnsbewegingen - Europees geÔnformatiseerd systeem EMCS) (4-1556)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-1556/2
p. 1-3 4-1556/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ : - tot het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te New York op 14 juni 1974, en - tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980 (4-544)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-544/2
p. 1-3 4-544/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie (4-1557)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-1557/2
p. 1-3 4-1557/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   Groene economie
4-53
p. 16-17 4-53 p. 16-17 (PDF)
   Techniek van programmawetten
4-53
p. 15-16 4-53 p. 15-16 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-1052)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen (Artikel 356 WIB - Door de rechter nietigverklaarde aanslag : subsidiaire aanslag) (Zie ook doc. nr 4-1554) (4-1555)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-1555/2
p. 1-3 4-1555/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (4-1554)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-1554/2
p. 1-4 4-1554/2 p. 1-4 (PDF)
  4-1554/2
p. 2 4-1554/2 p. 2 (PDF)
  4-1554/2
p. 3 4-1554/2 p. 3 (PDF)
  4-1554/2
p. 3 4-1554/2 p. 3 (PDF)
  4-1554/2
p. 3 4-1554/2 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 (4-883)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-883/2
p. 1-2 4-883/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 (4-345)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-345/2
p. 1-4 4-345/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2007 (Regionale samenwerking - Volledige samenwerking met het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige JoegoslaviŽ) (4-588)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-588/2
p. 1-3 4-588/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging aan het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, aangenomen te Almaty op 27 mei 2005 (Economische Commissie voor Europa van de VN - Genetisch gemodificeerde organismen) (4-899)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-899/2
p. 1-3 4-899/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 (4-1505)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-1505/2
p. 1-6 4-1505/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 5 oktober 2001 (4-847)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-847/2
p. 1-3 4-847/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev op 21 mei 2003 (Bevordering van de toegankelijkheid van de informatie voor het publiek door het instellen van coherente en nationale registers) (4-818)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-818/2
p. 1-3 4-818/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten : - Aanvullende Overeenkomst nr. 5 bij de Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van het Koninkrijk BelgiŽ betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage ; en - Wijziging nr. 1 in de Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van het Koninkrijk BelgiŽ betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, gedaan te Parijs op 21 juni 2001 (4-564)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-564/2
p. 1-4 4-564/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken ; 2į Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Thailand betreffende de overbrenging van gevonniste personen en betreffende de samenwerking in het kader van de strafuitvoering, ondertekend te Bangkok op 12 november 2005 (4-543)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-543/2
p. 1-3 4-543/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorsel tot aanvulling van artikel 33 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Een einde maken aan de situatie waarbij het Comitť I moeilijkheden kan ondervinden bij zijn controle op de werking van de inlichtingendiensten en het OCAD, specifiek voor die opdrachten opgelegd of uitgewerkt door richtlijnen van het ministerieel Comitť voor inlichting en veiligheid) (4-890)      
  Voorstel van de heer Paul Wille
4-890/1
p. 1-5 4-890/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Armand De Decker, Paul Wille, mevrouw Christiane Vienne, de heren Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven en Pol Van Den Driessche
4-1053/1
p. 1-99 4-1053/1 p. 1-99 (PDF)
  Amendementen nrs 44 tot 66 van de heren Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven
4-1053/4
p. 6-19 4-1053/4 p. 6-19 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verrekening in de personenbelasting van een belastingkrediet van 20 euro bij het indienen van een elektronische aangifte (4-262)      
  Voorstel van de heren Paul Wille en Berni Collas
4-262/1
p. 1-8 4-262/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen (Gewestvorming - Wijziging organieke wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's : terbeschikkingstelling van gerechtigden op maatschappelijke integratie voor een sociale economie-initiatief ; erkenning van de projecten door de gewesten - Regionalisering van het Participatiefonds : Federaal Dienstencentrum - Regionalisering van het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de wegen, van de bevoegdheid tot het opleggen en uitvoeren van administratieve sancties voor bepaalde overtredingen van de Wegcode, van de reglementering inzake verkeerstekens en aanvullende reglementen op de wegen, van het toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, van de bevoegdheid inzake maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering en rij- en rusttijden, alsook van de organisatie en erkenning van examencentra - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en overheveling van zijn middelen naar de gemeenschappen - Beliris-fonds : investeringen inzake openbaar vervoer in het Brussels Gewest) (Zie ook doc. 4-602) (4-604)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-604/1
p. 1-12 4-604/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar (Wijziging Kieswetboek) (4-965)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Filip Anthuenis en Paul Wille
4-965/1
p. 1-3 4-965/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, ß 4, 4į, van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt (Benoemingscommissie voor het notariaat - Kandidaten die "docenten" of "professoren" zijn) (4-1290)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe
4-1290/1
p. 1-3 4-1290/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting ten gevolge van het optreden van aasgierfondsen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen) ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten - Niet-vatbaarheid voor beslag en overdracht van de leningsbedragen) (4-482)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, FranÁois Roelants du Vivier, Josy Dubiť en Georges Dallemagne en de dames Margriet Hermans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-482/1
p. 1-14 4-482/1 p. 1-14 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Paul Wille c.s .
4-482/2
p. 1-2 4-482/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-15
p. 40-45 4-15 p. 40-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de kortfilm (Uitbreiding van het fiscaal gunstregime tot de middellange- en de kortfilmen) (4-1323)      
  Verslag van de heer Paul Wille
4-1323/2
p. 1 4-1323/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen (4-920)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-920/1
p. 1-5 4-920/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude (Samenbrengen in ťťn gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (4-575)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Paul Wille
4-575/1
p. 1-12 4-575/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust (Flexibele periodes van pre- en postnataal verlof) (4-1076)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Nele Lijnen, de heer Paul Wille en mevrouw Martine Taelman
4-1076/1
p. 1-3 4-1076/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking (Geldigheidsduur van een wilsverklaring - Persoon die niet meer bij bewustzijn is) (4-922)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-922/1
p. 1-4 4-922/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm (4-1541)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Philippe Monfils, Francis Delpťrťe en Patrik Vankrunkelsven en de dames Christiane Vienne en Martine Taelman
4-1541/1
p. 1-8 4-1541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts (4-921)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-921/1
p. 1-5 4-921/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie (4-919)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-919/1
p. 1-6 4-919/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Overdracht van bijkomende financiŽle middelen naar de Duitstalige Gemeenschap) (4-603)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-603/1
p. 1-3 4-603/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Mahoux, Josť Daras en Philippe Moureaux en de dames Sabine de Bethune, Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-1225/1
p. 1-2 4-1225/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Ter advies voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State van bevoegdheidsvragen ingevolge de toekenning door het Verdrag van Lissabon van nieuwe bevoegdheden aan de nationale parlementen - Bevoegdheidsbetwistingen tussen de Wetgevende Kamers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) (4-830)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-830/1
p. 1-8 4-830/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald (Aanvulling artikel 171 WIB 1992) (4-1040)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wit-Rusland - Tchernobyl-ramp - Decreet dat het reizen van kinderen naar andere Europese landen sterk beperkt (4-3177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3177
Wit-Rusland - Tchernobyl-ramp - Decreet dat het reizen van kinderen naar andere Europese landen sterk beperkt (4-5363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5363
XTC en ATS (amfetamine type stimulants) - Productielaboratoriums - Aantal - Productiecapaciteit - Politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Nederland (4-4298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4298
XTC en ATS (amfetamine type stimulants) - Productielaboratoriums - Aantal - Productiecapaciteit - Politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Nederland (4-4299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4299
XTC en ATS (amfetamine type stimulants) - Productielaboratoriums - Aantal - Productiecapaciteit - Politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Nederland (4-5664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5664
XTC en ATS (amfetamine type stimulants) - Productielaboratoriums - Aantal - Productiecapaciteit - Politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Nederland (4-5986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5986
Zaak Belliraj - Belgische Staatsveiligheid - Rol - Relatie met de Marokkaanse direction gťnťrale des …tudes et de la Documentation (DGED) (4-4726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4726
Zaak Belliraj - Belgische Staatsveiligheid - Rol - Relatie met de Marokkaanse direction gťnťrale des …tudes et de la Documentation (DGED) (4-5700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5700
Zambia - Behandeling van homoseksuelen - Reactie van ons land (4-3591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3591
Zambia - Behandeling van homoseksuelen - Reactie van ons land (4-5373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5373
Zambia - Homoseksualiteit - Rechten - Houding van BelgiŽ (4-3592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3592
Zimbabwe - Verdwijning van zeven activisten - Informatie - Contacten met de regering (4-6506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6506
Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika (4-4249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4249
Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika (4-4253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4253
Zwangerschap - Opsporing van afwijkingen door echografieŽn - Abortussen - Registratie van de aantallen en redenen (4-7040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7040
Zware delicten - Veroordeling - Afstaan celmateriaal voor DNA (4-1043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1043
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999