S. 4-1076 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust
Jean-Jacques De Gucht    Nele Lijnen    Paul Wille    Martine Taelman   

deeltijdarbeid
zwangerschapsverlof
flexibiliteit van de arbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1076/1 4-1076/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/12/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2008   Indiening Doc. 4-1076/1 4-1076/1 (PDF)
8/1/2009   Inoverwegingneming
8/1/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/1/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving