S. 4-1555 Dossierfiche K. 52-2311

Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen
Regering Y. Leterme II  

fiscaal recht
belastingbeleid
belastingadministratie
rechtsingang
programmawet
inning der belastingen
inkomstenbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2311/1 Wetsontwerp 4/12/2009
K. 52-2311/2 Amendementen 9/12/2009
K. 52-2311/3 Tekst aangenomen door de commissie 14/12/2009
K. 52-2311/4 Verslag namens de commissie 14/12/2009
K. 52-2311/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2009
4-1555/1 4-1555/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/12/2009
4-1555/2 4-1555/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2009
4-1555/3 4-1555/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2311/1
10/12/2009   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 127, p. 74-75
11/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2310/3
15/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 128, p. 3-11
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-0/o39)
Integraal verslag nr. 129, p. 85
Doc. K. 52-2311/5
15/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
10/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Overzending Doc. 4-1555/1 4-1555/1 (PDF)
15/12/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-7/o17) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. 4-1555/3 4-1555/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2009   Inschrijving op agenda
11/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s)
11/12/2009   Bespreking
11/12/2009   Einde behandeling
15/12/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
16/12/2009   Aanneming zonder amendering
16/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1555/2 4-1555/2 (PDF)
17/12/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2009   Bekendmaking (82840-82841)
15/3/2010   Erratum (16305)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2009 31/12/2009, blz 82840-82841
Errata
Op 15/3/2010, blz 16305