Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5626

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
elektronische post
spionage
industriële spionage
Verenigde Staten
eerbiediging van het privé-leven
telefoon- en briefgeheim
geheime dienst
staatsveiligheid

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3082

Vraag nr. 4-5626 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 27 april 2006 vond op de Vrije Universiteit Brussel een studiedag plaats met als thema de "Bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel in België". Tijdens de debatten kwam de noodzaak naar voor om onze Belgische bedrijven en onderzoekinstituten beter te beschermen. Ook Echelon - het systeem van een aantal buitenlandse geheime diensten waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland om satellietverkeer uit de lucht te plukken - kwam ter sprake.

Op 25 februari 2002 publiceerden de Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Bijzondere Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten het verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, Echelon genaamd (Stuk Senaat nr. 2-754/1 - 2001/2002).

In dat verslag formuleren de begeleidingscommissies negen concrete aanbevelingen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

Heeft de Belgische overheid - zeven jaar na de publicatie van het Echelon-rapport - werk gemaakt van deze aanbevelingen ?

Zo ja, welke aanbevelingen zijn opgevolgd en hoe werden deze in concreet beleid geformuleerd ?

Zo neen; heeft de geachte minister plannen om deze aanbevelingen te laten uitvoeren en binnen welk tijdsbestek is hij dit van plan ?