Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4391

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 11 september 2009

aan de minister van Justitie

DNA-onderzoek - Aantal profielen - Toepassingsgebied - Misbruiken

gerechtelijk onderzoek
DNA
misdaadbestrijding
zelfmoord

Chronologie

11/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009 )
4/11/2009 Rappel
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5675

Vraag nr. 4-4391 d.d. 11 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het afnemen van DNA-materiaal is mogelijk op grond van de wet van 22 maart 1999 ter identificatie via DNA-onderzoek. DNA-onderzoek is zonder twijfel een cruciale factor bij de opheldering van menig misdrijf. Toch menen de critici dat een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande wet voor nog meer verheldering zou zorgen.

Gezien het korte voorgaande kader, kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

Kan de geachte minister aangeven welke personen verplicht zijn om DNA-materiaal af te staan? Vindt hij deze lijst te exhaustief? Vindt hij een aanpassing door middel van een uitbreiding van de bovenvermelde wet opportuun?

Wordt het DNA-afgenomen van alle gevallen van niet-natuurlijke doodsoorzaken?

Wordt bij zelfdoding DNA-afgenomen? Is hij bekend met het feit dat in Nederland een aantal moorden zijn opgelost door het DNA van een persoon die zelfmoord had gepleegd op te slaan? Kan dit in BelgiŽ? Zo ja, moet er speciale toelating komen van de familie?

Hoeveel DNA-profielen zijn er momenteel opgeslagen? Worden deze gecentraliseerd opgeslagen? Wie heeft inzage tot deze databank? Zijn er in 2008 misbruiken vastgesteld door onrechtmatig gebruik? Zo ja, hoeveel?