S. 4-830 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973
Armand De Decker    Hugo Vandenberghe    Paul Wille    Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe    Francis Delpťrťe   

administratieve rechtspraak
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
Hof van Justitie van de Europese Unie
nationaal parlement
verdeling van de bevoegdheden
machtsconflict
herziening van het Verdrag (EU)
beroepsprocedure (EU)
wetgevingshandeling (EU)
Europese verdragen
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
subsidiariteitsbeginsel
institutionele bevoegdheid
taalgebruik
regionaal parlement
evenredigheidsbeginsel
handeling van de EU
Verdrag van Lissabon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-830/1 4-830/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/6/2008
4-830/2 4-830/2 (PDF) Advies van de Raad van State 10/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/6/2008   Indiening Doc. 4-830/1 4-830/1 (PDF)
26/6/2008   Inoverwegingneming
26/6/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/6/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
10/7/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State
Nr. 44.816/AV dd. 1.7.2008
Doc. 4-830/2 4-830/2 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/6/2008   Verzending naar commissie
4/11/2008   Inschrijving op agenda
4/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
4/11/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving