S. 4-1140 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om door kwaliteitscontrole via drugstesten van verdovende middelen, inzonderheid van "partydrugs", de gebruiker te beschermen
Paul Wille    Richard Fournaux    Anne Delvaux   

kwalitatieve analyse
analytische chemie
consumentenvoorlichting
verdovend middel
drugverslaving
volksgezondheid
vrije tijd
bescherming van de consument
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1140/1 4-1140/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/1/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2009   Indiening Doc. 4-1140/1 4-1140/1 (PDF)
29/1/2009   Inoverwegingneming
29/1/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
29/1/2009   Verzending naar commissie
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Niet behandeld
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Niet behandeld
23/4/2009   Inschrijving op agenda
23/4/2009   Niet behandeld
5/5/2009   Inschrijving op agenda
5/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Pol Van Den Driessche
5/5/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 5/5/2009