S. 4-1505 Dossierfiche K. 52-2357

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006
Regering H. Van Rompuy I  

strafrecht
ratificatie van een overeenkomst
rechten van de mens
gedwongen verdwijning
misdaad tegen de menselijkheid
VN-conventie
vrijheidsberoving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1505/1 4-1505/1 (PDF) Wetsontwerp 13/11/2009
4-1505/2 4-1505/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2009
K. 52-2357/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/1/2010
K. 52-2357/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2009   Indiening Doc. 4-1505/1 4-1505/1 (PDF)
13/11/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/12/2009   Inschrijving op agenda
7/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-107 Hand. 4-107 (PDF)
7/1/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-107 Hand. 4-107 (PDF)
7/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-107 Hand. 4-107 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/11/2009   Verzending naar commissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
15/12/2009   Aanneming zonder amendering
15/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1505/2 4-1505/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/1/2010   Overzending Doc. K. 52-2357/1
12/1/2010   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 407
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 138, p. 66-67
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 139, p. 19-20
Doc. K. 52-2357/2
28/1/2010   Aanneming zonder amendering
28/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/2011   Bekendmaking (38158-38175)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/1/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/12/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2010 30/6/2011, blz 38158-38175