S. 4-602 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen
Hugo Vandenberghe    Philippe Monfils    Paul Wille    Philippe Moureaux    Johan Vande Lanotte    Francis Delpťrťe    Marcel Cheron    Freya Piryns   

openbaar vervoer
nationaal landbouwbeleid
regionaal landbouwbeleid
verkeersveiligheid
industriebeleid
institutionele hervorming
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
massamedia
radiouitzending
televisie
telecommunicatie
verkeersopleiding
woningbeleid
sociale woning
huurovereenkomst
pachtcontract
veestapel
landbouwcatastrofe
Rampenfonds
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
veiligheid van gebouwen
sociale economie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
regionale financiŽn
prijsbeleid
beheer van afvalstoffen
waterbeheer
teledistributie
elektriciteitsvoorziening
gasdistributie
sociale voorzieningen
taxi
verhuur van onroerend goed
grootwarenhuis
handelsvergunning
detailhandel
handelsregelingen
toerisme
binnenvaart
beroep in de binnenscheepvaart
verkeerscontrole
vervoer over binnenwateren
veiligheidsnorm
boot
snelheidsvoorschriften
wegverkeer
geldboete
administratieve sanctie
bebakening
technische keuring
bedrijfsvoertuig
gewichten en afmetingen
rijbewijs
brandbestrijding
stratenplan
onteigening
rechtsvordering
internationaal recht-intern recht
verhouding land-regio
EU-recht - nationaal recht
schending van het EU-recht
internationaal recht
opwarming van het klimaat
vermindering van gasemissie
politieke vertegenwoordiging
controleorgaan
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
kinderoppas
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
hoofdstad
begrotingsfonds
regionale economie
energiebeleid
technische norm
economisch beleid
wegvervoer
lading
Duitstalige Gemeenschap
frequentieband
investeringshulp
buitenlandse investering
duurzame mobiliteit
Protocol van Kyoto
verdeling van de bevoegdheden
waterbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-602/1 4-602/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 5/3/2008
4-602/2 4-602/2 (PDF) Advies van de Raad van State 30/4/2008
4-602/3 4-602/3 (PDF) Amendementen 1/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/3/2008   Indiening Doc. 4-602/1 4-602/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/3/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van de Duitstalige Gemeenschap
6/3/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
30/4/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State
44.243/AV - 10.4.2008
Doc. 4-602/2 4-602/2 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd