S. 4-1554 Dossierfiche K. 52-2310

Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen
Regering Y. Leterme II  

sociale uitkering
microkrediet
prijsindexering
belastingovereenkomst
onderzoeker
film
belastingaftrek
Deposito- en Consignatiekas
filmindustrie
registratie van een voertuig
strafsanctie
werkloosheidsverzekering
vennootschapsbelasting
belastingbeleid
wetenschappelijk beroep
pensioenregeling
voertuigenbelasting
verzachtende omstandigheid
bankdeposito
spaartegoed
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
ontwikkelingsland
aandeel
belasting der niet-verblijfhouders
programmawet
belastingontheffing
bankgeheim
Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer
geldboete
uitwisseling van informatie
belasting op inkomsten uit kapitaal
obligatie
effecten
audiovisuele productie
buitenlandse onderneming
belastingvlucht
inkomstenbelasting
steun aan ondernemingen
energiebesparing
wetenschappelijk onderzoek
ontwikkelingshulp
technische keuring
douanerechten
fiscale stimulans
filmproductie
microfinanciering
accijns
Europese Economische Ruimte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2310/1 Wetsontwerp 4/12/2009
K. 52-2310/2 Amendementen 9/12/2009
K. 52-2310/3 Verslag namens de commissie 11/12/2009
K. 52-2310/4 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/2009
K. 52-2310/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 14/12/2009
K. 52-2310/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2009
4-1554/1 4-1554/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2009
4-1554/2 4-1554/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2009
4-1554/3 4-1554/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2310/1
11/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2310/3
15/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 128, p. 3-11 + nr. 129, p. 84-85
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-0/o40)
Integraal verslag nr. 129, p. 85
Doc. K. 52-2310/6
15/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
10/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/24 4-82/24 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
10/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1554/1 4-1554/1 (PDF)
16/12/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-7/o17) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. 4-1554/3 4-1554/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2009   Inschrijving op agenda
11/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
11/12/2009   Bespreking
11/12/2009   Einde behandeling
16/12/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
16/12/2009   Aanneming zonder amendering
16/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1554/2 4-1554/2 (PDF)
17/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2009   Bekendmaking (82816-82824)
2/4/2010   Erratum (19953)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/12/2009 5 5/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2009 20 21/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2009 31/12/2009, blz 82816-82824
Errata
Op 2/4/2010, blz 19953