S. 4-575 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude
Margriet Hermans    Paul Wille   

fraude
zwartwerk
sociale zekerheid
sociale uitkering
gegevensbank
waterverbruik
energieverbruik
registratie van een voertuig
elektrische energie
ongehuwd samenleven
waterbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-575/1 4-575/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/2/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/2/2008   Indiening Doc. 4-575/1 4-575/1 (PDF)
28/2/2008   Inoverwegingneming
28/2/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/2/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving