Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5713

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Staatsveiligheid - Stijging van het budget - Veranderingen in het personeelsbestand

staatsveiligheid

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
17/2/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4857

Vraag nr. 4-5713 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het budget van de Staatsveiligheid is de voorbije jaren opmerkelijk gestegen. In 2006 moest de dienst het nog stellen met net geen 28 miljoen euro. Gezien de resem nieuwe bevoegdheden die Staatsveiligheid in handen krijgt wanneer de wet over de bijzondere en uitzonderlijke methoden van informatie- verzameling (BIM-wet) in voege treedt, wordt er meer financiŽle middelen vrijgemaakt.

In 2008 heeft de Staatsveiligheid een budget van om en bij de 41 miljoen euro ter beschikking. Door die budgettaire inhaalbeweging konden de loonschalen worden aangepast en werden nieuwe medewerkers aangetrokken. De BIM-wet impliceert nu eenmaal een meer intensieve en bredere werking van de dienst. Het personeelsbestand wordt dus substantieel groter, niet enkel voor de buitendiensten, maar ook voor de intern werkende analyse-diensten, de binnendiensten.

Gezien het korte voorgaande kader, volgende vragen:

1. Kan de geachte minister aangeven hoeveel personen werden aangenomen tussen in 2007, in 2008 en 2009? Kan hij dit specificeren voor de binnen- en de buitendienst? Kan hij deze aanwervingen binnen de twee diensten duiden qua functies die gecreŽerd werden of bestaande functies die opnieuw ingevuld werden?

2. Kan hij aangeven hoe groot de uitstroom is voor 2007, in 2008 en 2009? Kan hij dit specificeren voor de binnen- en de buitendienst? Kan hij deze uitstroom binnen de twee diensten duiden qua bestaande functies? Hoe kan hij deze evolutie verklaren?

3. Hoever staat de Veiligheid van de Staat met de invulling van nieuwe functies, met het oog op zijn nieuwe opdracht zoals beschreven in de BIM-wet die in voege zal treden? Is hij tevreden met de vooruitgang binnen de functie-invulling voor nieuwe als reeds bestaande posten?

4. Kan hij het algemeen budget, en het budget voor de verschillende diensten en het personeelsbudget overzichtelijk weergeven?

5. Zijn er nog problemen bij de betaling van overuren?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

Vragen 1 en 2. - In- en uitstroom van personeel

Binnendiensten


 

2007

2008

2009

 

 

 

Niveau

Graad

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

Totaal IN

Totaal OUT

Verschil

A

Adviseur

 

1

 

 

 

 

0

1

-1

A

Attaché

4

2

17

1

4

3

25

6

19

B

Technisch expert

 

 

4

 

 

1

4

1

3

B

Administratief expert

 

 

2

 

 

 

2

0

2

C

Administratief assistent

4

2

18

1

8

2

30

5

25

C

Technisch assistent

1

 

2

 

 

 

3

0

3

D

Administratief medewerker

1

1

2

1

 

2

3

4

-1

D

Technisch medewerker

 

1

2

1

1

 

3

2

1

D

Onderhoudspersoneel

2

1

 

1

1

 

3

2

1

 

 

Totaal

12

8

47

5

14

8

73

21

52

Verklaring voor de uitstroom


2007

2008

2009

Total

Overlijden

1

1

 

2

Ontslag

3

 

4

7

Einde contract

 

 

1

1

Mutatie

1

1

5

7

Pensionering

3

7

4

14

Stage zonder gunstig gevolg

 

 

1

1

Totaal

8

9

15

32

Buitendiensten

Instroom

2007


78 inspecteurs

2008


54 beschermingsassistenten

3 inspecteurs

2009


17 beschermingsassistenten

Het betreft hier invulling van plaatsen in het personeelsplan waarbij het bij de inspecteurs invulling betrof van bestaande functies.

De graad en functie van beschermingsassistent werden gecreëerd door het nieuwe statuut dat van kracht werd vanaf 2007 en de indiensttredingen in 2008 volgden na het afsluiten van de selecties volgens de bepalingen van dit nieuwe statuut.

Uitstroom

2007


22 vertrekken

  • 17 pensioneringen

  • 3 overlijdens

  • 2 personen ter beschikking gesteld van minister

2008


17 vertrekken

- 7 pensioneringen

- 1 overlijden

- 9 beëindigen van hun functies (waaronder 8 vrijwillig)

2009


20 vertrekken

- 9 pensioneringen

- 11 beëindigen van hun functies (waaronder 10 vrijwillig)

De uitstroom tijdens de voorbije jaren is grotendeels het gevolg van de pensionering van vele personeelsleden die vanaf 1969 waren aangeworven.

Vraag 4. - Budget voorzien voor 2009

Budget 2009


Statutair personeel


Contractueel personeel


Totaal


Buitendiensten

24 664 000

169 000

24 833 000

Administratieve diensten

8 536 000

959 000

9 495 000Totaal

33 200 000

1 128 000

34 328 000