S. 4-883 Dossierfiche K. 52-1569

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
Mozambique
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-883/1 4-883/1 (PDF) Wetsontwerp 17/7/2008
4-883/2 4-883/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2008
K. 52-1569/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/11/2008
K. 52-1569/2 Verslag namens de commissie 18/11/2008
K. 52-1569/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2008   Indiening Doc. 4-883/1 4-883/1 (PDF)
17/7/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/10/2008   Inschrijving op agenda
6/11/2008   Algemene bespreking Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
6/11/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
6/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o6) Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/7/2008   Verzending naar commissie
22/10/2008   Inschrijving op agenda
22/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
22/10/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2008   Aanneming zonder amendering
22/10/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-883/2 4-883/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/11/2008   Overzending Doc. K. 52-1569/1
18/11/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1569/2
27/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 65-66
27/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o11)
Integraal verslag nr. 62, p. 97
Doc. K. 52-1569/3
27/11/2008   Aanneming zonder amendering
27/11/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2009   Bekendmaking (82118-82125)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/11/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/2/2009 29/12/2009, blz 82118-82125