S. 4-1556 Dossierfiche K. 52-2257

Wetsontwerp betreffende de algemene regeling inzake accijnzen
Regering H. Van Rompuy I  

fiscaliteit
elektronische overheid
vrij verkeer van goederen
toepassing van informatica
nationale uitvoeringsmaatregel
energieproduct
alcoholhoudende drank
elektronisch document
tabak
accijns

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2257/1 Wetsontwerp 17/11/2009
K. 52-2257/2 Amendementen 1/12/2009
K. 52-2257/3 Verslag namens de commissie 10/12/2009
K. 52-2257/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2009
K. 52-2257/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2009
4-1556/1 4-1556/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2009
4-1556/2 4-1556/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2009
4-1556/3 4-1556/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2257/1
10/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2257/3
11/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 128, p. 1-2
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o31)
Integraal verslag nr. 129, p. 84
Doc. K. 52-2257/5
15/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
10/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1556/1 4-1556/1 (PDF)
16/12/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-6/o15) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. 4-1556/3 4-1556/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2009   Inschrijving op agenda
11/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
11/12/2009   Bespreking
11/12/2009   Einde behandeling
16/12/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o1)
16/12/2009   Aanneming zonder amendering
16/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1556/2 4-1556/2 (PDF)
17/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2009   Bekendmaking (82713-82730)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/12/2009 15 15/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2009 60 11/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2009 31/12/2009, blz 82713-82730