Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2980

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 6 februari 2009

aan de minister van Justitie

Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen

buitenlandse student
verblijfsrecht
illegale migratie

Chronologie

6/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2981
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5622

Vraag nr. 4-2980 d.d. 6 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De inspanningen van de gemeenschapsregeringen om studenten van buiten de Europese Unie (EU) naar Vlaanderen te halen zijn legio. Ze zijn welkom, want ze brengen bij de onderwijsinstellingen geld in het laatje en ze creŽren een internationale studieomgeving die enkel maar lovenswaardig is.

In de Nederlandse pers blijkt dat er ginds elk jaar honderden (naar schatting driehonderd) internationale studenten verdwijnen. Hierbij verdwijnen er een pak studenten uit "risicolanden" zoals Nepal en Pakistan. Na een aantal incidenten met buitenlandse studenten, wezen de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie erop dat buitenlandse studenten (zeker uit risicolanden) een risico voor de veiligheid kunnen inhouden. Aangezien de gerechtelijke autoriteiten bevoegd zijn om, indien nodig, ook internationale risicostudenten gerechtelijk te onderzoeken of te vervolgen, volgende vragen :

1. Wat vindt de geachte minister van de attitude van zijn Nederlandse collega ?

2. Heeft hij weet van veiligheidsincidenten met internationale studenten ?

3. Heeft hij weet van Belgische veroordelingen van internationale studenten ?

4. Heeft hij weet van uitleveringen van internationale studenten ?

5. Hebben de overheidsdiensten weet van gelijkaardige "risicoverdwijningen" ?

6. Zo ja, over hoeveel studenten gaat het hier ?

7. Zijn er specifieke screenings voor studenten uit risicolanden ?

8. Zo ja, is er sprake van weigering van studenten om veiligheidsredenen ?

9. Kent hij specifieke gevallen van gerechtelijke vervolging van internationale studenten ? Zo ja, hoeveel ?