S. 4-244 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot inperking van de impact van zogenaamde "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van landen uit de derde wereld
Paul Wille    Margriet Hermans    Nele Lijnen   

ontwikkelingsland
Internationaal Muntfonds
ontwikkelingshulp
vermindering van de schuld
obligatie
minder ontwikkeld land
beleggingsmaatschappij
kredietbrief
ethiek
motie van het Parlement
hedgefonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-244/1 4-244/1 (PDF) Voorstel van resolutie 5/10/2007
4-244/2 4-244/2 (PDF) Amendementen 13/11/2007
4-244/3 4-244/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2008
4-244/4 4-244/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/1/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/10/2007   Indiening Doc. 4-244/1 4-244/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2008   Inschrijving op agenda
31/1/2008   Algemene bespreking Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
31/1/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/10/2007   Inschrijving op agenda
23/10/2007   Niet behandeld
6/11/2007   Inschrijving op agenda
6/11/2007   Niet behandeld
13/11/2007   Inschrijving op agenda
13/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
13/11/2007   Bespreking
11/12/2007   Inschrijving op agenda
11/12/2007   Hoorzitting met de heer Eric Toussaint, Voorzitter van CADTM Belgique (Comitť pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde)
11/12/2007   Hoorzitting met mevrouw Martha Ruiz, Policy and Advocacy Officer, European Network on Debt and Development (EURODAD)
11/12/2007   Hoorzitting met de heer Rudy De Meyer, hoofd van de beleidsdienst van 11.11.11
11/12/2007   Gedachtewisseling
15/1/2008   Inschrijving op agenda
15/1/2008   Bespreking
15/1/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
15/1/2008   Aanneming na amendering
15/1/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-244/3 4-244/3 (PDF)
15/1/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-244/4 4-244/4 (PDF)
31/1/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 31/1/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 13/11/2007, 11/12/2007, 15/1/2008

Kruispuntbank van de wetgeving