S. 4-311 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
---------------
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
Paul Wille    Jean-Jacques De Gucht    Nele Lijnen   

vrije markt
economische rechten
vrijheid van het handelsverkeer
herziening van de grondwet
ondernemingsgeest

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-311/1 4-311/1 (PDF) Herziening van de grondwet 18/10/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/10/2007   Indiening
Herindiening 3-1930/1.
Doc. 4-311/1 4-311/1 (PDF)
18/10/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving