Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5729

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Terroristische activiteiten - Rekruteren van jongeren - Aantallen arrestaties en vervolgingen

terrorisme
islam
religieus conservatisme
Afghanistan
Pakistan

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
5/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4960

Vraag nr. 4-5729 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gedurende het afgelopen jaar hebben buitenlandse diensten veel aanhoudingen verricht van personen die onder meer worden verdacht van betrokkenheid bij het rekruteren van jongeren voor de jihad en van het verlenen van steun aan terroristische activiteiten. De aanhoudingen tonen aan dat de buitenlandse overheden (zoals de Nederlandse en Amerikaanse) er door politionele, gerechtelijke en internationale samenwerking in slagen om wervers en gerekruteerden daadwerkelijk te herkennen en aan te pakken.

Via rekruteringen blijken terroristische organisaties wereldwijd een reservoir te vormen van personen met uiteenlopende achtergronden, vaardigheden en mogelijkheden, die ingezet kunnen worden voor ondersteuning van de jihad en voor gewapende acties. De rekruteringen die hier plaatsvinden ten behoeve van de jihad kunnen niet meer worden afgedaan als incidenten, die verbonden zijn met een externe dreiging van islamistisch-terroristische netwerken. Integendeel, het verschijnsel heeft, ook in ons land, nadrukkelijk wortels binnen de eigen samenleving, doordat stagnerende integratie en ontoereikende acceptatie van moslims een voedingsbodem blijken te zijn voor radicalisering.

Dat dergelijke processen uiteindelijk dramatische proporties kunnen aannemen, bleek in het verleden al. The Washington Post schrijft dat wegens de escalerende onrust in Pakistan, er steeds meer Europeanen naar extremistische, trainingskampen trekken.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1.Hoeveel Belgische wervers en gerekruteerden werden in het binnenland gearresteerd in 2007, 2008 en 2009? Kan de geachte minister bevestigen dat er steeds meer moslims gerekruteerd worden in BelgiŽ?

2.Hoeveel Belgische wervers en gerekruteerden werden in het buitenland (Afghanistan, Pakistan en andere) gearresteerd in 2007, 2008 en 2009? Komen er inderdaad steeds meer Belgische moslims in (Pakistaanse of Afghaanse) extremistische kampen terecht?

3.Hoeveel wervers en gerekruteerden werden er veroordeeld in 2007, 2008 en 2009?

4.Kan de minister,op basis van de inlichtingen van onze diensten zeggen hoeveel rekruten er uit BelgiŽ naar voorgenoemde landen vertrokken zijn? Mogen en kunnen deze cijfers gegeven worden? Zo ja, hoeveel? Zo niet waarom niet, en kan de evolutie in algemene bewoordingen weergegeven worden?

Antwoord ontvangen op 5 januari 2010 :

 1. 1.Eind 2008 heeft de gerechtelijke autoriteit een vrouw gearresteerd die jongeren op internet bleek te werven en te indoctrineren. Deze vrouw, evenals verschillende personen die logistieke ondersteuning hebben geboden of een reis hebben gemaakt naar de Afghaans-Pakistaanse zone, werden aangehouden. Het is niet mogelijk om meer informatie over dit dossier te geven, aangezien het onderzoek nog loopt.

  Bij ons weten waren er in de jaren 2007 en 2009 geen arrestaties, gevolgd door opsluiting, van personen die betrokken waren bij wervingsactiviteiten of van gerekruteerden.

  Ook al bestaat er wegens voor de hand liggende redenen noch een kadaster van personen die gerekruteerd zouden kunnen worden door bewegingen met terroristische bedoelingen noch een lijst van personen die gerekruteerd werden, toch kunnen we volgens mij noch uit de actualiteit noch van de gegevens van de verschillende inlichtingen-en veiligheidsdiensten of politiediensten afleiden dat het aantal gerekruteerde personen duidelijk geëvolueerd is.

  Hoewel de Israëlische operatie in de Gaza-strook deed vrezen dat een nieuw front geopend werd voor de internationale jihad, lijken het korte conflict in Palestina, het op lange termijn mislukken van de acties die door islamistische strijders in Irak of Afghanistan gevoerd worden en de arrestaties van strijders in België of elders in Europa eerder factoren die de stijging van het aantal kandidaten om naar de jihad te vertrekken niet bevorderen.

 2. Omwille van voor de hand liggende redenen is het niet mogelijk om in detail op deze vraag te antwoorden. Belgen die zich naar het buitenland begeven, dienen vóór hun vertrek immers niet de redenen op te geven die hun vertrek motiveren. Bovendien kunnen bestemmingen voor sommige personen onbeduidend zijn, maar voor andere veelzeggend. Zo ontvangt een bepaald land studenten die ernstig wensen te studeren aan een islamitische universiteit, terwijl andere landen als excuus studies gebruiken om een ander project uit te werken. Tenslotte melden bepaalde staten ons niet altijd de redenen van arrestaties en gaan ze soms over tot uitwijzing omwille van het overtreden van de verblijfsregels die soms niet de hoofdoorzaak van de arrestatie zijn.

 3. 2007: drie (in beroep).

  2008: drie (in beroep).

  2009: geen veroordeling.

 4. Het is onmogelijk om te antwoorden op de vraag van het geachte parlementslid. Om zich naar de conflictzones te begeven, is het immers evident dat eventueel geïnteresseerde personen zich niet rechtstreeks naar het betrokken land begeven. In de praktijk kan men bijvoorbeeld via Turkije en vervolgens Iran passeren om naar Afghanistan te gaan. Het is onmogelijk om de reis van alle Belgische burgers te controleren die naar deze landen gaan of om achteraf te verifiëren of hun reizen werkelijk een toeristische of educatieve dimensie hadden. Bovendien worden enkel de personen ontdekt die ofwel zich ter plaatse laten pakken ofwel de personen die vóór hun vertrek of ingevolge de bezorgdheid of het gemanipuleer van hun verwanten het voorwerp van een onderzoek uitmaken. Het is goed mogelijk dat een alleenstaande persoon naar deze zones kan gaan en vervolgens naar ons land kan terugkeren zonder noch onze diensten te verontrusten noch ontdekt te worden door onze diensten.

  Ook al wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwestie van de vertrekken naar deze landen en aan de kwestie van de netwerken, toch gaat er een grote aandacht uit naar radicale personen uit ons land die ons de mogelijkheid bieden om eventuele kandidaten voor vertrek of personen die teruggekomen zijn van gevechten in de zone, die hun radicale opvattingen zouden tonen, te identificeren.