Auteurs- en sprekersregister betreffende "Laeremans Bart" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Afleggen rijexamen - Taalgebruik - Tolken (5-7681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7681
Afluistermaatregelen - Evolutie - Tolken - Vertalers (5-6618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6618
Afwezigheid van ministers op het ogenblik dat ze worden verondersteld te antwoorden op vragen van senatoren      
  5-11
p. 8 5-11 p. 8 (PDF)
Agressie in de Brusselse metro - Aangehouden minderjarige - Buitenvervolgingstelling (5-1241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1241
Ambt van notaris - Voorbehouden voor kandidaten met de Belgische nationaliteit - Aanvechting (5-796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-796
Arbeidsmarktbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5809
Arbeidsmarktbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5810
Armoedebestrijding - Kinderbijslag - Aantal personen onder de armoedegrens (5-114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-114
Armoedebestrijding - Kinderbijslag - Aantal personen onder de armoedegrens (5-115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-115
Arrondissement Brussel - Drugdealers - Aanpak - Tegenstellingen (5-10041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10041
Artsen - Taalkennis (5-5501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5501
Assisenjurylid - Loon - Klein verlet - Verder uitbetalen van loon door werkgever (5-5384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5384
Assisenjurylid - Verplaatsing - Verzekering - Dienst gerechtskosten (5-5383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5383
Autokeuringscentrum in Vilvoorde - Tweetalige aanwijzingsborden - Maatregelen (5-301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-301
Autokeuringscentrum in Vilvoorde - Tweetalige aanwijzingsborden - Maatregelen (5-4472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4472
Bank van De Post - Gebruik van het kantorennetwerk van bpost - Concurrentievoordeel (5-424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-424
Bank van De Post - Gebruik van het kantorennetwerk van bpost - Concurrentievoordeel (5-425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-425
Bank van De Post - Storting van pensioenen - Vertragingen (5-1522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1522
Begrotingstekort - Belastingkortingen. - Bedragen (5-116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-116
Begrotingstekort - Overheidsschuld - Evolutie (5-799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-799
Belastingkrediet - Begunstigden - Aantallen - Categorieën (5-898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-898
Belastingkrediet - Toekenning - Omvang (5-5813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5813
Belgische gevangenissen - Aantal vreemdelingen - Gesloten instellingen - Minderjarigen (5-5340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5340
Bestrijding van winkeldiefstal - Buurtinformatienetwerken - Overzicht (5-896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-896
Bijzondere opsporingsmethoden - Opsporing van personen die zich onttrokken hebben aan vrijheidsberovende maatregelen - Wettelijke regeling (5-6619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6619
Birmaanse junta - Officiële ontmoeting met generaal-majoor Nyan Wim - Sanctiebepalingen van de Europese Unie (5-4475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-4475
Birmaanse junta - Officiële ontmoeting met generaal-majoor Nyan Wim - Sanctiebepalingen van de Europese Unie (5-505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-505
Birmaanse junta - Officiële ontmoeting met generaal-majoor Nyan Wim - Sanctiebepalingen van de Europese Unie (5-5153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5153
Bpost - Binnendiensten in Brussel - Eentalig mailverkeer (5-2282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2282
Bpost - Brusselse postkantoren - Personeel - Taalbrevetten en taalpremies - Overzicht (5-11072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-11072
Brandweer - Politie - Financiering - Criteria (5-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-800
Brandweer - Subsidies - Objectieve parameters - Verhouding tussen de gewesten (5-2466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2466
Brussel - Bpost - Adresmanipulatie door automatische vertaling naar het Frans - Maatregelen (5-2366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2366
Brussel - Criminaliteit - Evolutie (5-1706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1706
Brussel - Criminaliteit - Evolutie (5-4456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4456
Brussel - Federale gerechtelijke politie - Vervanging van gepensioneerde rechercheurs (5-6100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6100
Brussel - Toelagen van de federale overheid - Wettelijke basis en voorwaarden - Overzicht (5-195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-195
Brussel - Toelagen van de federale overheid - Wettelijke basis en voorwaarden - Overzicht (5-4465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-4465
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Criminaliteitscijfers - Verschil tussen politiestatistieken en cijfers van het parket (5-451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-451
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gedetineerden - Aantallen (5-421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-421
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gedetineerden - Aantallen (5-4448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4448
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Werkloosheid - Profiel van de werklozen (5-113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-113
Brussels Parket - Strafrechtelijke zaken - Indeling op taalbasis - Onbekende dader (5-5146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5146
Brussels parket - Verkrachtingszaken - Zogenaamde metroverkrachter - Genetisch profiel - Vergelijkend onderzoek (5-8966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8966
Brusselse metro - Agressie - Aangehouden minderjarige - Buitenvervolgingstelling (5-5528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5528
Brusselse politie - Taalkennis - Stand van zaken - Maatregelen (5-8999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8999
Brusselse stadsbendes - Dodelijke slachtoffers - Pogingen tot moord en doodslag - Aantallen (5-8761)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8761
Buitenlandse spoorwegmaatschappijen - Eentalige benaming van de stad Brussel - Maatregelen (5-2367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2367
Buitenlandse spoorwegmaatschappijen - Eentalige benaming van de stad Brussel - Maatregelen (5-4440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4440
Cannabisplantages - Aantallen - Cijfergegevens - Gewestelijke verdeling (5-2242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2242
Cannabisplantages - Aantallen - Cijfergegevens - Gewestelijke verdeling (5-4458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4458
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Globale rekening (5-9034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9034
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Personeelsbezetting - Overzicht (5-9035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9035
China - Handelsbalans - Opwaardering van de yuan (5-118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-118
China - Lage lonen - Onderevaluatie van de munt - Oneerlijke concurrentie (5-801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-801
Chronische longlijders - Medicatie - Inhalatietoestellen (5-1091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1091
Correctionele rechtbank van Brussel - Griffie - Gebrek aan Nederlandstalig personeel - Maatregelen (5-1682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1682
De "overdracht" van de usurperende bevoegdheden aan de deelstaten (Bevoegdheden uitgeoefend door de federale overheid al behoren ze tot de bevoegdheid van de deelstaten - Lijst en bedragen van de bevoegdheden) (5-447)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-50
p. 8-10 5-50 p. 8-10 (PDF)
De Centrale Dienst voor de bestrijding van corruptie en de aanwervingsstop bij de federale gerechtelijke politie (Personeelstekort - Personeelsbestand - Wanverhouding Nederlandstaligen/Franstaligen - Globale personeelsevolutie bij de federale gerechtelijke politie) (5-4847)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-289 COM
p. 12-14 5-289 COM p. 12-14 (PDF)
De Europese zetelverdeling (Verlies van een zetel in het Europees Parlement voor de Vlamingen) (5-3352)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 36-38 5-216 COM p. 36-38 (PDF)
De Franstalige familierechtbank in Brussel (Afwezigheid van een Nederlandstalig equivalent - Taalverhouding - Kostprijs) (5-3507)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 8-9 5-227 COM p. 8-9 (PDF)
De Franstalige spandoeken van de NMBS in het station van Vilvoorde (Overtreding van de taalwetgeving) (5-4822)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-288 COM
p. 11-12 5-288 COM p. 11-12 (PDF)
De Post - Talenkennis van de postbodes (5-192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-192
De aangekondigde staking van de Brusselse metrobrigade (wegens een manifest personeelstekort) (5-1441)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-108 COM
p. 16-19 5-108 COM p. 16-19 (PDF)
De aanpak van cannabistelers (5-11299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11299
De aanpak van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem (Uitvoering van de luchthavenakkoorden van 2008 en 2010 - Billijke spreiding) (5-3691)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-237 COM
p. 16-18 5-237 COM p. 16-18 (PDF)
De aanpak van zwaar pestgedrag in Vlaams-Brabant en in het arrondissement Dendermonde (Bestraffen van minderjarige pesters - Behoefte aan een hedendaags jeugdsanctierecht) (5-2918)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 17-19 5-212 COM p. 17-19 (PDF)
De aanslag op een moskee in Anderlecht (Toename van het aantal extreme soennieten en salafisten in België) (5-472)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-55
p. 13-18 5-55 p. 13-18 (PDF)
De aansluiting van de luchthaven van Zaventem op het netwerk van hogesnelheidstreinen (en project Diabolo - Afschaffing van piekuurtreinen) (5-757)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 6-11 5-81 COM p. 6-11 (PDF)
De aanwezigheid van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen (Overbevolking - Repatriëring naar het buitenland) (5-160)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
De actiedreiging bij het personeel van de MIVB in het kader van het falend justitiebeleid ten aanzien van geweld tegen het MIVB-personeel (Beroep tegen een vonnis) (5-1312)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-140
p. 16-17 5-140 p. 16-17 (PDF)
De activering van "waakcellen antisemitisme" en hun mogelijke uitbreiding tot "anti-islam" (Bestrijden van islamofobie) (5-2045)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140 COM
p. 16-18 5-140 COM p. 16-18 (PDF)
De afwending van federale overheidsmiddelen voor incivieke doeleinden (Aanwending van federale subsidies die Sint-Lambrechts-Woluwe ontvangt in het kader van de installatie van een Nederlandstalige schepen, om de verfransing te stimuleren van de Vlaamse Rand, in het bijzonder Zaventem) (5-1196)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-128
p. 11-13 5-128 p. 11-13 (PDF)
De afwezigheid van forensische psychiatrie in ons land en de repercussies voor de geplande psychiatrische instellingen (5-7634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7634
De afzondering en de detentievoorwaarden van de heer Nizar Trabelsi (Terrorist - Bijzonder regime - Huwelijk - Uitlevering) (5-296)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 11-13 5-25 COM p. 11-13 (PDF)
De benoeming van een magistraat in zijn beleidscel (ondanks de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Justitie - Detachering van een magistraat van het Gentse parket-generaal) (5-393)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-45
p. 22-24 5-45 p. 22-24 (PDF)
De berichten dat koning Albert extra middelen aan de regering zou hebben gevraagd (5-1154)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-122
p. 23-26 5-122 p. 23-26 (PDF)
De beslissing van de Franse Gemeenschap om haar naam om te vormen tot "Fédération Wallonie-Bruxelles (5-166)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-24
p. 5-6 5-24 p. 5-6 (PDF)
De beveiliging van de luchthaven van Zaventem (Roofovervallen - Diamanttransporten - Screening van het personeel - Scanners voor vloeibare springstoffen - Bodyscanners) (5-3181)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 4-7 5-213 COM p. 4-7 (PDF)
De beveiliging van religieuze leiders en de vrijwaring van de vrije meningsuiting (Actie van Femen tegen aartsbisschop Léonard) (5-962)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-99
p. 23-24 5-99 p. 23-24 (PDF)
De bijkomende concentratie van lawaaihinder boven de Noordrand (Luchthaven Brussel-Nationaal - Luchthavenakkoord - Zie ook mondelinge vraag 5-1301) (5-1307)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-139
p. 28-31 5-139 p. 28-31 (PDF)
De bouw van forensisch psychiatrische centra zonder dat de toekomstige uitbater deze bouw kan adviseren (5-2221)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De bouw van het megalomaan project voor de Eruopese Raad en de Raad van de Europese Unie (5-1361)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 30-33 5-100 COM p. 30-33 (PDF)
De crisis bij het Antwerpse openbaar ministerie (Onderzoek van de procureur-generaal naar het optreden van een procureur des Konings - Overlijden van een agressief persoon na optreden van het Bijzonder Bijstandsteam van de politie) (5-873)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-93
p. 10-14 5-93 p. 10-14 (PDF)
De crisis bij het Hof van beroep in Brussel (Tekort aan magistraten en personeel - Vervangen van zieke en afwezige magistraten - Werklastmeting) (5-3579)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 20-23 5-227 COM p. 20-23 (PDF)
De derving van inkomsten ingevolge het niet innen van de procedurekosten voor de Raad van State (Zie ook vraag om uitleg 5-2387) (5-560)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-60
p. 20-21 5-60 p. 20-21 (PDF)
De digitalisering van het strafregister (Dienst Centraal Strafregister - Achterstand - Verkeersovertredingen - Zie ook vraag om uitleg 5-2833) (5-4711)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 21-24 5-284 COM p. 21-24 (PDF)
De dringende noodzaak aan een werkzame, gestandaardiseerde methodiek bij de diagnose van geïnterneerden (5-2226)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De ernstige lacunes in de Expo 14-18 (Vlaamse kwestie) (5-1348)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-143
p. 31-34 5-143 p. 31-34 (PDF)
De evaluatie van de zogenaamde nultolerantie in Kuregem (Anderlecht - Toepassing van het snelrecht) (5-699)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 8-11 5-67 COM p. 8-11 (PDF)
De evolutie van het aantal verkeersboetes in de verschillende gewesten en van de werklast van de politierechtbanken (en de politieparketten - Statistieken) (5-796)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 25-26 5-67 COM p. 25-26 (PDF)
De fiches van de administratie met betrekking tot de zesde staatshervorming (5-6587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6587
De financiering van de nieuwe forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen (5-2219)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De forse uitbreiding van het elektronisch toezicht (Enkelbanden) (5-897)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 35-38 5-67 COM p. 35-38 (PDF)
De gebrekkige dienstverlening van bpost in Vlaams-Brabant (Klachten over de bedeling en de taalkennis van de uitreikers) (5-2954)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 16-19 5-211 COM p. 16-19 (PDF)
De geplande gevangeniscapaciteit in Brussel en elders (5-2714)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 19-22 5-191 COM p. 19-22 (PDF)
De gevangenis van Vorst (die niet langer geschikt is om gevangenen op te sluiten, volgens de kamer van inbeschuldigingstelling - Cijfers van de overbevolking per gewest) (5-500)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-56
p. 29-30 5-56 p. 29-30 (PDF)
De gevolgen die aan de Rondetafels van de Interculturaliteit gegeven zullen worden (Verslag met aanbevelingen met het oog op het welslagen van een samenleving die op diversiteit gebaseerd is - Gevaarlijke tekst die ingaat tegen de grondbeginselen van de Westerse samenleving - Interculturaliteit versus multiculturaliteit - Holocaust) (5-164)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-19 COM
p. 15-23 5-19 COM p. 15-23 (PDF)
De gevolgen van de Salduzwet voor de inzetbaarheid van de politie (5-2917)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 21-23 5-206 COM p. 21-23 (PDF)
De gevolgen van het KPMG-rapport inzake de werklastmeting in het arrondissement Brussel (Nieuwe taalverhouding voor magistraten) (5-3935)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie en aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-258 COM
p. 4-20 5-258 COM p. 4-20 (PDF)
De gevolgen van het KPMG-rapport inzake de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel (Verkeerde taalverhoudingen) (5-1081)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111
p. 33-34 5-111 p. 33-34 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 15 december 2010 inzake de verplichte bijstand van een advocaat (tijdens de eerste verhoren door de politie of de onderzoeksrechter - Salduz-arrest) (5-263)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 13-17 5-25 COM p. 13-17 (PDF)
De heer Bart Laeremans protesteert tegen het feit dat zijn mondelinge vraag over de toespraak van de Koning tot de gestelde lichamen door het Bureau van de Senaat werd geschrapt      
  5-90
p. 6-7 5-90 p. 6-7 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De heer Jurgen Ceder protesteert tegen het feit dat zijn mondelinge vraag over de erkenning van koningskinderen onontvankelijk werd verklaard      
  5-108
p. 6 5-108 p. 6 (PDF)
De heren Danny Pieters en Bart Laeremans vragen om de behandeling uit te stellen van wetsontwerp 5-1768 (Uitstel inwerkingtreding Strafuitvoeringsrechtbanken) dat door het Bureau aan de agenda werd toegevoegd op de dag van de plenaire vergadering- Artikel 20.5 van het Reglement van de Senaat - Verwerping (5-691)      
  5-74
p. 9-11 5-74 p. 9-11 (PDF)
De hervorming van het gerechtelijk landschap en de bijzondere structuur in Henegouwen (Aantal procureurs) (5-548)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-59
p. 20-21 5-59 p. 20-21 (PDF)
De incidenten tussen de Brusselse onderzoeksrechters en de gevangenisdirecties (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-452)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De informatie omtrent België op de webstek van de Organisation internationale de la Francophonie (Raming van het aantal Franssprekenden in België - Benaming Fédération Wallonie-Bruxelles - Aantal Franstaligen in de Fédération - Financiering) (5-3924)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 38-41 5-261 COM p. 38-41 (PDF)
De inning van de procedurekosten voor de Raad van State (Achterstand - Zie ook mondelinge vraag 5-560) (5-2387)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 19-20 5-164 COM p. 19-20 (PDF)
De inschakeling van personeel dat geen Nederlands spreekt bij bpost in Vlaams-Brabant en Brussel (Taalwetgeving in bestuurszaken - Beroep op uitzendbureaus) (5-346)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 9-12 5-42 COM p. 9-12 (PDF)
De kerstboodschap van Albert II (Aanval op de Vlaams-nationalisten) (5-782)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-87
p. 22-24 5-87 p. 22-24 (PDF)
De kostprijs van de Europese school in Laken (5-2326)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 7-10 5-164 COM p. 7-10 (PDF)
De lamentabele toestand van het Brusselse justitiepaleis (Inbreuken op de veiligheid en het welzijn op het werk - Brandveiligheid - Veiligheidsmaatregelen voor de opslag van bewijsstukken) (5-665)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie en aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-74
p. 16-18 5-74 p. 16-18 (PDF)
De lichtzinnige aanpak van een pedofiel uit Asse (door Justitie en politie - Verzoek van Brazilië om bijkomende informatie) (5-2238)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 26-28 5-152 COM p. 26-28 (PDF)
De metropolitie in Brussel (Personeelstekort - Problemen met infrastructuur en communicatie - Stakingsaanzegging) (5-284)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-35
p. 26-30 5-35 p. 26-30 (PDF)
De modernisering en de defederalisering van Justitie (5-34)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 4-5 5-6 COM p. 4-5 (PDF)
De moeilijke strijd tegen cybercriminaliteit (5-3509)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-229 COM
p. 8-10 5-229 COM p. 8-10 (PDF)
De moeilijke strijd tegen cybercriminaliteit (onder andere door het Nationaal Centrum voor Cybersecurity - Cybercriminaliteitsbeleid) (5-3508)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 9-14 5-227 COM p. 9-14 (PDF)
De mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiënteerde evangelisatie (Extremisme - Als religie verpakte haatcampagnes - Evenwicht tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting) (5-317)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 15-19 5-43 COM p. 15-19 (PDF)
De mogelijke uitbreiding van de Salduz-wet naar alle verhoren (Ontwerp-richtlijn EU) (5-637)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-70
p. 24-25 5-70 p. 24-25 (PDF)
De moord op een Vlaamse zakenman in Mexico (Hulp van België bij het onderzoek) (5-4056)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 18-19 5-259 COM p. 18-19 (PDF)
De nakende Europese richtlijn die de aanwezigheid van een advocaat zal opleggen bij ieder verhoor (5-9020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9020
De naleving van de taalwetgeving door postbodes en de taalkennis van postbodes in Vlaams-Brabant (5-4714)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-288 COM
p. 9-11 5-288 COM p. 9-11 (PDF)
De nieuwe gevangenis in Haren (5-236)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 29-32 5-22 COM p. 29-32 (PDF)
De nieuwe initiatieven ter bestrijding van winkeldiefstal (Vzw Preventie en Veiligheid - Meedelen aan het parket van alle winkeldieven die driemaal werden doorgegeven) (5-270)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 19-23 5-25 COM p. 19-23 (PDF)
De nieuwe omzendbrief met betrekking tot elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit (Enkelband voor de meeste veroordeelden tot drie jaar) (5-903)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-95
p. 19-21 5-95 p. 19-21 (PDF)
De nieuwe omzendbrief rond het elektronisch toezicht (als alternatieve straf voor de veroordeelden tot drie jaar cel - Wegvallen van het maatschappelijke onderzoek) (5-3440)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 41-43 5-222 COM p. 41-43 (PDF)
De noodkreet van de vijf procureurs-generaal over het tekort aan capaciteit bij politie en parketten (Evolutie van het aantal seponeringen wegens een tekort aan recherchecapaciteit - Uitwerken van een stappenplan) (5-1399)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-148
p. 29-30 5-148 p. 29-30 (PDF)
De noodkreet van het Hof van beroep van Brussel (5-2696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2696
De noodkreet van het Hof van beroep van Brussel (5-4464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4464
De omkadering van de deskundigen in strafzaken (Evaluatie van gerechtsdeskundigen - Databank - Laattijdige betalingen) (5-3035)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 19-20 5-212 COM p. 19-20 (PDF)
De omkadering van gevaarlijke psychopaten door de dienst gevangeniswezen (Penitentiair verlof - Kans op recidive - Dienst Gevangeniswezen) (5-1626)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 8-10 5-111 COM p. 8-10 (PDF)
De omvang en de rol van het Militair Huis van de Koning (en het Huis der Hertogen van Brabant) (5-4182)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 17-18 5-274 COM p. 17-18 (PDF)
De onaangepastheid en ondoelmatigheid van de wet van 21 april 2007 op de internering (Gebrek aan begeleiding en therapie) (5-2225)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De ondermaatse verloning en de grote achterstand in de betaling van de deskundigen in strafzaken (5-2826)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 30-33 5-191 COM p. 30-33 (PDF)
De onmiddellijke vrijlating van op heterdaad betrapte koperdieven (door een onderzoeksrechter - Firma Nexans te Buizingen - Lokale politie van Halle - Illegalen met Roemeense nationaliteit - Splitsing gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) (5-16)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-11
p. 10-12 5-11 p. 10-12 (PDF)
De onrustwekkende vrijlatingen van zware jeugdige delinquenten in Brussel (Vraag over individuele dossiers - Weigering door de minister om te antwoorden) (5-1983)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 21-23 5-146 COM p. 21-23 (PDF)
De ontwikkelingen bij de aanstelling van de zorgcoördinatoren voor de commissies voor bescherming van de maatschappij (5-2223)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De onveilige situatie in Sint-Jans-Molenbeek (Straffeloosheid - Gedetacheerde politieagenten - Zerotolerantie - Nood aan een eengemaakte politiezone in Brussel - Immigratieprobleem) (Zie ook vraag om uitleg 5-1168) (5-209)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-26
p. 28-30 5-26 p. 28-30 (PDF)
De onvolledigheid van de strafregisters en de verdere digitalisering (Centraal Strafregister - Achterstand - Gemeentelijke strafregisters - Zie ook vraag om uitleg 5-4711) (5-2833)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-192 COM
p. 4-7 5-192 COM p. 4-7 (PDF)
De opheffing van de Franse Gemeenschap en de poging van Wallonië om Brussel in te lijven in een francofone federatie (Vervanging van de Franse Gemeenschap door de Fédération Wallonie-Bruxelles - Ongrondwettelijkheid - Brusselse Vlamingen) (5-109)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-20
p. 19-20 5-20 p. 19-20 (PDF)
De ophefmakende ontsnapping uit Sint-Gillis (5-726)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-81
p. 33-34 5-81 p. 33-34 (PDF)
De opheldering van misdrijven via de zogeheten sms-bom (Localiseren van de oorsprong van gevoerde communicatie - Controleren van de mensen die zich in de buurt van een bepaalde zendmast bevinden) (5-3266)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 27-28 5-222 COM p. 27-28 (PDF)
De oproep aan het adres van het Europees Hof voor de rechten van de mens betreffende asiel- en migratiezaken (Gezamelijke verklaring van de 47 lidstaten over de bemoeizucht van het Hof - Ergernis over het grote aantal dossiers en de procedures in kort geding - Samenstelling van het Hof) (5-899)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 4-8 5-79 COM p. 4-8 (PDF)
De organisatie Sharia4Belgium (Uitlevering van de leider aan Marokko) (5-345)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-41
p. 9-10 5-41 p. 9-10 (PDF)
De poging de anticorruptiecel van De Nolf te saboteren (Gevolgen voor het onderzoek naar politiek gevoelige Waalse financiële dossiers - Toekomst van de cel) (5-422)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-47
p. 23-26 5-47 p. 23-26 (PDF)
De politieke spanningen in Egypte (Staatsgreep - Sinaï - Moslimactivisten - Bescherming van de christelijke minderheid) (5-4109)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 32-37 5-261 COM p. 32-37 (PDF)
De procedure omtrent de behandeling van de zaken van de drie burgemeesters bij de Raad van State (Kandidaat-burgemeesters uit de rand rond Brussel van wie de Vlaamse regering de benoeming heeft geweigerd) (5-3233)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 29-30 5-216 COM p. 29-30 (PDF)
De radicalisering in Marokkaanse kringen en de toegenomen kans op aanslagen in België (Salafisme in Brussel) (5-1022)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-105
p. 5-7 5-105 p. 5-7 (PDF)
De reis van Prins Laurent naar Congo (tegen de wil van het Paleis en de regering in) (5-90)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-19
p. 17-21 5-19 p. 17-21 (PDF)
De resultaten van de werklastmeting voor het arrondissement Brussel (Hoven en rechtbanken - Verhouding tussen de Nederlandstalige en Franstalige zaken - Studiebureau KPMG) (5-3824)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-248 COM
p. 6-7 5-248 COM p. 6-7 (PDF)
De resultaten van het overleg met de deelstaten over de verdere uitvoering van de staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden en financiële middelen) (5-813)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-89
p. 12-14 5-89 p. 12-14 (PDF)
De rol van Nordine Amrani in de Luikse wapenhandel (Pleger van een vreselijke aanslag) (5-1781)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 7-9 5-129 COM p. 7-9 (PDF)
De rondetafel met de burgemeesters inzake de criminaliteitsbestrijding (Straffeloosheid - Snelle vrijlatingen, trage werking van het gerecht, gebrekkige samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, niet-uitvoering van straffen) (5-698)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 28-31 5-57 COM p. 28-31 (PDF)
De salafistische beweging (Verbod - Strijd tegen radicalisering) (5-2146)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-149 COM
p. 25-27 5-149 COM p. 25-27 (PDF)
De selectie van geïnterneerden die in de nieuwe forensisch psychiatrische centra zullen worden opgenomen (5-2220)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De situatie en behandeling van geïnterneerden die geen plaats vinden in de nieuwe forensisch psychiatrische centra (Patiënten in gevangenissen) (5-2224)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De sluipende invoering van godslastering in het strafrecht (Vrijheid van meningsuiting - Interpretatie van de racismewetgeving - Verscheuren van een exemplaar van de Koran) (5-3267)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 28-30 5-222 COM p. 28-30 (PDF)
De snelrechtkamers in het kader van de nultolerantie (Oproeping bij proces-verbaal en onmiddellijke dagvaarding - Brussel en in de andere gerechtelijke arrondissementen - Zie ook schriftelijke vraag 5-8759) (5-4639)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 19-21 5-284 COM p. 19-21 (PDF)
De spreiding van de vluchten rond de luchthaven van Zaventem (Normen bij rugwind - Tonnagebeperking voor baan 01/19 - Hoogte van de verplichte bocht - Baangebruik) (5-3934)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-266 COM
p. 7-11 5-266 COM p. 7-11 (PDF)
De staat van het treinstation van Vilvoorde (5-4646)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-275 COM
p. 5-7 5-275 COM p. 5-7 (PDF)
De stopzetting van de terugbetaling van een levensreddend medicijn (Zeer duur geneesmiddel - Rol van de farmaceutische industrie en de overheid) (5-977)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-101
p. 17-21 5-101 p. 17-21 (PDF)
De strafuitvoering (Elektronisch toezicht - Voorlopige invrijheidsstelling - Illegalen - Cijfergegevens) (5-4712)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 24-28 5-284 COM p. 24-28 (PDF)
De taalkaders in de federale wetenschappelijke instellingen (Scheeftrekking ten nadele van de Vlamingen) (5-3005)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-209 COM
p. 9-11 5-209 COM p. 9-11 (PDF)
De taalkennis bij de Brusselse politie (5-2077)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140 COM
p. 23-25 5-140 COM p. 23-25 (PDF)
De taalverhoudingen bij het Brussels gerecht en de werklastmeting ("Vlinderakkoord" - Verhouding tussen Nederlands- en Franstalige zaken in Brussel-Halle-Vilvoorde) (5-1847)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 15-20 5-129 COM p. 15-20 (PDF)
De toekomst van de terreinen van Schaarbeek-Vorming (Bouw van een nationaal sportstadium - Terrein van de NMBS) (5-3757)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-256 COM
p. 7-10 5-256 COM p. 7-10 (PDF)
De toekomst van de vice-gouverneur van Brussel in het kader van de zesde staatshervorming (5-6586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6586
De toekomst van een slagkrachtige Moslimexecutieve (Hernieuwing van de mandaten - Aanpak van de minister) (5-1008)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 18-22 5-79 COM p. 18-22 (PDF)
De toekomstige locaties voor behandeling van strafzaken in Brussel (Toekomst van het Justitiepaleis) (5-976)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 23-27 5-79 COM p. 23-27 (PDF)
De toelagen van de federale overheid aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en aan Brussel-Stad, de andere Brusselse gemeenten en de andere Brusselse plaatselijke besturen) (5-287)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
5-28 COM
p. 16-17 5-28 COM p. 16-17 (PDF)
De toepassing van de uitgebreide wet op de minnelijke schikkingen (in financiële dossiers) (5-4046)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 16-18 5-259 COM p. 16-18 (PDF)
De toestand in de gevangenis van Vorst en het gebrek aan gevangeniscapaciteit in Brussel (5-42)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 46-49 5-5 p. 46-49 (PDF)
De toestand van de Nationale Plantentuin (Nood aan een dringende algemene renovatie) (5-390)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-34 COM
p. 4-6 5-34 COM p. 4-6 (PDF)
De toewijzing van de uitbating van de nieuwbouw forensisch psychiatrische centra in Gent en Antwerpen (5-2218)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De toezichtscommissie voor de Staatsveiligheid (Onvolledige samenstelling - Onmogelijkheid om gebruik te maken van de bijzondere inlichtingenmethodes) (5-121)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 22-23 5-6 COM p. 22-23 (PDF)
De traagheid en laksheid van Justitie in moorddossiers (5-1374)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-145
p. 30-32 5-145 p. 30-32 (PDF)
De traagheid van de politie bij het seinen van gestolen voertuigen (5-2613)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 16-18 5-184 COM p. 16-18 (PDF)
De uithaal naar de vele misbruiken in het pro-Deosysteem (Controle - Vergoedingssysteem) (5-764)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-84
p. 28-31 5-84 p. 28-31 (PDF)
De uitlatingen van minister-president Peeters over het treuzelen van de federale overheid in verband met de bevoegdheidsoverdrachten in het kader van de zesde staatshervorming ("Vlinderakkoord") (5-572)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-61
p. 7-9 5-61 p. 7-9 (PDF)
De uitrolling van de wet inzake de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Werklastmeting - Verdeling van de Nederlandse en Franse taalkaders - "Vlinderakkoord") (5-3265)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 24-27 5-222 COM p. 24-27 (PDF)
De uitspraken van de Gentse procureur-generaal over de traagheid van Justitie in complexe strafzaken (Aanpak op korte termijn - Gespecialiseerde rechtbanken - Hervorming van het procesrecht - Studie) (5-3660)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-239 COM
p. 7-10 5-239 COM p. 7-10 (PDF)
De uitspraken van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in Terzake (over de werkverhoudingen tussen Nederlandstalige en Franstalige magistraten) (5-609)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-63
p. 28-29 5-63 p. 28-29 (PDF)
De veiligheidssituatie en de toekomst van het Brusselse Justitiepaleis (Onveilige werkomstandigheden - Stabiliteit van het gebouw) (5-2076)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-144 COM
p. 7-13 5-144 COM p. 7-13 (PDF)
De veiligheidssituatie en de toekomst van het Brusselse justitiepaleis (5-2022)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 23-27 5-146 COM p. 23-27 (PDF)
De veiligheidssituatie in de zone Brussel-West en in het bijzonder in Molenbeek (Personeelsbezetting van de politie - Onvrede bij de lokale politie - Federale inspanningen - Klachten - Comité P - Allochtonen - Ramadan - Invoering van een gewestelijke politie) (Zie ook mondelinge vraag 5-209) (5-1168)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-87 COM
p. 22-28 5-87 COM p. 22-28 (PDF)
De vertraagde renovatie van het treinstation van Vilvoorde (5-2959)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 21-25 5-211 COM p. 21-25 (PDF)
De vervanging van de gouverneur en de vicegouverneur van Brussel (Controle op de naleving van de taalwetgeving) (5-234)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-32 COM
p. 4-5 5-32 COM p. 4-5 (PDF)
De voorrangsbehandeling van de opleiding voor aspirant-inspecteurs in Brussel (Gevolgen voor de andere politiezones) (5-2358)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 5-7 5-184 COM p. 5-7 (PDF)
De voorstellen rond veiligheid in recreatieparken (Toegangsverbod voor jongeren die zich misdragen - Identiteitscontrole) (5-853)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 24-31 5-66 COM p. 24-31 (PDF)
De vraag of de uitspraken van de vicepremier aangaande de Kamerverkiezingen overeenstemmen met de regeringsstandpunten (Gevolgen van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor de Brusselse Vlamingen) (5-1308)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-140
p. 8-9 5-140 p. 8-9 (PDF)
De vrijlating van minderjarige delinquenten (Gebrek aan plaatsen in gesloten jeugdinstellingen - Communautaire bevoegdheid - Demotivatie van de politieagenten) (5-64)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 26-29 5-15 p. 26-29 (PDF)
De werking van de Hoge Raad voor de Justitie (Schorsing van een lid wegens inverdenkingstelling voor valsheid in geschrifte) (5-1004)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-104
p. 28 5-104 p. 28 (PDF)
De werklast en de taalverhoudingen in het arrondissement Brussel (Verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige zaken - Splitsing van het gerechtelijke arrondissement BHV) (5-1355)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 39-43 5-101 COM p. 39-43 (PDF)
De werklastmeting voor het arrondissement Brussel (Hoven en rechtbanken - Taalverhouding - KPMG-studie) (5-1106)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-114
p. 8-10 5-114 p. 8-10 (PDF)
De zaak-Belliraj (Marokkaanse belg die in Marokko veroordeeld werd wegens terrorisme en wegens zes in België gepleegde politieke moorden - Strafonderzoek in België - Staatsveiligheid - Zie ook vragen om uitleg 5-602 en 5-1627) (5-122)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 24-25 5-6 COM p. 24-25 (PDF)
Economische groei - Effect op de tewerkstellingscijfers - Loonmassa (5-797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-797
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Bart Laeremans, gecoöpteerd senator
5-3
p. 5 5-3 p. 5 (PDF)
Een nieuwe gevangenis in Brussel (5-2203)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 4-6 5-164 COM p. 4-6 (PDF)
Elektronisch toezicht - Omzendbrief - Overzicht (5-11002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11002
Elektronisch toezicht - Uitbreiding tot veroordeelden met een gevangenisstraf van minder dan 8 maanden - Spraakherkenning (5-9896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9896
Europese School - Bouwen van een nieuwe school - Kostprijs - Toekomstige werking (5-2037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2037
Europese School - Bouwen van een nieuwe school - Kostprijs - Toekomstige werking (5-2038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2038
Europese School - Bouwen van een nieuwe school - Kostprijs - Toekomstige werking (5-4466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4466
Europese Unie - Dienst voor buitenlandse betrekkingen - Oprichting - Effect op de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (5-802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-802
Europese kaderwet inzake buitenlandse inbeslagnames - Omzetting - Stand van zaken (5-110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-110
Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid - Europees Integratiefonds - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5800
Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid - Europees Integratiefonds - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5801
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Storting van een forfaitaire verwarmingstegemoetkoming - Vermelding van het adres in het Frans (5-302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-302
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Aankoop van een flatscreen - Prijs (5-1240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1240
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Aankoop van een flatscreen - Prijs (5-4453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4453
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Personeel - Verdeling naar taalrol (5-2318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2318
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Personeel - Verdeling naar taalrol - Evolutie (5-10785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10785
Federale wetenschappelijke instellingen - Taalverhoudingen - Stand van zaken (5-9289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9289
Fiscale uitgaven - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) (5-5808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5808
Flitspalen - Verkeersboetes - Overzicht (5-10774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10774
Flitspalen - Verkeersboetes - Overzicht (5-10775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10775
Flitspalen - Verkeersboetes - Overzicht (5-10776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10776
Flitspalen - Verkeersboetes - Overzicht (5-10777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10777
Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Reservegelden - Bestemming (5-2568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2568
Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Reservegelden - Bestemming (5-4462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4462
Gedetineerden - Aantallen - Evolutie (5-11001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11001
Gedetineerden - Enkelband - Strafregime - Nationaliteit - Evolutie (5-8968)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8968
Gedetineerden - Enkelband - Uitbreiding van de capaciteit - Gevolgen (5-9895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9895
Gedetineerden - Illegale vreemdelingen (5-9894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9894
Gedetineerden - Nationaliteit - Wettige verblijfplaats - Evoluties (5-8964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8964
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-2399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2399
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-2400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2400
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-4461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4461
Gekende daders - Woonplaats - Halle-Vilvoorde - Brusselse gemeentes (5-11183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11183
Gekende daders - Woonplaatsen - Statistieken (5-9781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9781
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Gemengde inbreuken - Toepassing van de taalwetgeving (5-2525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2525
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Gemengde inbreuken - Toepassing van de taalwetgeving (5-2526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2526
Gerechtstolken - Achterstallige honoraria - Maatregelen (5-235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-235
Gerechtstolken - Achterstallige honoraria - Maatregelen (5-4443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4443
Gerechtstolken - Laattijdige betalingen door de parketten - Maatregelen (5-300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-300
Gerechtstolken - Laattijdige betalingen door de parketten - Maatregelen (5-4446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4446
Gestolen voertuigen - Vergoeding takeldiensten (5-168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-168
Gestolen voertuigen - Vergoeding takeldiensten (5-4442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4442
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-247
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-248
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-4445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4445
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-4468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4468
Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats (5-423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-423
Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats (5-4450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4450
Gevangenis Haren - Capaciteit - Aantal cellen voor één en twee personen (5-6838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6838
Gevangenis van Sint-Gillis - Infrastructuurwerken - Renovatiewerken per vleugel - Toekomstplannen (5-6172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6172
Gevangenisdirecteur - Uitspraken in de media - Maatregelen (5-1089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1089
Gevangenissen - Wortel - Tilburg - Gedetineerden zonder wettig verblijfsbewijs (5-10331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10331
Gevangenissen - Absenteïsme bij het personeel - Evolutie (5-1680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1680
Gevangenissen - Absenteïsme bij het personeel - Evolutie (5-4454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4454
Gevangenissen - Halal maaltijden - Aantallen (5-1723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1723
Gevangenissen - Illegalen - Aantallen - Nationaliteiten - Evolutie (5-11000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11000
Gevangenissen - Wortel - Tilburg - Aantal gedetineerden - Nationaliteit (5-10330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10330
Gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst - Gedetineerden - Cipiers - Aantallen (5-7679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7679
Gewapende overvallen - Gegevens voor 2010 - Verdeling per gewest en per arrondissement (5-2239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2239
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Gezinsbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Kinderbijslag - Bedragen (5-5806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5806
Gezinsbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Kinderbijslag - Bedragen (5-5807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5807
Gezinshereniging - Wet van 8 juli 2011 - Gebreken (5-3236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-3236
Gezinshereniging - Wet van 8 juli 2011 - Gebreken (5-4479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4479
Gezondheidszorg - Residentieel - Geestelijke gezondheid - Hulp aan personen - Preventie - Eerste lijn - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5804
Gezondheidszorg - Residentieel - Geestelijke gezondheid - Hulp aan personen - Preventie - Eerste lijn - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5805
Goederenverkeer over de weg - Kostprijs (5-117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-117
Grootstedenbeleid - Wetenschapsbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5796
Grootstedenbeleid - Wetenschapsbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5797
Grote gezinnen - Kinderbijslag - Grotere uitkering vanaf het derde kind (5-1719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1719
Grote gezinnen - Kinderbijslag - Grotere uitkering vanaf het derde kind (5-1720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1720
Grote gezinnen - Kinderbijslag - Grotere uitkering vanaf het derde kind (5-4478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4478
Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven (Verlenging van de aanhouding tot 48 uur - Salduzarrest) (5-672)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-672/1
p. 1-4 5-672/1 p. 1-4 (PDF)
Het Justitiepaleis te Brussel (Renovatie - Meervoudige functie voor het gebouw - Plaats voor het behandelen van strafzaken) (5-2710)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 17-19 5-191 COM p. 17-19 (PDF)
Het activiteitenverslag 2009 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Onderzoek OCAD - Audit van de Staatsveiligheid - Onderzoek in de zaak Belliraj - Onderzoek betreffende de zaak "de Bonvoisin" - Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -adviezen en -attesten - Samenwerking tussen de politiediensten, de Veiligheid van de Staat en de ADIV - Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten en internationale instanties - Toezichtsonderzoek over de rellen in Vorst - Bestuurlijke commissie in het kader van de BIM-wet) (5-545)      
  Bespreking
5-13
p. 38-44 5-13 p. 38-44 (PDF)
Het anoniem solliciteren (Modaliteiten - Naleven van de taalwetgeving) (5-2958)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 21-25 5-220 COM p. 21-25 (PDF)
Het beleid ten opzichte van Egypte (Staatsgreep) (5-3885)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 32-37 5-261 COM p. 32-37 (PDF)
Het betalen van gerechtskosten door de burgerlijke partij in verkrachtingszaken (5-8506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8506
Het bloedbad in Luik (5-328)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Zie actualiteitendebat : de aanslag in Luik
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Het bloedbad in Luik (Place Saint-Lambert, 13 december 2011 - Onderzoek naar de omstandigheden van de moordpartij van Nordine Amrani - Wapenbezit - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Fundamentalisme) (5-2857)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-192 COM
p. 12-16 5-192 COM p. 12-16 (PDF)
Het debat over de niet-samendrukbare straffen (Strafuitvoering) (5-926)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 8-10 5-79 COM p. 8-10 (PDF)
Het door Luc Van den Bossche gevraagde jaarloon (als voorzitter van de raad van bestuur van The Brussels Airport Company) (Zie ook mondelinge vraag 5-266) (5-267)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
5-30
p. 16-20 5-30 p. 16-20 (PDF)
Het dossier van de politieke moorden die toegeschreven zijn aan Abdelkader Belliraj (Marokkaanse Belg die in Marokko veroordeeld werd wegens terrorisme - Vervolging in België - Zie ook vragen om uitleg 5-122 en 5-602 en mondelinge vraag 5-1385) (5-1627)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 10-13 5-111 COM p. 10-13 (PDF)
Het dossier van de zes politieke moorden die toegeschreven zijn aan Abdelkader Belliraj (Marokaanse Belg die in Marokko veroordeeld werd wegens terrorisme - Vervolging in België - Vraag van het parket om buitenvervolgingstelling - Veiligheid van de Staat - Zie ook vragen om uitleg 5-1627, 5-602 en 5-122) (5-1385)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146
p. 26-28 5-146 p. 26-28 (PDF)
Het dossier van de zes politieke moorden, toegeschreven aan Belliraj (Marokkaanse Belg die in Marokko veroordeeld werd wegens terrorisme - Stand van zaken van het lopende onderzoek, van de rogatoire commissie en van de onderzoeken in Marokko - Zie ook vragen om uitleg 5-122 en 5-1627) (5-602)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 18-21 5-57 COM p. 18-21 (PDF)
Het dossier-KB Lux (Fiscale fraude - Niet-vervolging omwille van onregelmatigheden en onwettige onderzoeksdaden - Strafonderzoek ten laste van een politieman - Verslag van het parket-generaal) (5-235)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 27-29 5-22 COM p. 27-29 (PDF)
Het dossier-Trabelsi (Uitlevering van de terrorist aan de Verenigde Staten) (5-1683)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 29-31 5-111 COM p. 29-31 (PDF)
Het gebruik van andere talen door de NMBS in haar aankondigingen in de stations gelegen in het eentalig Nederlandstalige gebied (5-2537)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 11-13 5-211 COM p. 11-13 (PDF)
Het gebruik van de benaming Fédération Wallonie-Bruxelles door de federale instellingen (Naamswijziging van de Franse Gemeenschap - Aankondigingen van SELOR) (5-2350)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-181 COM
p. 5-7 5-181 COM p. 5-7 (PDF)
Het grote verschil in aanpak van jeugddelinquenten tussen de Nederlandse en Belgische Justitie (Gewelddadige raid van jongeren uit Turnhout op een onschuldige voorbijganger in Eindhoven) (5-3036)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 21-22 5-212 COM p. 21-22 (PDF)
Het laten begaan van auto-inbrekers en andere criminelen (Laksheid tegenover illegalen) (5-3180)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 13-14 5-222 COM p. 13-14 (PDF)
Het mislukte terrorismeproces in Antwerpen (Verdwijning van de hoofdverdachte na zijn vrijlating in afwachting van het proces) (5-3936)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 12-14 5-259 COM p. 12-14 (PDF)
Het negeren van de scheiding der machten door de fundamentalistische AKP-regering in Turkije (Reactie van de EU) (5-1242)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlanse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-135
p. 20-22 5-135 p. 20-22 (PDF)
Het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde (in Asse - Personeel - Werklastmeting) (5-2775)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 28-30 5-191 COM p. 28-30 (PDF)
Het nieuwe rapport van Europol over drughandel en druggebruik in Europa (Aanpak door ons land) (5-3093)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 23-26 5-206 COM p. 23-26 (PDF)
Het nieuwe rapport van Europol over drugshandel en drugsgebruik in Europa (5-3092)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 9-13 5-222 COM p. 9-13 (PDF)
Het nieuwe uitstel van de kaderuitbreiding van het hof van beroep van Brussel (Bevoordeling van de lagere Franstalige rechtbanken ten nadele van het hof van beroep - Werklastmeting) (5-1061)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-108
p. 31-33 5-108 p. 31-33 (PDF)
Het onderzoek naar de extreme moslimgroep "Sharia4Belgium" en de nieuwe bedreigingen naar niet-moslims toe (Uitlatingen n.a.v. het overlijden van mevrouw Marie-Rose Morel - Aanzetten tot haat op basis van een politieke overtuiging - Gerechtelijke vervolging) (5-501)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 27-29 5-46 COM p. 27-29 (PDF)
Het onderzoek naar de relschoppers in Hofstade en de toepassing van het snelrecht (Jonge amokmakers op het recreatiedomein van Bloso) (5-123)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 14-15 5-21 p. 14-15 (PDF)
Het opvorderen van politiemensen bij stakingen in de gevangenissen (Protocol met de vakbonden ter voorkoming van wilde stakingen - Minimale dienstverlening) (5-285)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 4-11 5-25 COM p. 4-11 (PDF)
Het plan inzake de huisartsenwachtdiensten en de Brusselse situatie (Gebruik der talen) (5-1220)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-131
p. 24-25 5-131 p. 24-25 (PDF)
Het proefproject rond het door de Kortrijkse burgemeester opgelegd huisarrest (Thuisdetentie via elektronisch toezicht - Uitbreiding van het elektronisch toezicht naar de voorlopige hechtenis - Straatverbod als administratieve sanctie bij overschrijding van het politiereglement) (5-2198)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 14-16 5-152 COM p. 14-16 (PDF)
Het sponsoringbeleid van Belgacom (5-5814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5814
Het sponsoringsbeleid van Belgacom (Strategie - Politieke beweegredenen) (5-1846)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 23-26 5-124 COM p. 23-26 (PDF)
Het stilzitten van het parket van Charleroi inzake een notoire gangsterbende (5-1258)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-136
p. 21-22 5-136 p. 21-22 (PDF)
Het taalkader en de overdracht van de Plantentuin van Meise (Samenwerkingsakkoord - Franstalige personeelsleden - Financieringsregeling) (5-2856)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-209 COM
p. 7-9 5-209 COM p. 7-9 (PDF)
Het taalkader van de Veiligheid van de Staat (Scheeftrekking) (5-765)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 23-25 5-67 COM p. 23-25 (PDF)
Het talmen van Justitie in het dossier van een Brusselse terrorist (Hakim Benladghem) (5-932)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-97
p. 31-33 5-97 p. 31-33 (PDF)
Het tijdschrift CongoPanorama (Propaganda - Geldverspilling) (5-3564)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 15-17 5-236 COM p. 15-17 (PDF)
Het toenemende fenomeen van de stadsbendes in Brussel (5-3101)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 26-29 5-206 COM p. 26-29 (PDF)
Het toezicht van de taalinspectie op het volwassenenonderwijs (Opschorting van bepalingen van de taalwet van 1963 bij ministerieel besluit) (5-2021)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-136 COM
p. 12-13 5-136 COM p. 12-13 (PDF)
Het uitblijven van een gemeentelijke koppeling aan het centraal strafregister (Nood aan een aansluiting tussen het gemeentelijk strafregister en het centraal strafregister) (5-2295)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 33-34 5-152 COM p. 33-34 (PDF)
Het uitblijven van het koninklijk besluit dat registratie mogelijk moet maken voor de handel in edelmetalen (Aanpak van criminaliteit) (5-1271)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-108 COM
p. 14-16 5-108 COM p. 14-16 (PDF)
Het uitstroombeleid voor geïnterneerden (5-2222)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
Het verschil tussen het verlenen van gratie in Nederlandstalige en Franstalige dossiers (5-467)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 8-12 5-46 COM p. 8-12 (PDF)
Het verzekeren van politievoertuigen in gebruik (Ontbrekende verzekeringskaart) (5-2189)      
  Vraag om uitleg van de heer Huub Broers aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-149 COM
p. 22-24 5-149 COM p. 22-24 (PDF)
Het vreemde politieoptreden tegen manifestanten van het Taalaktiekomitee (Manifestatie voor het koninklijk paleis - Admnistratieve aanhoudingen - Vernederende behandeling) (5-1091)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-87 COM
p. 21-22 5-87 COM p. 21-22 (PDF)
Het vrijlaten van een gewelddadige moordenaar in afwachting van zijn uitgesteld proces (Kamer van inbeschuldigingstelling - Overschrijding van de redelijke termijn - Nood tot aanpassing van de wet op de voorlopige hechtenis) (5-292)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 26-28 5-25 COM p. 26-28 (PDF)
Het weglopen van kinderen en jongeren (van huis of van de instelling waar ze verblijven - Werklast jeugdrechtbanken - Jongeren die van school worden gestuurd - Jeugddelinquentie) (5-131)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 21-24 5-21 p. 21-24 (PDF)
Het wegwerken van de verschillen tussen de gezinsbijslagen van loontrekkenden en zelfstandigen (en de overheveling naar de gemeenschappen) (5-3000)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-203 COM
p. 4-5 5-203 COM p. 4-5 (PDF)
Het zwakke vervolgingsbeleid inzake schijnhuwelijken in Brussel (5-737)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-82
p. 23-24 5-82 p. 23-24 (PDF)
Hoge Raad voor de Justitie - Leden - Schorsing - Gevolgen (5-10306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10306
Identificatieplicht en gezichtsbedekking (Boerkaverbod - Cijfers - Urgentie - Andere wettelijke instrumenten) (5-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 31-34 5-66 COM p. 31-34 (PDF)
Identiteitskaarten voor kinderen (5-2)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2
Ijzerwake - Aanhoudingen - Vervolgingen (5-111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-111
Ijzerwake - Aanhoudingen - Vervolgingen (5-112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-112
Infrabel - Diabolo-project - Stand van zaken (5-121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-121
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Globale rekening (5-9037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9037
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Personeelsbezetting - Overzicht (5-9036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9036
Internering van een moordenaar - Verlaten van de instelling - Toezicht - Risico's (5-1750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1750
Jeugdbendes - Veldonderzoek in zeventien steden - Stand van zaken (5-2241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-2241
Jeugddelinquenten - Gesloten opvangplaatsen - Evolutie - Overzicht (5-8965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8965
Koninklijke Schenking - Overzicht kosten en uitgaven - Personeel - Verloning (5-8277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8277
Koninklijke Schenking - Terreinen - Grimbergen - Statuut - Toekomstplannen (5-3339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3339
Koninklijke Schenking - Terreinen - Grimbergen - Statuut - Toekomstplannen (5-4467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4467
Kraakpanden - Domiciliëring - Weigering (5-4469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4469
Kraakpanden - Domiciliëring - Weigering (5-897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-897
Kritiek op artikel 84 van het ontwerp van programmawet 5-869 : toevoeging van bepalingen over de minnelijke schikking in strafzaken door het indienen van een amendement in de commissie Financiën van de Kamer - Aanpassing van de programmawet via een inderhaast opgestelde reparatiewet die gelijktijdig behandeld wordt (5-406)      
  5-18
p. 11 5-18 p. 11 (PDF)
  5-18
p. 14 5-18 p. 14 (PDF)
  5-18
p. 15 5-18 p. 15 (PDF)
  5-18
p. 19 5-18 p. 19 (PDF)
  5-18
p. 21 5-18 p. 21 (PDF)
Lagelonenland - Muntmanipulatie - Ondersteuning van de uitvoer - Maatregelen (5-426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-426
Laken - Christus Koningkerk - Bendegeweld - Maatregelen (5-8969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8969
Landbouwsector - Ontwikkeling - Omzet - Subsidiëring - Gewestelijke verschillen (5-1679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1679
Landcomponent van de Landsverdediging - Opendeurdag van 5 mei 2013 - Taalgebruik - Advertentie - URL (5-8998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8998
Langdurige werklozen - Aantallen per provincie (5-1718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1718
Lokale politie - Automatisch antwoordsysteem - Tweetalige boodschappen (5-6841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6841
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - Schade aan voertuigen - Aanhouding van verdachten - Stand van zaken (5-1238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1238
Mededeling van de regering - De heer Elio Di Rupo, eerste minister, kondigt aan dat Koning Albert II op 21 juli 2013 zal aftreden en zal worden opgevolgd door zijn zoon prins Filip - Hulde      
  Bespreking
5-110
p. 6-14 5-110 p. 6-14 (PDF)
Mevrouw Liesbeth Homans vraagt dat het verslag van wetsontwerp 5-1532 integraal wordt voorgelezen in de plenaire vergadering, omdat niet alle senatoren dit verslag in hun mailbox hebben ontvangen op de dag vóór de algemene bespreking - Artikel 27, 4°, van het Reglement van de Senaat - Stemming - Instemming (5-1532)      
  5-52
p. 8-9 5-52 p. 8-9 (PDF)
NMBS - Agressie op treinpersoneel - Aantallen - Vervolgingen (5-2118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2118
NMBS - Agressie op treinpersoneel - Aantallen - Vervolgingen (5-2119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2119
NMBS - Agressie op treinpersoneel - Aantallen - Vervolgingen (5-4441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4441
NMBS - Inschakelen van wagons - Reizigersaantallen (5-671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-671
NMBS - Treinramp Buizingen - Intern onderzoek - Resultaten (5-119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-119
NMBS - Treinramp Buizingen - Intern onderzoek - Resultaten (5-4439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4439
NMBS - Treinverkeer in Brussel - Westelijk ringspoor (5-120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-120
NV Delcredere - Overheidssteun - Europese Commissie - Onderzoek (5-1721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1721
NV Delcredere - Vermeende staatssteun - Nationale Delcrederedienst - Europese Unie (5-2941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2941
Nationale Delcrederedienst - Storting pensioenen - Tweetalige vermeldingen op de uittreksels (5-6839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6839
Nationale Delcrederedienst - Storting pensioenen - Tweetalige vermeldingen op de uittreksels (5-6840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
SV 5-6840
Nationale Delcrederedienst - Vaste Commissie voor taaltoezicht - Taalgeschil - Klacht - Reactie (5-9000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9000
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Collectieve arbeidsovereenkomsten - Publieke toegankelijkheid (5-8031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8031
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Taalkader - Stand van zaken - Huidige taalverhoudingen (5-8030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8030
Nationaliteitsverklaringen - Cijfers voor de jaren 2011, 2012 en 2013 - Onderscheid van de verscheidene gevallen voorzien in artikel 12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (5-9942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9942
Onderwijs - Taalregeling - Toepassing (5-2979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2979
Onderzoekscommissie grote fiscale fraudedossiers - Aanbevelingen - Bijkomende magistraten voor OLAF-dossiers (5-2822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2822
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1673/2
p. 1-2 5-1673/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Bespreking van het enig artikel
5-72
p. 70 5-72 p. 70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden ("Vlinderakkoord") (5-2369)      
  Amendementen nrs 28 tot 34 van de heer Bart Laeremans
5-2369/2
p. 17-19 5-2369/2 p. 17-19 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Bart Laeremans, Francis Delpérée en Wouter Beke
5-134
p. 32-34 5-134 p. 32-34 (PDF)
  5-134
p. 50 5-134 p. 50 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ("Vlinderakkoord" - Beroep bij het Grondwettelijk Hof tegen de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij een sanctie wordt opgelegd aan kandidaten verkozen om te zetelen in de Kamer - Zie ook doc. 5-2374 en 5-2376) (5-2375)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten ("Vlinderakkoord") (5-2373)      
  Amendementen nrs 2 tot 7 van de heer Bart Laeremans
5-2373/2
p. 2-3 5-2373/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Amendementen nrs 1 tot 15 van de heer Bart Laeremans
5-1532/2
p. 1-47 5-1532/2 p. 1-47 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heer Bart Laeremans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1532/4
p. 3 5-1532/4 p. 3 (PDF)
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
5-52
p. 60-64 5-52 p. 60-64 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Controle door het Grondwettelijk Hof van de wettigheid van de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij sancties worden opgelegd aan kandidaten verkozen voor de Kamer - Zie ook doc. 5-2375 en 5-2376) (5-2374)      
  Amendement nr 2 van de heer Bart Laeremans
5-2374/2
p. 2 5-2374/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Uitsluiten van elke procedure inzake belangenconflicten betreffende federale regels die betrekking hebben op de vestiging en de toepassing van de personenbelasting) (5-2371)      
  Amendement nr 3 van de heer Bart Laeremans
5-2371/2
p. 3 5-2371/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gewestelijke volksraadplegingen) (5-2372)      
  Amendement nr 2 van de heer Bart Laeremans
5-2372/2
p. 2 5-2372/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2856)      
  Bespreking
5-151
p. 31-61 5-151 p. 31-61 (PDF)
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8350
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8351
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8352
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8353
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8354
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8355
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8356
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8357
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8358
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8359
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8360
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8361
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8362
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8363
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8364
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8365
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8366
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8367
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8368
Over de inoverwegingneming van wetsvoorstel 5-1001/1 tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiële schade - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen (5-1001)      
  5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Overbevolking in de gevangenissen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwen van een nieuwe gevangenis - Renoveren van de bestaande Brusselse gevangenissen (5-4452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4452
Overbevolking in de gevangenissen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwen van een nieuwe gevangenis - Renoveren van de bestaande Brusselse gevangenissen (5-452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-452
Overbevolking van de gevangenissen - Nationaliteit van de gedetineerden (5-422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-422
Overbevolking van de gevangenissen - Nationaliteit van de gedetineerden (5-4449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4449
Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling (5-420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-420
Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling (5-4447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4447
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-429
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-430
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-431
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-432
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-433
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-434
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-435
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-436
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-437
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-438
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-439
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-440
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-441
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-442
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-443
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-444
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-445
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-4451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4451
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-446
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-447
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-4473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4473
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-4474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-4474
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-4476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4476
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-448
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-449
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-450
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-5152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5152
Overlegcomité - Samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken (5-7730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-7730
Overvallen met oorlogswapens - Aantallen - Acht-puntenprogramma voor de veiligheid in Brussel - Uitvoering (5-2238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2238
Overvallen op apothekers - Albanees - Vrijlating - Recidive (5-8967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8967
Pakistan - Tolvrije textielinvoer - Bijkomende concurrentiehandicap - Gevolgen (5-428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-428
Participatiefonds - Belgisch Interventie en Restitutie Bureau - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5798
Participatiefonds - Belgisch Interventie en Restitutie Bureau - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5799
Penitentiair personeel - Beschikbaar personeel per gedetineerde - Onevenwichtige verdeling tussen Wallonië en Vlaanderen (5-2324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2324
Penitentiair personeel - Beschikbaar personeel per gedetineerde - Onevenwichtige verdeling tussen Wallonië en Vlaanderen (5-4459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4459
Penitentiaire beambten - Aantallen - Communautair onevenwichtige verdeling in verhouding tot het aantal gevangenen (5-2569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2569
Penitentiaire beambten - Aantallen - Communautair onevenwichtige verdeling in verhouding tot het aantal gevangenen (5-4463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4463
Pensioenen - Werknemers privé-sector - Zelfstandigen - Uitgaven (5-108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-108
Pensioenen - Werknemers privé-sector - Zelfstandigen - Uitgaven (5-109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-109
Persoonlijk feit van de heer Bart Laeremans - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken in doc. 5-869 (5-869)      
  5-18
p. 20-21 5-18 p. 20-21 (PDF)
Politie Brussel - Taalkennis - Stand van zaken - Taalpremie (5-2240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2240
Politie Brussel - Taalkennis - Stand van zaken - Taalpremie (5-4470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4470
Politiekantoor Brussel - Affiches - Taalgebruik (5-3842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3842
Politiekantoor Brussel - Affiches - Taalgebruik (5-4471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4471
Politieke verklaringen van arbeidsrechters in asieldossiers (5-58)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 5-7 5-6 COM p. 5-7 (PDF)
Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene - Verkeersboetes - Doorgeven van gegevens aan het arrondissementeel informatiekruispunt - Boetefonds (5-1605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1605
Protest tegen de lange termijn tussen het indienen van de vraag om uitleg en de agendering ervan      
  5-81 COM
p. 7 5-81 COM p. 7 (PDF)
Rampenfonds - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5792
Rampenfonds - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5793
Rechtbank van eerste aanleg in Brussel - Speciale kamer voor versnelde rechtspraak - Werking - Resultaten (5-8759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8759
Rechtszaken - Beëdigde vertalers en tolken - Statuut - Stand van zaken (5-236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-236
Rechtszaken - Beëdigde vertalers en tolken - Statuut - Stand van zaken (5-4444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4444
Regeling van werkzaamheden (Bespreking van de agendapunten over de Civiele Lijst en de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie)      
  5-121
p. 23-24 5-121 p. 23-24 (PDF)
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Falende werking van Justitie in Brussel
5-80
p. 44 5-80 p. 44 (PDF)
   Gebrek aan transparantie in de Commissie Justitie
5-80
p. 44 5-80 p. 44 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 68-70 5-39 p. 68-70 (PDF)
   Hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 60-62 5-39 p. 60-62 (PDF)
  5-39
p. 70 5-39 p. 70 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen - Financieringswet ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 18 5-39 p. 18 (PDF)
  5-39
p. 68 5-39 p. 68 (PDF)
  5-39
p. 87 5-39 p. 87 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 21-22 5-39 p. 21-22 (PDF)
  5-39
p. 38 5-39 p. 38 (PDF)
  5-39
p. 39-40 5-39 p. 39-40 (PDF)
  5-39
p. 70-73 5-39 p. 70-73 (PDF)
Rijbewijzen - Intrekking en vervallenverklaring - Verschillen tussen de gewesten (5-2357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2357
Rijbewijzen - Intrekking en vervallenverklaring - Verschillen tussen de gewesten (5-4460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4460
Rijbewijzen - Personen uit het buitenland - Inwisselingen - Aantallen - Weigeringen - Verstrenging (5-7680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7680
Rol van de Koning in een parlementaire democratie - Hervorming van de koninklijke functie      
  5-110
p. 11 5-110 p. 11 (PDF)
Salafisme - Terreur - Maatregelen (5-5982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5982
Schorsing van een rechter - Niet verlenging - Stand van zaken (5-1239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1239
Snelheidsovertredingen - Flitscontroles - Tolerantiemarges (5-2116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2116
Snelheidsovertredingen - Flitscontroles - Tolerantiemarges (5-2117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2117
Snelheidsovertredingen - Flitscontroles - Tolerantiemarges (5-4457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4457
Staatsveiligheid - Vacature - Invulling (5-1681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1681
Staatsveiligheid - Vacature - Invulling (5-4455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4455
Uitgaven Justitie - Justitiehuizen - Eerstelijnsbijstand - Jeugdbescherming - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5802
Uitgaven Justitie - Justitiehuizen - Eerstelijnsbijstand - Jeugdbescherming - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5803
Verdachte van moord - Vrijlating - Vluchtpoging - Borgsom (5-10792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10792
Verdachte van moord - Vrijlating - Vluchtpoging - Borgsom (5-8760)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8760
Verkeersboetes uit het buitenland - Gebruik van het Duits of het Frans - Afspraken in verband met het opstellen van standaardformulieren in het Nederlands (5-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-427
Verkeersveiligheidfonds - FRGE - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5794
Verkeersveiligheidfonds - FRGE - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5795
Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen overgeheveld naar de deelstaten (5-9352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9352
Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen overgeheveld naar de deelstaten (5-9353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9353
Vernieuwde rijbewijzen (5-3)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-3
Verplichte keuring van wagens - Inbreuken - Stijging - Sancties en maatregelen (5-1722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1722
Vlaams-Brabant - Criminaliteit - Daders uit Brussel - Aantallen (5-1523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1523
Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Transmissies - Gevolgen (5-5476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5476
Volwassenenonderwijs - Taalinspectie - Toezicht - Stand van zaken (5-11080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-11080
Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht - Stand van zaken (5-11128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11128
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1733/2
p. 1-3 5-1733/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Bart Laeremans
5-1752/2
p. 1-8 5-1752/2 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Bart Laeremans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1752/5
p. 1-3 5-1752/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-2236/2
p. 1-2 5-2236/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Bart Laeremans
5-1753/2
p. 1-4 5-1753/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 143, §2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-473)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-473/1
p. 1-2 5-473/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-2243/2
p. 1-2 5-2243/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Bart Laeremans
5-1564/2
p. 1-2 5-1564/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-2238/2
p. 1-2 5-2238/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1743/2
p. 1-2 5-1743/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-2239/2
p. 1-2 5-2239/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-2244/2
p. 1-2 5-2244/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-466)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-466/1
p. 1-11 5-466/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1730/2
p. 1-3 5-1730/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Amendement nr 2 van de heer Bart Laeremans
5-2240/2
p. 2-3 5-2240/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Bart Laeremans
5-2237/2
p. 1-2 5-2237/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1720/2
p. 1-2 5-1720/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1721/2
p. 1-3 5-1721/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1722/2
p. 1-2 5-1722/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1731/2
p. 1-3 5-1731/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-467/1
p. 1-4 5-467/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1732/2
p. 1-3 5-1732/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-468/1
p. 1-2 5-468/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1561/2
p. 1 5-1561/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1723/2
p. 1-2 5-1723/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Amendement nr 2 van de heer Bart Laeremans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1750/5
p. 1-2 5-1750/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Bart Laeremans
5-1724/3
p. 1-2 5-1724/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Bart Laeremans
5-1724/4
p. 3-6 5-1724/4 p. 3-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-469/1
p. 1-2 5-469/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Bart Laeremans
5-1725/3
p. 1-2 5-1725/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-470/1
p. 1-2 5-470/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1726/2
p. 1 5-1726/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1727/2
p. 1 5-1727/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-471/1
p. 1-2 5-471/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1728/2
p. 1-3 5-1728/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1729/2
p. 1-2 5-1729/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-472/1
p. 1-2 5-472/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-956/1
p. 1-2 5-956/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1734/2
p. 1-3 5-1734/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1737/2
p. 1-3 5-1737/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1738/2
p. 1-3 5-1738/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1735/2
p. 1-2 5-1735/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1736/2
p. 1-2 5-1736/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1739/2
p. 1-2 5-1739/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1740/2
p. 1-2 5-1740/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1741/2
p. 1-2 5-1741/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1742/2
p. 1-3 5-1742/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Bart Laeremans
5-2241/2
p. 1-2 5-2241/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1562/2
p. 1 5-1562/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-65
p. 24-25 5-65 p. 24-25 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de heer Bart Laeremans
5-1749/3
p. 1-3 5-1749/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de gevallen waarin de dienst Veiligheid van de Staat verkozen politici schaduwt (5-2034)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2034/1
p. 1-4 5-2034/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de afwikkeling van het Fyra-project door de NMBS-groep (Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel) (5-2248)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2248/1
p. 1-7 5-2248/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de zaak Dexia (5-1277)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1277/1
p. 1-4 5-1277/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake het opzetten van fiscale constructies door de feitelijke vereniging genaamd ACW (5-2013)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-2013/1
p. 1-7 5-2013/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 2 van het reglement van de Senaat wat de samenstelling van de commissie die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven betreft (Taalevenwicht) (5-1433)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-1433/1
p. 1-2 5-1433/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vertegenwoordiging van alle politieke fracties in het Vast Comité I) (5-2040)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2040/1
p. 1-3 5-2040/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het gebruik van zaktelefoons (Toegelaten gebruik tijdens plenaire vergaderingen, commissievergaderingen e.a. voor zover daarbij geen geluid wordt geproduceerd of de orde wordt verstoord) (5-2177)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2177/1
p. 1-3 5-2177/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Amendementen nrs 4 tot 9 van de heer Bart Laeremans
5-1568/3
p. 9-12 5-1568/3 p. 9-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  5-68
p. 8-23 5-68 p. 8-23 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-68
p. 23-24 5-68 p. 23-24 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van de heer Bart Laeremans
5-1566/3
p. 2-5 5-1566/3 p. 2-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Amendementen nrs 7 tot 23 van de heer Bart Laeremans
5-1565/3
p. 8-17 5-1565/3 p. 8-17 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
  Amendementen nrs 36 tot 106 en 123 van de heer Bart Laeremans
5-2232/4
p. 33-78 5-2232/4 p. 33-78 (PDF)
  5-2232/4
p. 84 5-2232/4 p. 84 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heer Bart Laeremans
5-1567/3
p. 2-6 5-1567/3 p. 2-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  5-68
p. 8-23 5-68 p. 8-23 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-68
p. 23 5-68 p. 23 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heer Bart Laeremans
5-1745/4
p. 1-2 5-1745/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft (Overdracht naar de Gemeenschappen) (5-2429)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2429/1
p. 1-6 5-2429/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2116/1
p. 1-3 5-2116/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Amendementen nrs 8 tot 22 van de heer Bart Laeremans
5-1754/4
p. 1-7 5-1754/4 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Amendement nr 3 van de heer Bart Laeremans
5-1989/5
p. 1-2 5-1989/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Wijzigingen van technische aard, die als doel hebben de bijzondere wet aan te passen aan vaststaande praktijken en rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof van Justitie, het Hof toe te laten efficiënter te werken, en de bijzondere wet te verduidelijken - Elektronische procesvoering) (5-2438)      
  Algemene bespreking
5-139
p. 38-43 5-139 p. 38-43 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - Uitbreiding van de constitutieve autonomie tot de regels betreffende de samenstelling van het Parlement, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem) (5-1572)      
  Amendementen nrs 5 tot 11 van de heer Bart Laeremans
5-1572/3
p. 6-11 5-1572/3 p. 6-11 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Amendementen nrs 6 tot 9 van de heer Bart Laeremans
5-1746/4
p. 1-4 5-1746/4 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te verbeteren, inzonderheid wat het toezicht betreft op het personeelsbeleid van de lagere besturen (Toekennen van vernietigingsbevoegdheid aan de vice-gouverneur) (5-1351)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-1351/1
p. 1-4 5-1351/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1449/1
p. 1-5 5-1449/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Amendementen nrs 11 tot 13 van de heer Bart Laeremans
5-1815/4
p. 2-5 5-1815/4 p. 2-5 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Bart Laeremans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1815/7
p. 1-2 5-1815/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaamse Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen - Zie ook doc 5-1571) (5-1570)      
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van reglement van de Belgische Senaat (ingevolge de hervorming van de Senaat - ["Vlinderakkoord"] - Voorlopig bureau, onderzoek van de geloofsbrieven en samenstelling van de vergadering - Vast bureau - Taalgroepen - Fracties - Afvaardiging van de Senaat in de parlementaire overlegcommissie - Regeling van de werkzaamheden - Commissies - Plenaire vergadering - Procedure inzake ontwerpen en voorstellen - Behandeling van de wetsontwerpen bedoeld in artikel 78 van de Grondwet - Incidenten - Informatieverslagen - Schriftelijke vragen - Verzoekschriften - Belangenconflicten - Voordracht en benoeming van kandidaten en evenredige vertegenwoordiging - Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden - Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Zendingen in het buitenland - Orde in de Senaat en op de tribunes - Griffier, diensten en bibliotheek - Dotatie - Cumulatiebeperking en vergoeding van de gecoöpteerde senatoren - Herziening van het reglement) (5-2353)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 9-10 5-132 p. 9-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (5-510)      
  Over de inoverwegingneming
5-7
p. 6-7 5-7 p. 6-7 (PDF)
  Bespreking
5-8
p. 11-15 5-8 p. 11-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de christelijke gemeenschap in Irak en in het Nabije-Oosten en het Midden-Oosten (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije en het Midden-Oosten) (Moordaanslagen en andere gewelddaden - Discriminatie en onverdraagzaamheid - Asielzoekers) (5-597)      
  Amendement nr 43 van de heer Bart Laeremans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-597/8
p. 3 5-597/8 p. 3 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 29-33 5-31 p. 29-33 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van islamitische satellietzenders, radiostations en websteks die op het Belgische en Europese grondgebied anti-Westerse haatpropaganda verspreiden (5-1421)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1421/1
p. 1-10 5-1421/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevoegdheidsoverschrijdende rol van het Eruopese Hof voor de rechten van de mens (5-1448)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1448/1
p. 1-13 5-1448/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Yogyakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (5-1847)      
  Bespreking
5-82
p. 45-51 5-82 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende Armeniërs (5-1481)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1481/1
p. 1-3 5-1481/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de niet-naleving van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen (Schorsing van de aanstellingen die strijdig zijn met de taalwet in bestuurszaken - Toezicht op het correct naleven van de bepalingen m.b.t. de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen - In gebreke blijven van de voogdijoverheid) (5-2268)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2268/1
p. 1-23 5-2268/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een aanscherping van de Europese wetgeving inzake gezinshereniging (5-588)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-588/1
p. 1-6 5-588/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronischevermoeidheidssyndroom (5-615)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-615/1
p. 1-5 5-615/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi (5-1911)      
  Bespreking
5-111
p. 45-49 5-111 p. 45-49 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran (5-860)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-860/1
p. 1-5 5-860/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de noodzaak van een nieuw internationaal bechermingsregime voor vluchtelingen (Herziening van de Conventie van Genève) (5-680)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-680/1
p. 1-6 5-680/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de toestand in Turkije (5-2254)      
  Verslag van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-2254/1
p. 1-4 5-2254/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de inperking van de macht van de Belgische monarchie, het opheffen van bepaalde prerogatieven van het koningshuis en de uiteindelijke en volledige afschaffing van de monarchie (5-2430)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2430/1
p. 1-4 5-2430/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de totstandkoming van een nieuwe bijzondere wet teneinde Brussel om te vormen tot een stadsgewest en dit in het perspectief van haar toekomst als tweetalige hoofdstad van Vlaanderen (5-2186)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-2186/1
p. 1-15 5-2186/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie om efficiënter het probleem van het niet-verzekerd rijden aan te pakken (5-1430)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1430/1
p. 1-5 5-1430/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken (5-783)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-783/1
p. 1-3 5-783/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de "plaasmoorde", het systematisch vermoorden van blanke boeren in Zuid-Afrika (5-1446)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1446/1
p. 1-5 5-1446/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fédération Wallonie-Bruxelles" (Naamswijziging van de Franse Gemeenschap) (5-1044)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1044/1
p. 1-5 5-1044/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Voorstel tot terugzending - Intrekking
5-31
p. 38-42 5-31 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Amendementen nrs 21 tot 27 van de heer Bart Laeremans
5-1370/2
p. 9-13 5-1370/2 p. 9-13 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 38-54 5-89 p. 38-54 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot de splitsing van de sociale zekerheid (5-1436)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1436/1
p. 1-8 5-1436/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap (5-772)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-772/1
p. 1-5 5-772/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter aanmaning van de regering om dringend werk te maken van nationale en internationale wettelijke initiatieven en maatregelen om de OCMW-diensten in de mogelijkheid te stellen om een echt vermogensonderzoek te voeren naar eigendommen in het buitenland van aanvragers van een leefloon (5-1420)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1420/1
p. 1-4 5-1420/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II (5-617)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder
5-617/1
p. 1-3 5-617/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van staatkundige onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (5-838)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-838/1
p. 1-37 5-838/1 p. 1-37 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van een doelmatige en transparante besteding van de financiële middelen van NGO's die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (5-1494)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch et de MM. Bart Laeremans, Yves Buysse et Filip Dewinter
5-1494/1
p. 1-15 5-1494/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van Taiwan (Republiek China) als onafhankelijke Staat en tot ondersteuning van het streven van Taiwan naar het lidmaatschap van internationale organisaties waarvan België deel uitmaakt (5-1582)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1582/1
p. 1-6 5-1582/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een verbod op de financiering van moskeeën en islamitische instituten door middel van internationale geldstromen uit moslimfundamentalistische hoek (5-759)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-759/1
p. 1-3 5-759/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het uiten van protest tegen de aanduiding door de Wereldgezondheidsorganisatie van Taiwan als provincie van de Volksrepubliek China (5-1426)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Bart Laeremans en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1426/1
p. 1-6 5-1426/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties (5-616)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-616/1
p. 1-7 5-616/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verandering van de naam "BOZAR" in "Paleis voor Schone Kunsten - Palais des Beaux-Arts" (5-848)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-848/1
p. 1-3 5-848/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verfijning van de politiële registratie van misdrijven en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van de vermoedelijke dader van een misdrijf (5-813)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-813/1
p. 1-5 5-813/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging of opzegging van de sociale zekerheidsverdragen met Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije en de landen van ex-Joegoslavië met het oog op de stopzetting van de export van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie (5-2117)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-2117/1
p. 1-6 5-2117/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (5-2526)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2526/1
p. 1-5 5-2526/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (5-2536)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2536/1
p. 1-2 5-2536/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (5-2627)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2627/1
p. 1-2 5-2627/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (5-2628)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2628/1
p. 1-2 5-2628/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (5-2629)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2629/1
p. 1-2 5-2629/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (5-2630)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2630/1
p. 1-3 5-2630/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (5-2631)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2631/1
p. 1-2 5-2631/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (5-2632)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2632/1
p. 1-2 5-2632/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (5-2633)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2633/1
p. 1-2 5-2633/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (5-2634)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2634/1
p. 1-2 5-2634/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (5-2635)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2635/1
p. 1-2 5-2635/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (5-2636)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2636/1
p. 1-2 5-2636/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (5-2537)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2537/1
p. 1-2 5-2537/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (5-2637)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2637/1
p. 1-2 5-2637/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (5-2638)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2638/1
p. 1-2 5-2638/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (5-2639)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2639/1
p. 1-2 5-2639/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (5-2640)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2640/1
p. 1-2 5-2640/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (5-2641)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2641/1
p. 1-2 5-2641/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (5-2642)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2642/1
p. 1-2 5-2642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (5-2643)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2643/1
p. 1-2 5-2643/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (5-2644)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2644/1
p. 1-2 5-2644/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (5-2645)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2645/1
p. 1-2 5-2645/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (5-2646)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2646/1
p. 1-2 5-2646/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (5-2647)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2647/1
p. 1-2 5-2647/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (5-2538)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2538/1
p. 1-2 5-2538/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (5-2539)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2539/1
p. 1-2 5-2539/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (5-2648)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2648/1
p. 1-2 5-2648/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (5-2649)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2649/1
p. 1-2 5-2649/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (5-2650)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2650/1
p. 1-2 5-2650/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (5-2651)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2651/1
p. 1-2 5-2651/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (5-2652)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2652/1
p. 1-2 5-2652/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (5-2653)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2653/1
p. 1-2 5-2653/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (5-2654)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2654/1
p. 1-2 5-2654/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (5-2655)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2655/1
p. 1-2 5-2655/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (5-2656)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2656/1
p. 1-2 5-2656/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (5-2657)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2657/1
p. 1-2 5-2657/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (5-2540)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2540/1
p. 1-2 5-2540/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (5-2658)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2658/1
p. 1-2 5-2658/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (5-2659)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2659/1
p. 1-2 5-2659/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (5-2660)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2660/1
p. 1-2 5-2660/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (5-2661)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2661/1
p. 1-2 5-2661/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (5-2662)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2662/1
p. 1-2 5-2662/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (5-2663)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2663/1
p. 1-2 5-2663/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135bis van de Grondwet (5-2664)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2664/1
p. 1-2 5-2664/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (5-2665)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2665/1
p. 1-2 5-2665/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (5-2666)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2666/1
p. 1-2 5-2666/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (5-2667)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2667/1
p. 1-2 5-2667/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (5-2668)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2668/1
p. 1-2 5-2668/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (5-2541)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2541/1
p. 1-2 5-2541/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (5-2669)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2669/1
p. 1-2 5-2669/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (5-2670)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2670/1
p. 1-2 5-2670/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (5-2671)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2671/1
p. 1-2 5-2671/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (5-2672)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2672/1
p. 1-2 5-2672/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (5-2673)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2673/1
p. 1-2 5-2673/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (5-2674)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2674/1
p. 1-2 5-2674/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (5-2675)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2675/1
p. 1-2 5-2675/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (5-2676)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2676/1
p. 1-2 5-2676/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (5-2677)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2677/1
p. 1-2 5-2677/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (5-2678)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2678/1
p. 1-2 5-2678/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (5-2542)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2542/1
p. 1-2 5-2542/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (5-2543)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2543/1
p. 1-2 5-2543/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (5-2679)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2679/1
p. 1-2 5-2679/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (5-2680)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2680/1
p. 1-2 5-2680/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (5-2681)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2681/1
p. 1-2 5-2681/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (5-2682)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2682/1
p. 1-2 5-2682/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (5-2683)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2683/1
p. 1-2 5-2683/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (5-2684)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2684/1
p. 1-2 5-2684/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (5-2685)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2685/1
p. 1-2 5-2685/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (5-2686)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2686/1
p. 1-2 5-2686/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157bis van de Grondwet (5-2687)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2687/1
p. 1-2 5-2687/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (5-2688)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2688/1
p. 1-2 5-2688/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (5-2689)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2689/1
p. 1-2 5-2689/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (5-2544)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2544/1
p. 1-2 5-2544/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (5-2690)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2690/1
p. 1-2 5-2690/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (5-2691)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2691/1
p. 1-2 5-2691/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (5-2692)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2692/1
p. 1-2 5-2692/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (5-2693)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2693/1
p. 1-2 5-2693/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (5-2694)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2694/1
p. 1-2 5-2694/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (5-2695)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2695/1
p. 1-2 5-2695/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (5-2696)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2696/1
p. 1-2 5-2696/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (5-2697)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2697/1
p. 1-2 5-2697/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (5-2698)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2698/1
p. 1-2 5-2698/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168bis van de Grondwet (5-2699)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2699/1
p. 1-2 5-2699/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (5-2700)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2700/1
p. 1-2 5-2700/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (5-2545)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2545/1
p. 1-2 5-2545/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (5-2701)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2701/1
p. 1-2 5-2701/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (5-2702)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2702/1
p. 1-2 5-2702/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (5-2703)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2703/1
p. 1-2 5-2703/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (5-2704)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2704/1
p. 1-2 5-2704/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (5-2705)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2705/1
p. 1-2 5-2705/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (5-2706)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2706/1
p. 1-2 5-2706/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (5-2707)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2707/1
p. 1-2 5-2707/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (5-2708)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2708/1
p. 1-2 5-2708/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (5-2709)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2709/1
p. 1-3 5-2709/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (5-2710)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2710/1
p. 1-2 5-2710/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (5-2546)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2546/1
p. 1-2 5-2546/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (5-2711)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2711/1
p. 1-2 5-2711/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (5-2712)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2712/1
p. 1-2 5-2712/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (5-2713)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2713/1
p. 1-2 5-2713/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (5-2714)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2714/1
p. 1-2 5-2714/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (5-2715)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2715/1
p. 1-2 5-2715/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (5-2716)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2716/1
p. 1-2 5-2716/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (5-2717)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2717/1
p. 1-2 5-2717/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (5-2718)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2718/1
p. 1-2 5-2718/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (5-2719)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2719/1
p. 1-2 5-2719/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (5-2720)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2720/1
p. 1-2 5-2720/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (5-2547)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2547/1
p. 1-2 5-2547/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (5-2721)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2721/1
p. 1-2 5-2721/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (5-2722)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2722/1
p. 1-2 5-2722/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (5-2723)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2723/1
p. 1-2 5-2723/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (5-2724)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2724/1
p. 1-2 5-2724/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (5-2725)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2725/1
p. 1-2 5-2725/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (5-2726)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2726/1
p. 1-2 5-2726/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (5-2727)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2727/1
p. 1-2 5-2727/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (5-2728)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2728/1
p. 1-2 5-2728/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (5-2729)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2729/1
p. 1-2 5-2729/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (5-2527)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2527/1
p. 1-3 5-2527/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (5-2548)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2548/1
p. 1-2 5-2548/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (5-2549)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2549/1
p. 1-2 5-2549/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (5-2550)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2550/1
p. 1-2 5-2550/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (5-2551)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2551/1
p. 1-2 5-2551/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (5-2552)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2552/1
p. 1-2 5-2552/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (5-2553)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2553/1
p. 1-2 5-2553/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (5-2554)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2554/1
p. 1-2 5-2554/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (5-2555)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2555/1
p. 1-2 5-2555/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (5-2556)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2556/1
p. 1-2 5-2556/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (5-2557)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2557/1
p. 1-2 5-2557/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (5-2558)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2558/1
p. 1-2 5-2558/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (5-2528)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2528/1
p. 1-3 5-2528/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (5-2559)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2559/1
p. 1-2 5-2559/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (5-2560)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2560/1
p. 1-2 5-2560/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (5-2561)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2561/1
p. 1-2 5-2561/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (5-2562)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2562/1
p. 1-2 5-2562/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (5-2563)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2563/1
p. 1-2 5-2563/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (5-2564)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2564/1
p. 1-2 5-2564/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (5-2565)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2565/1
p. 1-2 5-2565/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (5-2566)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2566/1
p. 1-2 5-2566/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (5-2567)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2567/1
p. 1-2 5-2567/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (5-2568)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2568/1
p. 1-2 5-2568/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39bis van de Grondwet (5-2569)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2569/1
p. 1-2 5-2569/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39ter van de Grondwet (5-2570)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2570/1
p. 1-2 5-2570/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (5-2529)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2529/1
p. 1-2 5-2529/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (5-2571)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2571/1
p. 1-2 5-2571/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (5-2572)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2572/1
p. 1-2 5-2572/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (5-2573)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2573/1
p. 1-2 5-2573/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (5-2574)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2574/1
p. 1-2 5-2574/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (5-2575)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2575/1
p. 1-2 5-2575/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (5-2576)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2576/1
p. 1-2 5-2576/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (5-2577)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2577/1
p. 1-2 5-2577/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (5-2578)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2578/1
p. 1-2 5-2578/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (5-2579)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2579/1
p. 1-2 5-2579/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (5-2580)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2580/1
p. 1-2 5-2580/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (5-2530)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2530/1
p. 1-2 5-2530/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (5-2581)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2581/1
p. 1-2 5-2581/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (5-2582)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2582/1
p. 1-2 5-2582/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (5-2583)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2583/1
p. 1-2 5-2583/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (5-2584)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2584/1
p. 1-2 5-2584/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (5-2585)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2585/1
p. 1-2 5-2585/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (5-2586)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2586/1
p. 1-2 5-2586/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (5-2587)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2587/1
p. 1-2 5-2587/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (5-2588)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2588/1
p. 1-2 5-2588/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (5-2589)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2589/1
p. 1-2 5-2589/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (5-2590)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2590/1
p. 1-2 5-2590/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (5-2531)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2531/1
p. 1-2 5-2531/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (5-2591)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2591/1
p. 1-2 5-2591/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (5-2592)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2592/1
p. 1-2 5-2592/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (5-2593)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2593/1
p. 1-2 5-2593/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (5-2594)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2594/1
p. 1-2 5-2594/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (5-2595)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2595/1
p. 1-2 5-2595/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (5-2596)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2596/1
p. 1-2 5-2596/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (5-2597)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2597/1
p. 1-2 5-2597/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (5-2598)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2598/1
p. 1-2 5-2598/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (5-2599)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2599/1
p. 1-2 5-2599/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (5-2600)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2600/1
p. 1-2 5-2600/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (5-2532)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2532/1
p. 1-2 5-2532/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (5-2601)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2601/1
p. 1-2 5-2601/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (5-2602)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2602/1
p. 1-2 5-2602/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (5-2603)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2603/1
p. 1-2 5-2603/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (5-2604)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2604/1
p. 1-2 5-2604/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (5-2605)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2605/1
p. 1-2 5-2605/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (5-2606)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2606/1
p. 1-2 5-2606/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (5-2607)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2607/1
p. 1-2 5-2607/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (5-2608)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2608/1
p. 1-2 5-2608/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (5-2533)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2533/1
p. 1-2 5-2533/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (5-2534)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2534/1
p. 1-2 5-2534/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (5-2609)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2609/1
p. 1-2 5-2609/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (5-2610)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2610/1
p. 1-2 5-2610/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (5-2611)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2611/1
p. 1-2 5-2611/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (5-2612)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2612/1
p. 1-2 5-2612/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (5-2613)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2613/1
p. 1-2 5-2613/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (5-2614)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2614/1
p. 1-2 5-2614/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (5-2615)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2615/1
p. 1-2 5-2615/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (5-2616)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2616/1
p. 1-2 5-2616/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (5-2535)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2535/1
p. 1-2 5-2535/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (5-2617)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2617/1
p. 1-2 5-2617/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (5-2618)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2618/1
p. 1-2 5-2618/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (5-2619)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2619/1
p. 1-2 5-2619/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (5-2620)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2620/1
p. 1-2 5-2620/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (5-2621)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2621/1
p. 1-2 5-2621/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (5-2622)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2622/1
p. 1-2 5-2622/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (5-2623)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2623/1
p. 1-2 5-2623/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (5-2624)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2624/1
p. 1-2 5-2624/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (5-2625)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2625/1
p. 1-2 5-2625/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (5-2626)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2626/1
p. 1-2 5-2626/1 p. 1-2 (PDF)
Wegpolitie - Begeleiding van mediasterren - Escortes - Kosten (5-8279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8279
Wegpolitie - Voetbalclubs - Sportverenigingen en sportmanifestaties - Politie-escorte - Stand van zaken - Kosten (5-8280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8280
Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Bewakingsagenten - Verbod op directe doorstroming vanuit politiediensten - Evaluatie (5-202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-202
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Amendementen nrs 6 tot 89 van de heer Bart Laeremans
5-1674/2
p. 19-117 5-1674/2 p. 19-117 (PDF)
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-72
p. 70-76 5-72 p. 70-76 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Algemene bespreking
5-108
p. 37-54 5-108 p. 37-54 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet
5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 5-25 5-18 p. 5-25 (PDF)
   Opheffing van het bankgeheim - Uitbreiding van de minnelijke schikking
5-18
p. 5 5-18 p. 5 (PDF)
  5-18
p. 14-25 5-18 p. 14-25 (PDF)
   Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken
5-18
p. 14-25 5-18 p. 14-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-1547)      
  Stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
5-54
p. 4-6 5-54 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Strafuitvoering : voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis : elektronisch dossier voor de inverdenkinggestelde en zijn raadsman, persoonlijke verschijning van de verdachte - Strafwetboek : verzwarende omstandigheden bij geweld tegen personeelsleden van vervoersmaatschappijen en van strafinrichtingen, inzage in het strafdossier, uitbreiding rechten benadeelde persoon - Wetboek van Strafvordering : bevoegdheden procureur inzake gijzelingen of afpersing - Wijzigingen inzake uitstel en probatie - Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie : bekrachtiging koninklijke besluiten - Aanpassing registratiesysteem voor wapens - Verbetering van de Franse tekst van artikel 50 van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - Zie ook doc. 5-1863) (5-1864)      
  Amendement nr 2 van de heer Bart Laeremans
5-1864/2
p. 2 5-1864/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-83
p. 38-46 5-83 p. 38-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de verbetering van de invordering van de vermogens-straffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Zie ook doc. 5-2405) (5-2406)      
  Algemene bespreking
5-138
p. 33-37 5-138 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - Verruiming van het beslag per equivalent - Hervorming van de verjaring van de straf van verbeurdverklaring - Afschaffing van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde verbeurdverklaring - Aanwijzing van gespecialiseerde ambtenaren van de FOD Financiën - Optimalisatie van de uitvoering van verbeurdverklaringen in het buitenland - Zie ook doc. 5-2406) (5-2405)      
  Algemene bespreking
5-138
p. 33-37 5-138 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (5-2411)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 11-25 5-132 p. 11-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 (5-1957)      
  Algemene bespreking
5-97
p. 18-19 5-97 p. 18-19 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 22 juli 2010 (Schrapping van de bepalingen inzake het register van erkende gemachtigden - Nieuwe bepaling voor de dienst i-DEPOT - Versoepeling van de vereisten voor publicatie van het uitvoeringsreglement) (5-1946)      
  Algemene bespreking
5-97
p. 18 5-97 p. 18 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 (Verbod op discriminatie niet enkel inzake het genot van de rechten gewaarborgd door het Verdrag, maar ook van alle rechten bedoeld in de wet) (5-1205)      
  Algemene bespreking
5-37
p. 32-46 5-37 p. 32-46 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie - Verwerping
5-37
p. 32-33 5-37 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justiehuizen (Uitvoering zesde staatshervorming) (5-2749)      
  Stemming
5-147
p. 54 5-147 p. 54 (PDF)
  5-147
p. 65 5-147 p. 65 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (5-2284)      
  Amendementen nrs 4 tot 7 van de heer Bart Laeremans
5-2284/2
p. 2-3 5-2284/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip (5-2282)      
  Amendementen nrs 4 tot 11 van de heer Bart Laeremans
5-2282/2
p. 3-6 5-2282/2 p. 3-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie ("Vlinderakkoord") (5-2283)      
  Amendementen nrs 18 tot 23 van de heer Bart Laeremans
5-2283/2
p. 13-14 5-2283/2 p. 13-14 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme ("Vlinderakkoord" - Uitvoering van artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sector) (5-2370)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Bart Laeremans
5-2370/2
p. 1-2 5-2370/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de daad van discriminatie te bestraffen (5-2830)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Bart Laeremans
5-151
p. 12-13 5-151 p. 12-13 (PDF)
  5-151
p. 84 5-151 p. 84 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Amendementen nrs 58 tot 65, 82 tot 86 en 97 van de heer Bart Laeremans
5-2212/3
p. 14-43 5-2212/3 p. 14-43 (PDF)
  Algemene bespreking
5-123
p. 40-60 5-123 p. 40-60 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie - Verwerping
5-123
p. 39-40 5-123 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiële markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiële zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiëlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Amendementen nrs 24 tot 28 van de heer Bart Laeremans
5-1095/2
p. 14-16 5-1095/2 p. 14-16 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 24-29 5-31 p. 24-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieën van veroordeelden - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende modaliteiten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Zie ook doc. 5-1953) (5-1952)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus1992 op het politieambt (Voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Zie ook doc. 5-1864) (5-1863)      
  Algemene bespreking
5-83
p. 38-46 5-83 p. 38-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft (Uitstellen van de inwerkingtreding tot 1 september 2013) (5-1768)      
  De heren Danny Pieters en Bart Laeremans vragen om de behandeling uit te stellen van wetsontwerp 5-1768 dat door het Bureau aan de agenda werd toegevoegd op de dag van de plenaire vergadering- Artikel 20.5 van het Reglement van de Senaat - Verwerping
5-74
p. 9-11 5-74 p. 9-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2377)      
  Amendementen nrs 4 tot 25 van de heer Bart Laeremans
5-2377/2
p. 3-7 5-2377/2 p. 3-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen (Vervanging van de naam "Albert II" door "Filip" of "Philippe" in de bekrachtigings- en afkondigingsformule van de wetten) (5-2227)      
  Algemene bespreking
5-114
p. 47-52 5-114 p. 47-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2376)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Bart Laeremans
5-2376/2
p. 3-4 5-2376/2 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Laeremans
5-1675/2
p. 1 5-1675/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Toekenning van de naam van de vader of van de moeder of de dubbele naam - Wijziging Burgerlijk Wetboek) (5-2785)      
  Amendementen nrs 11 tot 24 van de heer Bart Laeremans
5-2785/2
p. 7-11 5-2785/2 p. 7-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieën van veroordeelden - Zie ook doc. 5-1952) (5-1953)      
  Amendementen nrs 24 tot 47 van de heer Bart Laeremans
5-1953/2
p. 20-32 5-1953/2 p. 20-32 (PDF)
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland ("Vlinderakkoord" - Verbeteringen inzake de stemprocedure) (5-1672)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heer Bart Laeremans
5-1672/2
p. 8-10 5-1672/2 p. 8-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Danny Pieters en Bart Laeremans
5-73
p. 41 5-73 p. 41 (PDF)
  5-73
p. 80 5-73 p. 80 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken (5-756)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-756/1
p. 1-8 5-756/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke uitspraken (Verzenden van een afschrift van het vonnis of arrest aan alle partijen - Wijziging Wetboek van strafvordering) (5-1084)      
  Verslag van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1084/1
p. 1-4 5-1084/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Bart Laeremans
5-147
p. 57-58 5-147 p. 57-58 (PDF)
  5-147
p. 67 5-147 p. 67 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Amendement nr 13 van de heer Bart Laeremans
5-2245/3
p. 7 5-2245/3 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Amendementen nrs 11 tot 52 van de heer Bart Laeremans
5-1560/3
p. 9-48 5-1560/3 p. 9-48 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-65
p. 19-24 5-65 p. 19-24 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer (5-790)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-790/1
p. 1-7 5-790/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Amendementen nrs 25 tot 33 van de heer Bart Laeremans
5-2233/3
p. 34-40 5-2233/3 p. 34-40 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van het gemeentelijk stemrecht voor niet-EU-burgers (5-841)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-841/1
p. 1-6 5-841/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (Extreem gruwelijke misdrijven - Recidive bij moord en doodslag - Three strikes and you're out) (5-658)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-658/1
p. 1-15 5-658/1 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind (5-641)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-641/1
p. 1-3 5-641/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van de versnelde invorderingsprocedure (Sneller en efficiënter laten verlopen van de inning van niet-betwiste schuldvorderingen of van schuldvorderingen die niet vatbaar zijn voor ernstige betwisting : wijziging artikel 2444 Burgerlijk Wetboek, artikelen 162, 279 en 280 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikelen 569, 573, 587, 589 en 628 Gerechtelijke Wetboek - Invoeging van een hoofdstuk "Versnelde invorderingsprocedure" in het Gerechtelijk Wetboek) (5-1008)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1008/1
p. 1-11 5-1008/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging in het Strafwetboek van het strafbaar stellen van de verhindering van dringende medische zorgverstrekking (Moslimmannen die weigeren dat mannelijke gyneacologen of anesthesisten de nodige medische handelingen stellen bij hun echtgenote) (5-762)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-762/1
p. 1-3 5-762/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van het misdrijf van kraken van gebouwen in het Strafwetboek (Wederrechtelijk betrekken van andermans leegstaand of ongebruikt onroerend goed - Wijziging Strafwetboek) (5-798)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-798/1
p. 1-4 5-798/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten (5-1150)      
  Algemene bespreking
5-95
p. 31-40 5-95 p. 31-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte palliatieve filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (5-1432)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1432/1
p. 1-4 5-1432/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek (Verwerving van de Belgische nationaliteit - De uitholling van het nationaliteitsbeginsel een halt toeroepen en in ere herstellen van het ius sanguinis - Strenger maken van de voorwaarden voor naturalisatie - Invoering van een burgerschapsproef teneinde de mate van integratie van de kandidaat-staatsburger na te gaan - Beperking van de gevallen van meervoudige nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Wijziging artikelen 569 en 628 en opheffing artikel 604 Gerechtelijk Wetboek : verkrijging van de nationaliteit door verklaring van het bezit van de staat van Belgisch staatsburger - Wijziging artikel 634 Wetboek van strafvordering - Wijziging van de besluitwet van 12 oktober 1918 betreffende het verblijf der vreemdelingen, van de wet van 5 februari 1947 houdende het statuut van de buitenlandse politieke gevangenen, van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens misdrijven tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd, van de wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië gediend hebben, van de wet van 30 maart 1962 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit ten gevolge van de besluitwet van 20 juni 1945, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart - Opheffing van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Vervanging in de wetsbepalingen van het woord "nationaliteit" door "staatsburgerschap") (5-647)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-647/1
p. 1-43 5-647/1 p. 1-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het recht op kosteloze rechtsbijstand voor slachtoffers van misdaden (5-842)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-842/1
p. 1-3 5-842/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Opheffing dotatie Prins Laurent) (5-1047)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter
5-1047/1
p. 1-5 5-1047/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Regularisatie om medische redenen) (5-1447)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1447/1
p. 1-6 5-1447/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (5-780)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (5-1383)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1383/1
p. 1-7 5-1383/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie (5-814)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-814/1
p. 1-5 5-814/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op de uitvoering van bouwwerken op zaterdag (Opheffing artikel 4, 2°, wet 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken) (5-1437)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1437/1
p. 1-2 5-1437/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalig en een Franstalig Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (5-863)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-863/1
p. 1-4 5-863/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse architecten en een Orde van Franstalige en Duitstalige architecten (5-764)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-764/1
p. 1-15 5-764/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het hof van beroep te Leuven (5-755)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder
5-755/1
p. 1-49 5-755/1 p. 1-49 (PDF)
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein (Enkel talen van de Europese Unie) (5-2104)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2104/1
p. 1-4 5-2104/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van schadevergoeding toegekend bij aansprakelijkheid voor het ontstaan en voortbestaan van menselijk leven (Vorderingen van ouders tegen personen die aansprakelijk geacht worden voor de geboorte van een kind dat zij niet wensen) (5-845)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-845/1
p. 1-6 5-845/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde bij aankoop van een wagen door grote gezinnen (5-2118)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2118/1
p. 1-3 5-2118/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieën van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden ("Onrechtstreekse" slachtoffers - Materiële schade) (5-861)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-861/1
p. 1-4 5-861/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden (Personen veroordeeld tot een vrijheidsstraf van tenminste 3 jaar) (5-844)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-844/1
p. 1-3 5-844/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiële schade (5-1001)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1001/1
p. 1-12 5-1001/1 p. 1-12 (PDF)
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen
5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Wetsvoorstel tot verstrenging van de straffen zoals bepaald in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende en psychotrope stoffen (5-852)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-852/1
p. 1-6 5-852/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 293 van het Gerechtelijk Wetboek en houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van hetzelfde Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen (5-640)      
  Voorstel van de heer Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-640/1
p. 1-4 5-640/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld (5-243)      
  Algemene bespreking
5-146
p. 43-45 5-146 p. 43-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (Dubbele naamgeving) (5-551)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind (5-998)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (5-446)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (Familienaam van de vader, de moeder of van beiden) (5-628)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht (5-562)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het wegverkeersreglement om een helmplicht voor jonge fiesters in te voeren (5-2080)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2080/1
p. 1-3 5-2080/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, "Regels betreffende de pacht in het bijzonder", van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het vorderingsrecht van de pachter in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk persoon (Artikelen 51 en 52) (5-1078)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1078/1
p. 1-4 5-1078/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting van een geldsom aan FOD Financiën) (5-893)      
  Amendement nr 8 van de heer Bart Laeremans
5-893/2
p. 6-7 5-893/2 p. 6-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de drugwet van 24 februari 1921, wat betreft de bevoegdheid om huiszoekingen uit te voeren (5-791)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-791/1
p. 1-2 5-791/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : versterking van de werking van de Vaste Commissie voor taaltoezicht) (5-1006)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1006/1
p. 1-4 5-1006/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, wat betreft de overschrijving van notariële akten tot overdracht van onroerende zakelijke rechten (Gebruik der talen) (5-847)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-847/1
p. 1-2 5-847/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-15/1
p. 1-15 5-15/1 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-16/1
p. 1-3 5-16/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-12