Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-450

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 november 2010

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen

publieke dienst
overheidsuitgave
pers
communicatiebeleid
reclame

Chronologie

26/11/2010 Verzending vraag
24/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449

Vraag nr. 5-450 d.d. 26 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media.

Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in:

1) Nederlandstalige dagbladen;

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen;

3) Franstalige dagbladen;

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen.

Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds.

Antwoord ontvangen op 24 juni 2011 :

In antwoord op zijn vragen :

De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid heeft enkel in 2010 een advertentie uitgave gehad voor de campagne “Samen tegen Armoede. IK OOK” in samenwerking met de Verenigde OCMW’s.

1) Nederlandstalige dagbladen.

Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen

4 392,30 euro

Nieuwsblad en De Standaard


7 659,30 euro

De morgen en Het Laatste Nieuws


8 277,08 euro

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen:

Geen uitgaven

3) Franstalige dagbladen:La libre Belgique, La Dernière Heure, Vers l’Avernir, Le Soir


8 201,78 euro

Sudpresse
2 309,90 euro

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen:

Geen uitgaven

Opmerking:

Voor onderstaande kranten is geen opsplitsing te maken naar taalrol. De bedragen werden afgesproken met de persgroep in overeenstemming hun nationale oplage.

Metro

3 281,52 euro

Lokale kranten (Streekkrant, Zondagskrant, 7dimanche, VLAN)

41 298,33 euro