Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-448

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 november 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen

publieke dienst
overheidsuitgave
reclame
communicatiebeleid
pers

Chronologie

26/11/2010 Verzending vraag
28/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450

Vraag nr. 5-448 d.d. 26 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media.

Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in:

1) Nederlandstalige dagbladen;

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen;

3) Franstalige dagbladen;

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen.

Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds.

Antwoord ontvangen op 28 maart 2011 :

Wat betreft mijn bevoegdheden inzake begroting: de Federale Overheidsdienst (FODà Budget en Beheerscontrole heeft geen uitgaven gedaan voor reclame in de geschreven pers in de jaren 2006 tot 2010.

Wat betreft mijn bevoegdheden inzake gezinsbeleid: de beleidscel beschikt niet over een FOD en er werd door het kabinet niet rechtstreeks opdracht gegeven tot een communicatie via de geschreven pers.

Bepaalde gesubsidieerde projecten daarentegen hebben gebruikt gemaakt van campagnes in de pers, zoals onder meer de door de Nederlandstalige Vrouwenraad en Vie féminine in 2008 georganiseerde informatiecampagne betreffende de Davo.

Voor de organisatie van het Famiboom-salon in 2009 heeft de operator die de opdracht kreeg toegewezen ook aankondigingen geplaatst in familiale magazines en Frans- en Nederlandstalige verenigingen.

Wat betreft mijn bevoegdheden inzake Asiel en Migratie:

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft, voor de periode 2006 tot 2010, de volgende advertentie uitgaven gedaan:

A. Voor boodschappen van algemeen nut

1. Nederlandstalige dagbladen:

2006: -

2007: -

2008: -

2009: -

2010: -

2. Overige Nederlandstalige gedrukte media:

2006: -

2007: -

2008: -

2009: -

2010: -

3. Franstalige dagbladen:

2006: -

2007: -

2008: -

2009: -

2010: -

4. Overige Franstalige gedrukte media:

2006: -

2007: -

2008: -

2009: -

2010: -

B.Voor personeelsadvertenties

1. Nederlandstalige dagbladen:

2006: 1 623,58 euro

2007: 1 769,02 euro

2008: -

2009: -

2010: 2 989,00 euro

2. Overige Nederlandstalige gedrukte media:

2006: -

2007: -

2008: -

2009: 520,03 euro

2010: -

3. Franstalige dagbladen:

2006: -

2007: 1 769,02 euro

2008: -

2009: -

2010: 3 340,47 euro

4. Overige Franstalige gedrukte media:

2006: -

2007: 720,02 euro

2008: -

2009: -

2010: -

De raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft, voor de periode gaande vanaf zijn oprichting op 1 juni 2007 tot einde 2010, de volgende advertentie-uitgaven gedaan:

1. Nederlandstalige dagbladen:

2007:

2. Overige Nederlandstalige gedrukte media:

2009:

3. Franstalige dagbladen:

2007:

4. Overige Franstalige gedrukte media:

2007:

Deze uitgaven hebben alle betrekking op personeelsadvertenties.

Het CGVS heeft in de periode 2006-2010 de volgende personeelsadvertenties geplaatst:

In 2006 een Nederlandstalige personeelsadvertentie voor de functie van Nederlandstalig adjunct-commissaris in Vacature 1 623,58 euro) en het Belgisch Staatsblad (gratis).

In 2010 een Nederlandstalige en Franstalige personeelsadvertentie voor “Protection officer” in Vacature (2 989 euro) en Références (3 340,47 euro).