Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-442

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 november 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen

publieke dienst
overheidsuitgave
reclame
communicatiebeleid
pers

Chronologie

26/11/2010 Verzending vraag
1/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450

Vraag nr. 5-442 d.d. 26 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media.

Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in:

1) Nederlandstalige dagbladen;

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen;

3) Franstalige dagbladen;

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen.

Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds.

Antwoord ontvangen op 1 juni 2011 :

Voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO), Middenstand en Energie.

De FOD Economie plaatst slechts uitzonderlijk advertenties in de pers gezien de hoge kost. Impact in de pers wordt door het departement gerealiseerd via persberichten, de organisatie van persconferenties en seminaries en contacten met journalisten.

Wanneer toch een advertentie geplaatst wordt maakt deze meestal deel uit van een globaal communicatieplan van een grote campagne. Het doel is dus niet om de geschreven pers te steunen, zoals in zijn vraag aangegeven wordt, maar wel om de campagne te verbreden door een bijkomend informatiekanaal te gebruiken.

Ten titel van voorbeeld, hieronder enkele gegevens van de prijs van advertentieruimte in het kader van een campagne en van een alleenstaande advertentie.

Campagne “Werelddag Statistiek”.

De FOD Economie, en meer bepaald de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, heeft zich in 2010 ingeschreven in de wereldwijde campagne “World Statistics Day”. Om die in België bekend te maken, werd een advertentie geplaatst in de gratis krant Metro. Kostprijs van deze ruimte was 16 335 euro.

Zeer occasioneel plaatst de FOD Economie een advertentie die niet kadert in een campagne. In 2010 is dat slechts eenmaal gebeurd. Er werd een advertentie geplaatst in “New Business” over het Europese netwerk van één-loketten tegen een kostprijs van 5 832,20 euro.

Voor FOD Informatie- en Communicatietechnologie.

  1. Door de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) werd in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 geen enkel bedrag besteed aan advertentieuitgaven in Nederlandstalige dagbladen.

  2. Aan advertentieuitgaven in Nederlandstalige én Franstalige andere gedrukte media dan dagbladen werd in 2010 een bedrag besteed van 37 570 euro exclusief BTW. Gezien het om een gezamenlijk aanbod ging van Franstalige en Nederlandstalige titels, kan geen afzonderlijk bedrag opgegeven worden voor Nederlandstalige en Franstalige gedrukte media. In de overige jaren werd geen enkel bedrag hieraan besteed.

  3. Door Fedict werd in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 geen enkel bedrag besteed aan advertentieuitgaven in Franstalige dagbladen.

  4. Zie het antwoord op de vraag 2 hierboven aub.