Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4440

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Buitenlandse spoorwegmaatschappijen - Eentalige benaming van de stad Brussel - Maatregelen

reizigersvervoer
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
taalgebruik

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
15/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2367

Vraag nr. 5-4440 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het buitenland worden onze steden, en met name Brussel, al te vaak aangeduid als " Bruxelles " en niet als " Brussel-Bruxelles ". Nu blijkt dat dit wat betreft het spoorverkeer in de hand werd gewerkt door onze eigen nationale Maatschappij der belgische Spoorwegen (NMBS), die uitdrukkelijk zou gevraagd hebben aan buitenlandse spoorwegmaatschappijen om uitsluitend gebruik te maken van de benaming " Bruxelles ".

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister bevestigen dat de NMBS aan de buitenlandse spoorwegmaatschappijen gevraagd heeft enkel deze term te gebruiken? Zo ja, op welke wijze reageert zij hiertegen?

2) Wat wordt ondernomen om herhaling van dit soort vreemde praktijken te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 15 februari 2012 :

NMBS Europe heeft me medegedeeld niet op de hoogte te zijn dat aan andere spoorwegmaatschappijen gevraagd zou zijn om uitsluitend gebruik te maken van de benaming ‘Bruxelles’.