Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5797

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 5 maart 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Grootstedenbeleid - Wetenschapsbeleid - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen

gewestvorming
institutionele hervorming
metropool
onderzoeksbeleid
bevoegdheidsoverdracht

Chronologie

5/3/2012Verzending vraag
23/4/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5796

Vraag nr. 5-5797 d.d. 5 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ingevolge het akkoord omtrent een zesde staatshervorming worden een aantal bevoegdheden overgeheveld naar de deelstaten. In dat verband wordt in het akkoord een tabel gepubliceerd met bedragen die ingevolge de overdracht worden overgeheveld naar de deelstaten. Daarin komen onder meer volgende beleidsdomeinen met volgende bedragen (in miljoen euro) voor:

Grootstedenbeleid 87,5

Wetenschapsbeleid (IUAP en TAP) 30,2

Kunt u me voor elk van de onderdelen op jaarbasis meedelen hoe de bedragen voor de periode 2007-2011 over de deelstaten (of taalgroepen) verdeeld werden?

Antwoord ontvangen op 23 april 2012 :

Ik heb geen antwoord te geven op feiten die onder andere regeringen plaats vonden.