Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-440

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 november 2010

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen

publieke dienst
overheidsuitgave
reclame
communicatiebeleid
pers

Chronologie

26/11/2010 Verzending vraag
27/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450

Vraag nr. 5-440 d.d. 26 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media.

Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in:

1) Nederlandstalige dagbladen;

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen;

3) Franstalige dagbladen;

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen.

Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds.

Antwoord ontvangen op 27 juni 2011 :

Als antwoord op de vraag die werd gesteld door het geachte lid, kan ik hem volgende elementen meedelen:

Jaar

Dagblad NL

Dagblad FR

Andere media NL-FR

Andere media NL

Andere media FR

2006

19.531,41 euro

19.286,19 euro

39.238,68 euro


5.210 euro

2007

14.085,19 euro

9.881,24 euro
2008

23.467,95 euro

26.645,71 euro

5.214,50 euro2009

29.091,91 euro

18.363,26 euro


5.521,23 euro

5.210 euro

2010

26.642,99 euro

15.075,39 euro
Enkel boodschappen van algemeen nut