Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4446

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gerechtstolken - Laattijdige betalingen door de parketten - Maatregelen

vertaling
beroep in het informatiewezen
betalingstermijn
griffies en parketten
niet in loondienst verkregen inkomen
tolken

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
25/6/2013 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-300

Vraag nr. 5-4446 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In krant De Morgen van 25 september 2010 stond een pijnlijk verhaal over de situatie van de gerechtstolken. De enige beŽdigde Roma-tolk in het Franstalige landsgedeelte liet weten dat hij zou kappen met zijn opdracht omdat Justitie met een enorme betalingsachterstand zit. Uit de praktijk blijkt dat zowat alle parketten dezelfde tactiek toepassen: facturen worden in zeer onregelmatige schijfjes afgelost. Dat zorgt voor onhoudbare situaties bij de gerechtelijke experts en de tolken die van dit werk hun hoofdberoep maken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister verklaren waarom vooral de gerechtstolken zo onregelmatig betaald worden?

2) Hoe verklaart hij dat de parketten de binnenkomende facturen in schijfjes betalen en telkens weer wachten tot er een nieuwe aanmaning in de bus valt?

3) Welke initiatieven nam hij om de parketten aan te zetten tot een normaal betalingsritme?

4) Wat wordt ondernomen inzake de gebrekkige betoelaging van de parketten?

Antwoord ontvangen op 25 juni 2013 :

Ik verwijs naar mijn antwoord op de mondelinge vraag nr. 18231 van Kristien Van Vaerenbergh (Integraal Verslag, Kamer, Commissie voor Justitie, CRIV 53 COM 770, blz. 30-31) aangaande hetzelfde onderwerp.